Tázání se a zodpovídání osobních otázek - Asking and answering personal questions

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jaký máš rád sport?
Lernen beginnen
What sport do you like?
Miluji učení se nových jazyků.
Lernen beginnen
I love learning new languages.
Obvykle si vyjdu se svým přítelem/přítelkyní.
Lernen beginnen
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Hodně jsem studoval.
Lernen beginnen
I've been studying a lot.
Jsem student moderních jazyků.
Lernen beginnen
I'm a modern languages student.
Pokud máš nějaké otázky, zodpovím je později.
Lernen beginnen
If you have any questions, I'll answer them later.
Máš nějaké domácí mazlíčky?
Lernen beginnen
Do you have any pets?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Anglická konverzační příručka"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.