glossika2 -1177-1200

 0    24 Datenblatt    Madora
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
We saw a really good film yesterday.
Lernen beginnen
Wczoraj widzieliśmy naprawdę dobry film.
It rained a lot while we were on holiday.
Lernen beginnen
ciągle padał deszcz, gdy byliśmy na wakacjach.
I've lost my bag. Have you seen it?
Lernen beginnen
zgubiłem moją torbę. Widziałeś ją?
Linda's bicycle was stolen last week.
Lernen beginnen
Rower Lindy został skradziony w zeszłym tygodniu.
I went to bed early because I was tired.
Lernen beginnen
Poszedłem do łóżka wcześnie, bo byłem zmęczony.
The shopping centre was built about twenty years ago.
Lernen beginnen
Centrum handlowe zostało zbudowane dwadzieścia lat temu.
Pietro learned to drive when he was sixteen
Lernen beginnen
Pietro nauczył się prowadzić, gdy miał szesnaście lat
I've never ridden a horse.
Lernen beginnen
Nigdy nie jeździłem koniem.
Monika‘s a good friend of mine. I‘ve known her for a long time.
Lernen beginnen
Monika jest moją dobrą przyjaciółką. Znam ją od dawna.
Yesterday I fell and hurt my leg.
Lernen beginnen
Wczoraj upadłem i zraniłem się w nogę.
My brother ran in the Boston Marathon last year. Have you ever run in a marathon?
Lernen beginnen
Mój brat biegł w maratonie w Bostonie w zeszłym roku. Czy kiedykolwiek biegałeś w maratonie?
Have you told Herman about your new job?
Lernen beginnen
Czy powiedziałeś Hermanowi o swojej nowej pracy?
We played basketball on Sunday. We didn't play very well, but we won the game.
Lernen beginnen
Graliśmy w koszykówkę w niedzielę. Nie graliśmy zbyt dobrze, ale wygraliśmy mecz.
I know Marca, but I've never met his wife.
Lernen beginnen
Znam Marka, ale nigdy nie poznałem jego żony.
We were woken up by loud music in the middle ofthe night.
Lernen beginnen
Zostaliśmy obudzeni przez głośną muzykę w środku nocy.
Kimiko jumped into the river and swam to the other side.
Lernen beginnen
Kimiko wskoczyła do rzeki i popłynęła na drugą stronę.
Did you like the film? — Yes, I thought it was very good.
Lernen beginnen
Czy podobał ci się film? - Tak, myślę, że był bardzo dobry.
Many different languages are spoken in the Philippines.
Lernen beginnen
Na Filipinach mówi się wielu różnych językach.
Our holiday cost a lot of money because we stayed in an expensive hotel.
Lernen beginnen
Nasze wakacje kosztowały dużo pieniędzy, ponieważ nocowaliśmy w drogim hotelu.
Have you ever driven a very fast car?
Lernen beginnen
Czy kiedykolwiek prowadziłeś bardzo szybki samochód?
All the tickets for the concert were sold very quickly.
Lernen beginnen
Wszystkie bilety na koncert zostały sprzedane bardzo szybko.
A bird flew in through the open window while we were having our dinner.
Lernen beginnen
Ptak wleciał przez otwarte okno, gdy jedliśmy obiad.
Where are Dan and Tom? — They're playing tennis in the park.
Lernen beginnen
Gdzie są Dan i Tom? - Grają w tenisa w parku.
Pavel's playing tennis tomorrow.
Lernen beginnen
Pavel gra jutro w tenisa.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.