Human resources

 0    103 Datenblatt    monikaradwanska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
compensation
Lernen beginnen
wynagrodzenie
payroll
Lernen beginnen
lista płac
short supply
Qualified labour is in short supply.
Lernen beginnen
niedobór
employees
Lernen beginnen
pracownicy
staffing
Lernen beginnen
planowanie zatrudnienia
manpower planning
Lernen beginnen
planowanie zatrudnienia
internal recruitment
Lernen beginnen
Rekrutacja wewnętrzna
boost morale
Lernen beginnen
morale
external recruitment
Lernen beginnen
rekrutacja zewnętrzna
wider selection
Lernen beginnen
szerszy wybór
legal issues/ aspekts
Lernen beginnen
kwestie prawne / aspekty
equal opportunities
Lernen beginnen
równość szans
discrimination in the workplace
Lernen beginnen
dyskryminacja w miejscu pracy
discrimination on grounds of sex
Lernen beginnen
dyskryminacja ze względu na płeć
permanent employee
Lernen beginnen
pracownik stały
full-time employee
Lernen beginnen
pełnoetatowy pracownik
full-time studies
Lernen beginnen
studia stacjonarne
extramural studies
Lernen beginnen
studia zaoczne
flexible working hours
Lernen beginnen
elastyczny czas pracy
hired on flexible basis
Lernen beginnen
zatrudniony na elastycznych zasadach
Part-time staff on permanent/temporary contracts
Lernen beginnen
Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin na podstawie umów na czas nieokreślony/określony
job sharing
Lernen beginnen
dzielenie pracy
Staff on temporary contracts
Lernen beginnen
Pracownicy zatrudnieni na czas określony
outside agency
Lernen beginnen
agencja zewnętrzna
profesional freelancer
Lernen beginnen
profesjonalny freelancer
consultants
Lernen beginnen
Konsultanci
brought in for
Lernen beginnen
sprowadzony do
bring in for
Lernen beginnen
wprowadzić
individual project
Lernen beginnen
indywidualny projekt
in-house recruitment
Lernen beginnen
we własnym zakresie rekrutacji
in-house job
Lernen beginnen
praca w domu
job requirements
Lernen beginnen
wymagania do pracy
draw up a list
Lernen beginnen
sporządzić listę
draw up a job description
Lernen beginnen
sporządzić opis pracy
person specification
Lernen beginnen
Dane osoby
sources of candidates
Lernen beginnen
źródła kandydatów
promotion from within
Lernen beginnen
awans od wewnątrz
referrals from existing employees
Lernen beginnen
skierowania od istniejących pracowników
classified ads
Lernen beginnen
ogłoszenia drobne
want ads
Lernen beginnen
ogłoszenia o pracę
executive search
Lernen beginnen
łowienie głów
job fairs/ employment fairs
Lernen beginnen
targi pracy / targi pracy
online recruitment
Lernen beginnen
rekrutacja przez Internet
recruitment agencies
Lernen beginnen
agencje pośrednictwa pracy
review applications and CVs
Lernen beginnen
przeglądaj aplikacje i CV
longlisting
Lernen beginnen
proces wstępnej selekcji
initial screening process
Lernen beginnen
proces wstępnej selekcji
interview
Lernen beginnen
wywiad
conduct employment tests
Lernen beginnen
przeprowadzenia testów zatrudnienia
check references
Lernen beginnen
sprawdzić referencje
decide on shortlist of strong candidates
Lernen beginnen
zdecydować się na krótką listę silnych kandydatów
hold follow-up interviews
Lernen beginnen
przeprowadzić wywiady uzupełniające
select a candidate and negotiate a package
Lernen beginnen
wybierz kandydata i wynegocjuj pakiet
compensation and benefits policy
Lernen beginnen
polityka wynagrodzeń i świadczeń
job performance expectation
Lernen beginnen
wydajność oczekiwanie pracy
assessment centres (AC)
Lernen beginnen
centra oceny (AC)
role plays
Lernen beginnen
scenki
track record
Lernen beginnen
historia zatrudnienia
checks on candidate background
Lernen beginnen
sprawdzać historię zatrudnienia kandydata
trial periods before a permanent contract
Lernen beginnen
okresy próbne przed zawarciem stałej umowy
probationary (trial) period
Lernen beginnen
okresie próbnym (okres próbny)
salary
Lernen beginnen
pensja
white-collar staff
Lernen beginnen
pracowników umysłowych
relocation package
Lernen beginnen
Pakiet relokacji
relocation
Lernen beginnen
Przeprowadzki
wage
Lernen beginnen
płaca / zarobki
blue-collar staff
Lernen beginnen
Pracownicy fizyczni
payment on an hourly or piecework basis
Lernen beginnen
płatność godzinowa lub akordowa
financial incentives
Lernen beginnen
Zachęty finansowe
performance-related bonuses
Lernen beginnen
premie związane z wynikami
commision
Lernen beginnen
Prowizja
profit sharing
Lernen beginnen
podział zysków
stock option
Lernen beginnen
możliwość zakupu akcji (zwyle na prederencyjnych warunkach)
the chance to buy a company shares in the future at a fixed proce
Lernen beginnen
szansa na zakup akcji spółki w przyszłości w ustalonym trybie
pay rises
Lernen beginnen
podwyżki płac
fringe benefits / perks
Lernen beginnen
świadczeń dodatkowych / profity
sick-leave and holiday pay
Lernen beginnen
urlop chorobowy i wynagrodzenie za urlop
retirement plans
Lernen beginnen
Plany emerytalne
pension plans
Lernen beginnen
plany emerytalne
health insurance
Lernen beginnen
ubezpieczenie zdrowotne
child care
Lernen beginnen
opieka nad dzieckiem
elder care
Lernen beginnen
starszy opieki
training
Lernen beginnen
nauka pracy
company car/laptop/phone
Lernen beginnen
Samochód służbowy / laptop / telefon
subsidized canteen
Lernen beginnen
dotowana stołówka
the chance to travel
Lernen beginnen
szansa na podróż
trade unions
Lernen beginnen
związki zawodowe
grievances
Lernen beginnen
żale
absenteeism
Lernen beginnen
nieobecność
monitor health and safety issues
Lernen beginnen
monitorować kwestie zdrowia i bezpieczeństwa
joint consultation
Lernen beginnen
wspólne konsultacje
determining staffing needs
Lernen beginnen
określania potrzeb kadrowych
rate of staff turnover
Lernen beginnen
tempo rotacji pracowników
exit interview
Lernen beginnen
wywiad wyjściowy
motivation through job satisfaction
Lernen beginnen
motywacja poprzez satysfakcję z pracy
align individual goals
Lernen beginnen
dostosowanie indywidualnych celów
stages in performance appraisal
Lernen beginnen
etapy oceny wyników
apprenticeship program
Lernen beginnen
program praktyk
coaching and mentoring
Lernen beginnen
Coaching i mentoring
Understudy / assistant position
Lernen beginnen
asystowanie / pozycja asystenta
shadowing
Lernen beginnen
shadowing
classroom instructions
Lernen beginnen
Regulamin klasy
computer-based training
Lernen beginnen
szkolenie komputerowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.