Dotazování se a dávání rad - Asking and giving advice

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Doufám, že se všechno dobře vyřeší.
Lernen beginnen
I hope everything will be solved well.
Podle mě bys ji měl přesvědčit, že to byla nehoda.
Lernen beginnen
In my opinion, you should convince her it was an accident.
Obvykle je dobrý nápad požádat tátu, aby se za tebe přimluvil.
Lernen beginnen
It's generally a good idea to ask your dad to intercede for you.
To, co jsem řekl, je moje osobní doporučení.
Lernen beginnen
What I said is my personal recommendation.
Proč nepožádáš o omluvu?
Lernen beginnen
Why don't you ask for an apology?
Co bys mi poradil?
Lernen beginnen
What do you advise me?
Co bys udělal na mém místě?
Lernen beginnen
If you were in my place, what would you do?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Anglická konverzační příručka"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.