Historia DATY

 0    26 Datenblatt    zuziaoleszczuk
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wynalezienie ruchomej czcionki przez Gutenberga
Lernen beginnen
1450 r.
upadek Konstantynopola
Lernen beginnen
1453 r.
przywilej cerekwicko-nieszawski
Lernen beginnen
1454 r.
śmierć Kazimierza Jagiellończyka
Lernen beginnen
1492 r.
pierwsze zwołanie sejmu walnego
Lernen beginnen
1493 r.
przywilej w piotrkowie
Lernen beginnen
1496 r.
dotarcie Vasco da Gamy drogą morską do Indii
Lernen beginnen
1497 r.
konstytucja Nihil Novi
Lernen beginnen
1505 r.
zawarcie układów dynastycznych w Wiedniu między Habsburgami a Jagielonami
Lernen beginnen
1515 r.
ogłoszenie przez Marcina Lutra 95 tez w Wittenberdze
Lernen beginnen
1517 r.
opłynięcie kuli ziemskiej przez Ferdynanda Magellana
Lernen beginnen
1517-1522
hołd pruski
Lernen beginnen
1525 r.
supremacja kościoła angielskiego przez Henryka VIII
Lernen beginnen
1534 r.
sobór trydencki
Lernen beginnen
1545-1563 r.
pokój religijny w Augsburgu
Lernen beginnen
1555 r.
unia realna polsko-litewska w Lublinie (unia lubelska)
Lernen beginnen
1569 r.
śmierć ostatniego jagiellona
Lernen beginnen
1572 r.
konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573 r.
elekcja Stefana Batorego
Lernen beginnen
1576 r.
założenie akademii wileńskiej
Lernen beginnen
1579 r.
początek panowania Wazów w Polsce
Lernen beginnen
1587 r.
bitwa pod Byczyną
Lernen beginnen
1588 r.
założenie akademii zamojakiej
Lernen beginnen
1594 r.
unia brzeska
Lernen beginnen
1596 r.
edykt nantejski
Lernen beginnen
1598 r.
pierwsza dymitriada
Lernen beginnen
1604-1606 r.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.