Francuski, przymiotniki

 0    77 Datenblatt    info778
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
beau
Quelle belle fille.
Lernen beginnen
piękny
Jaka piękna dziewczyna!
laid
Il est tellement laid.
Lernen beginnen
brzydki
On jest taki brzydki.
bon
La nourriture est bonne.
Lernen beginnen
dobry
Jedzenie jest dobre.
mauvais
Les conditions sont mauvaises.
Lernen beginnen
zły
Warunki są złe.
chaud
Prends mon pull chaud.
Lernen beginnen
ciepło
Weź mój ciepły sweter.
froid
J'ai froid.
Lernen beginnen
zimno
Jest mi zimno.
cher
Cet hôtel est cher.
Lernen beginnen
drogi
Ten hotel jest drogi.
bon marché
Notre hôtel est bon marché.
Lernen beginnen
tani
Nasz hostel jest tani.
clair
Monique a les cheveux clairs.
Lernen beginnen
jasny
Monique ma jasne włosy.
foncé
Lernen beginnen
ciemny
difficile
La tâche, que tu nous as donné hier, était trop difficile.
Lernen beginnen
trudny
Zadanie, które nam wczoraj dałeś, było zbyt trudne.
facile
Notre tâche n'était pas facile.
Lernen beginnen
łatwy
Nasze zadanie nie było łatwe.
dur
La pierre est dure.
Lernen beginnen
twardy
Kamień jest twardy.
mou
Lernen beginnen
miękki
grand
Cette ville est tellement grande!
Lernen beginnen
duży
To miasto jest takie duże.
petit
Notre chien est petit mais il est très courageux.
Lernen beginnen
mały
Nasz pies jest mały, ale bardzo odważny.
gros
Si Adam va manger trop, il deviendra gros.
Lernen beginnen
gruby
Jeśli Adam wciąż będzie jadł zbyt dużo, stanie się gruby.
maigre
A mon avis, Julie est trop maigre.
Lernen beginnen
chudy
Moim zdaniem Julie jest za chuda.
haut
Marc est plus haut que moi.
Lernen beginnen
wysoki
Marek jest wyższy ode mnie.
bas
Aujourd'hui, mon niveau d'énergie est très bas.
Lernen beginnen
niski
Mój poziom energii jest dziś bardzo niski.
jeune
Tu es encore très jeune.
Lernen beginnen
młody
Jesteś jeszcze bardzo młoda.
vieux
Lernen beginnen
stary
joyeux
J'aime les chansons joyeuses.
Lernen beginnen
radosny
Lubię wesołe piosenki.
triste
Pourquoi tu es si triste?
Lernen beginnen
smutny
Dlaczego jesteś taki smutny?
léger
Lernen beginnen
lekki
lourd
Ta valise est trop lourde.
Lernen beginnen
ciężki
Twoja walizka jest za ciężka.
long
Ma fiancée a de longs cheveux blonds.
Lernen beginnen
długi
Moja narzeczona ma długie blond włosy.
court
Je lui ai acheté une chemise à manches courtes.
Lernen beginnen
krótki
Kupiłem jej koszulkę z krótkimi rękawami.
mouillé
La terre est encore mouillé après la pluie.
Lernen beginnen
mokro
Ziemia jest jeszcze wciąż mokra po deszczu.
sec
Dans le climat tellement sec il est important d'hydrater la peau.
Lernen beginnen
suchy
W klimacie tak suchym ważne jest nawilżanie skóry.
ouvert
Lernen beginnen
otwarte
fermé
La porte est fermée.
Lernen beginnen
zamknięte
Drzwi są zamknięte.
plein
Marc est toujours plein de doute.
Lernen beginnen
pełny
Marek jest zawsze pełny wątpliwości.
vide
Pourquoi votre réfrigérateur est toujours vide?
Lernen beginnen
pusty
Dlaczego wasza lodówka jest zawsze pusta?
rapide
Il aime les voitures rapides.
Lernen beginnen
szybki
Lubi szybkie samochody.
lent
J'aime les mélodies lentes.
Lernen beginnen
wolny
Lubię wolne melodie.
riche
Mon oncle est très riche.
