irregular verbs

 0    71 Datenblatt    katherine1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być
Lernen beginnen
be - was/were - been
bić
Lernen beginnen
beat - beat - beaten
urodzić się
Lernen beginnen
be born - was/were born - have/has been born
zostawić, stawać się
Lernen beginnen
become - became - become
zaczynać
Lernen beginnen
begin - began - begun
łamać, psuć się
Lernen beginnen
break - broke - broken
przynosić
Lernen beginnen
bring - brought - brought
budować
Lernen beginnen
build - built - built
kupować
Lernen beginnen
buy - bought - bought
łapać
Lernen beginnen
catch - caught - caught
wybierać
Lernen beginnen
choose - chose - chosen
przychodzić
Lernen beginnen
come - came - come
kosztować
Lernen beginnen
cost - cost - cost
ciąć
Lernen beginnen
cut - cut - cut
robić
Lernen beginnen
do - did - done
rysować, ciągnąć
Lernen beginnen
draw - drew - drawn
pić
Lernen beginnen
drink - drank - drunk
jechać
Lernen beginnen
drive - drove - driven
jeść
Lernen beginnen
eat - ate - eaten
upadać
Lernen beginnen
fall - fell - fallen
czuć
Lernen beginnen
feel - felt - felt
walczyć
Lernen beginnen
fight - fought - fought
znajdować
Lernen beginnen
find - found - found
latać
Lernen beginnen
fly - flew - flown
zapominać
Lernen beginnen
forget - forgot - forgotten
dostawać
Lernen beginnen
get - got - got
dawać
Lernen beginnen
give - gave - given
iść
Lernen beginnen
go - went - gone
rosnąć
Lernen beginnen
grow - grew - grown
mieć
Lernen beginnen
have - had - had
słyszeć
Lernen beginnen
hear - heard - heard
uderzać
Lernen beginnen
hit - hit - hit
trzymać
Lernen beginnen
hold - held - held
trzymać w rękach lub ramionach, wytrzymać, utrzymać coś, zatrzymać, wstrzymać
ranić, boleć
Lernen beginnen
hurt - hurt - hurt
trzymać
Lernen beginnen
keep - kept - kept
mieć w posiadaniu, przechowywać, utrzymać coś w pewnym stanie, zatrzymać/opóźnić kogoś
znać
Lernen beginnen
know - knew - known
uczyć się
Lernen beginnen
learn - learnt (learned) - learnt (learned)
opuszczać, zostawiać
Lernen beginnen
leave - left - left
pożyczać (komuś)
Lernen beginnen
lend - lent - lent
pozwalać
Lernen beginnen
let - let - let
gubić, tracić
Lernen beginnen
lose, lost, lost
robić
Lernen beginnen
make - made - made
znaczyć
Lernen beginnen
mean - meant - meant
spotykać, poznawać
Lernen beginnen
meet - met - met
płacić
Lernen beginnen
pay - paid - paid
kłaść
Lernen beginnen
put - put - put
czytać
Lernen beginnen
read - read - read
jeździć
Lernen beginnen
ride - rode - ridden
biegać
Lernen beginnen
run - ran - run
powiedzieć
Lernen beginnen
say - said - said
(używamy stwierdzając że ktoś powiedział coś)
widzieć
Lernen beginnen
see - saw - seen
sprzedawać
Lernen beginnen
sell - sold - sold
ustawiać
Lernen beginnen
set - set - set
pokazywać
Lernen beginnen
show - showed - shown
śpiewać
Lernen beginnen
sing - sang - sung
siedzieć
Lernen beginnen
sit - sat - sat
spać
Lernen beginnen
sleep - slept - slept
mówić
Lernen beginnen
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
Lernen beginnen
spend - spent - spent
stać
Lernen beginnen
stand - stood - stood
kraść
Lernen beginnen
steal - stole - stolen
pływać
Lernen beginnen
swim - swam - swum
brać, wziąć
Lernen beginnen
take - took - taken
uczyć
Lernen beginnen
teach - taught - taught
powiedzieć
Lernen beginnen
tell - told - told
(nacisk na to kto otrzymał informację)
myśleć
Lernen beginnen
think - thought - thought
rzucać
Lernen beginnen
throw - threw - thrown
rozumieć
Lernen beginnen
understand - understood - understood
nosić (na sobie)
Lernen beginnen
wear - wore - worn
wygrywać, zdobywać
Lernen beginnen
win - won - won
pisać
Lernen beginnen
write - wrote - written

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.