Inny Świat- streszczenie lektury

 0    11 Datenblatt    ania10022
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Autor
Inny Świat
Lernen beginnen
Autor auf Polnisch
Gustaw Herling- Grudziński
Czas wydania
Inny Świat
Lernen beginnen
1951r (ang w Londynie) 1953(pol w Londynie), 1989 (pol w Polsce)
Czas akcji
Inny Świat
Lernen beginnen
Okres II Wojny Światowej, sierpień 1940- czerwc 1945.
Miejsce akcji
Inny Świat
Lernen beginnen
kolejne etapy pobytu w więzieniach i łagrach radzieckich; więzienia w Witebsku, Leningradzie i Wołogdzie, Jercewo w systemie obozów kargopolskich w ówczesnym Związku Radzieckim, w Epilogu akcja przenosi się do Rzymu
Bohater - narrator
Inny Świat
Lernen beginnen
może być utożsamiony z autorem; opisuje swoje losy; powściągliwe komentarze, rzeczowa relacja; zachowuje dystans do rzeczywistości mimo tortur itp; nie ujawnia emocji, nie ocenia; wie co dobre, co złe;
Bohaterowie
Inny Świat
Lernen beginnen
Rusto Jarinen, Michaił Aleksiejewicz Kostylew, Natalia Lwowna
Gatunek literacki
Inny Świat
Lernen beginnen
powieść, literatura obozowa i lagrowa
Rodzaj literacki
Inny Świat
Lernen beginnen
epika
Temat
Inny Świat
Lernen beginnen
pokazanie jednakowych losów więźniów, którzy znaleźli się na dnie egzystencji ludzkiej, jej jakości w wymiarze indywidualnym, kiedy zawieszeniu ulegają wszelkie prawa moralne, wszelkie więzi zbiorowe; dzieje jednostek w sytuacjach ekstremalnych
Geneza
Inny Świat
Lernen beginnen
osobiste doświadczenia autora
Problematyka
Inny świat
Lernen beginnen
moralności człowieka czasów II wojny światowej.

Klasyka polskich lektur

Inny Świat” – Gustawa Herlinga-Grudzińskiego nieodmiennie jest w kanonie podstawowych lektur szkolnych omawianych na lekcjach polskiego. W zestawie znajdziesz informacje takie jak: czas i miejsce akcji, gatunek i rodzaj literacki, problematyki i geneza utworu, a także charakterystyka bohaterów

Inny Świat – streszczenie lektury

Przedmioty humanistyczne, a zwłaszcza język polski, opierają się w dużym stopniu na szczegółach, dlatego kartkówka może przyjąć formę suchych pytań i odpowiedzi o „Innym Świecie”. Warto powtórzyć sobie wcześniej wszystkie wiadomości, posiłkując się opracowaniem lektury.

Geneza i problematyka Innego Światu

„Inny Świat” porusza bolesną problematykę moralności, a może jej braku, podczas trwania II wojny światowej. Narrator, z zarazem głównym bohaterem „Innego Światu” może być utożsamiany z samym autorem, który był uczestnikiem dramatycznych wydarzeń opisywanych w powieści.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.