Lernen beginnen
bogaty
Mój wujek jest bardzo bogaty.
pauvre
La famille de Gabrielle est très pauvre.
Lernen beginnen
biedny
Rodzina Gabrielle jest bardzo uboga.
nouveau
Regarde - j'ai acheté un nouveau souvenir!
Lernen beginnen
nowy
Spójrz - kupiłem nową pamiątkę!
ancien
Lernen beginnen
dawny
allumé
Lernen beginnen
włączony
éteint
Lernen beginnen
wyłączony
autorisé
Lernen beginnen
upoważniony
interdit
Lernen beginnen
zakazany
blond
Marc aime les blondes.
Lernen beginnen
blond
Marc lubi blondynki.
brun
Lernen beginnen
brunet
courageux
Il est difficile d'être courageux.
Lernen beginnen
odważny
Nie jest łatwo być odważnym.
lâche
Simon ne voulait pas se faire prendre pour un lâche, alors il a sauté.
Lernen beginnen
tchórz
Simon nie chciał, by uważano go za tchórza, więc skoczył.
cuit
Lernen beginnen
ugotowany
cru
Tu as déjà mangé la viande crue?
Lernen beginnen
surowy
Jadłaś kiedyś surowe mięso?
endormi
Lernen beginnen
uśpiony
fort
Clarissa a mal au dos et elle veut rester à la maison.
Lernen beginnen
silny
Clarissa ma silny ból pleców i chce zostać w domu.
faible
Notre oncle est encore faible.
Lernen beginnen
słaby
Nasz wujek jest jeszcze słaby.
généreux
Mon oncle est un homme généreux.
Lernen beginnen
hojny
Mój wujek jest hojnym człowiekiem.
avare
Il a horreur de dépenser de l'argent, je le trouve très avare.
Lernen beginnen
skąpy
Nienawidzi wydawania pieniędzy. Uważam, że jest bardzo skąpy.
intelligent
Lernen beginnen
mądry
bête
Lernen beginnen
głupi
vrai
Adrien est mon vrai ami.
Lernen beginnen
prawdziwy
Adrien jest moim prawdziwym przyjacielem.
faux
Je suis désolé, mais ta réponse est fausse.
Lernen beginnen
fałszywy
Przykro mi, ale twoja odpowiedź jest nieprawidłowa.
large
La rue Marszałkowska est très longue et large.
Lernen beginnen
szeroki
Ulica Marszałkowska jest bardzo długa i szeroka.
étroit
Cette route est trop étroite.
Lernen beginnen
wąski
Ta droga jest zbyt wąska.
mort
Antoine est mort depuis longtemps.
Lernen beginnen
martwy
Antoine jest martwy od wielu lat.
vivant
Ces moments resteront toujours vivants dans la mémoire de Claudia.
Lernen beginnen
żywy
Te chwile pozostaną zawsze żywe w pamięci Claudii.
mur
Lernen beginnen
dojrzały
vert
Lernen beginnen
niedojrzały
proche
Lernen beginnen
bliski
lointain
Lernen beginnen
odległy
propre
Les chambres sont assez propres.
Lernen beginnen
czysty
Pokoje są całkiem czyste.
sale
Les toilettes sont très sales.
Lernen beginnen
brudny
Toaleta jest bardzo brudna.
public
Il est interdit de fumer dans les endroits publics.
Lernen beginnen
publiczny
Zabrania się palenia w miejscach publicznych.
privé
C'est une affaire privée.
Lernen beginnen
prywatny
To prywatna sprawa.
silencieux
Lernen beginnen
cichy
bruyant
Naples est une ville très bruyante.
Lernen beginnen
hałaśliwy
Neapol to bardzo hałaśliwe miasto.
sympathique
Tout le monde est sympathique ici.
Lernen beginnen
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
antipathique
Lernen beginnen
antypatyczny
travailleur
Lernen beginnen
pracowity
paresseux
Tu es la personne la plus paresseuse que j'ai jamais rencontré.
Lernen beginnen
leniwy
Jesteś najbardziej leniwą osobą, jaką kiedykolwiek poznałem.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.