Rozhovor s cizím člověkem - Conversation with a stranger

 0    20 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ptám se, protože bych chtěl vyměnit svůj telefon.
Lernen beginnen
I ask you because I want to replace my phone.
replace = vyměnit, nahradit novým
Co se těch bot týče, je čas pořídit si nové.
Lernen beginnen
Regarding the shoes, it's time to get a new pair.
To co říkáte je dobrý návrh.
Lernen beginnen
What you are saying is a good suggestion.
Byla to dobrá koupě?
Vyplatilo se to?
Lernen beginnen
Was it good value?
Mohu se Vás na něco zeptat?
Lernen beginnen
Can I ask you something?
Nevíte, v kolik tady zavírají?
Lernen beginnen
Do you know what time this place closes?
Koupil jste je někde poblíž?
Lernen beginnen
Did you get them near here?
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Anglická konverzační příručka"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.