Kartkówka 2

 0    124 Datenblatt    adriannawencel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zatrudniać
Lernen beginnen
to employ
zatrudniać
Lernen beginnen
to employ
pracodawca
Lernen beginnen
an employer
pracownik
Lernen beginnen
employee
zatrudnienie
Lernen beginnen
employment
kontynuować pracę
Lernen beginnen
get on with your work
pracować w
Lernen beginnen
work for
miejsce pracy
Lernen beginnen
a workplace
ubiegać się o pracę na stanowisku
Lernen beginnen
apply for the position of
kandydat
Lernen beginnen
a candidate
wybór zawodu
Lernen beginnen
career choice
kariera zawodowa w
Lernen beginnen
career in
cv
Lernen beginnen
cv
umowa
Lernen beginnen
contract
agencja pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
employment agency
perspektywy zatrudnienia
Lernen beginnen
employment prospects
wejść na rynek pracy
Lernen beginnen
enter the labor market
urząd pracy
Lernen beginnen
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
Lernen beginnen
a job interview
oferta pracy
Lernen beginnen
job offer
posada
Lernen beginnen
post
referencje
Lernen beginnen
reference
proces rekrutacji
Lernen beginnen
recruitment process
wymagania
Lernen beginnen
expectations, requirements
zatrudnić
Lernen beginnen
take on
praca polega na...
Lernen beginnen
the job involves
wakat
Lernen beginnen
vacancy
osiągnięcie
Lernen beginnen
achievement
posługiwać się biegle (językiem angielskim)
Lernen beginnen
be fluent in(English)
zaangażowany, oddany
Lernen beginnen
engaged, committed
zdolności komunikacyjne
Lernen beginnen
communication skills
kompetentny
Lernen beginnen
competent
skrupulatny, sumienny
Lernen beginnen
conscientious
wydajny, skuteczny
Lernen beginnen
efficient, effective
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
Lernen beginnen
experience in any field
umiejętność dostosowania się do nowych sytuacji
Lernen beginnen
flexibility
zorientowany na cele
Lernen beginnen
goal-oriented
zorientowany na cele
Lernen beginnen
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
Lernen beginnen
highly skilled / skilled / motivated
przedsiębiorczy
Lernen beginnen
industrious
inicjatywa
Lernen beginnen
initiative
dotychczasowe doświadczenie zawodowe
Lernen beginnen
professional experience
aktywny pelen inicjatywy
Lernen beginnen
proactive
kwalifikacje
Lernen beginnen
qualifications
solidny, niezawodny
Lernen beginnen
reliable
zorganizowany
Lernen beginnen
well- organised
dobrze wyszkolony
Lernen beginnen
well-trained
umieć pracować pod presją
Lernen beginnen
be able to work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
Lernen beginnen
practical knowledge of something
kierowanie, zarządzanie
Lernen beginnen
administrative work
nadzorować
Lernen beginnen
be in charge
zajmować się czymś
Lernen beginnen
deal with
rozdzielać obowiązki
Lernen beginnen
delegate
wyjeżdżać slużbowo
Lernen beginnen
go away on business
prowadzić księgowość
Lernen beginnen
keep the books
stać na czele zespołu
Lernen beginnen
lead a team
zarządzanie
Lernen beginnen
management
dotrzymywać terminów
Lernen beginnen
to meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
Lernen beginnen
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
Lernen beginnen
review sb's performance
nadzorować
Lernen beginnen
supervise
odbierać telefon
Lernen beginnen
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
Lernen beginnen
work in a team / on your own
pracować dotrzymując napiętych terminów
Lernen beginnen
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
Lernen beginnen
to work overtime
uczyć się zawodu w praktyce
Lernen beginnen
learn on the job
rozwój zawodowy
Lernen beginnen
professional development
przekwalifikować się
Lernen beginnen
retrain
szkolenie
Lernen beginnen
training course
warsztaty
Lernen beginnen
workshops
jak najszybciej
Lernen beginnen
as soon as possible
poufne, do rąk własnych
Lernen beginnen
for your eyes only
do twojej pani pana wiadomości
Lernen beginnen
to your message lady
do Twojej/Pani/Pana wiadomości
Lernen beginnen
for your information
awansować, dostać awans
Lernen beginnen
promoted, get a promotion
samochód służbowy
Lernen beginnen
company car
elastyczne godziny pracy
Lernen beginnen
flexible working hours
zwolnienie/urlop
Lernen beginnen
leave
wynagrodzenie za czas urlopu
Lernen beginnen
holiday pay
zadowolenie z pracy
Lernen beginnen
job satisfaction
przerwa na lunch
Lernen beginnen
lunch hour
urlop macierzyński/ojcowski
Lernen beginnen
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
Lernen beginnen
perks/fringe benefits
perspektywy awansu
Lernen beginnen
prospect of promotion
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
Lernen beginnen
sick leave
brać wolne/ wolny dzień
Lernen beginnen
take time/ a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
Lernen beginnen
work-life balance
pracować na własny rachunek
Lernen beginnen
self-employed
stworzyć własną firmę
Lernen beginnen
build up your own business
pracować jako wolny strzelec/ na zlecenia
Lernen beginnen
do freelance work
pracować dorywczo
Lernen beginnen
to do odd jobs
prowadzić firmę
Lernen beginnen
to run your own business
założyć firmę
Lernen beginnen
to set up a company
pracować zdalnie (z domu)
Lernen beginnen
work from home
emerytura
Lernen beginnen
retirement
złożyć wymowienie
Lernen beginnen
hand in your resignation
utrata pracy
Lernen beginnen
job loss
zwolnić z pracy
Lernen beginnen
lay off
zwolnić, zredukować
Lernen beginnen
make redundant
zwolnić się, zrezygnować z pracy
Lernen beginnen
resign
redukcja etatów
Lernen beginnen
redundancy
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
to retire
wyrzucić z pracy
Lernen beginnen
sack/give the sack/fire
dobrowolne odejście z pracy
Lernen beginnen
voluntary redundancy
tania siła robocza
Lernen beginnen
cheap labour
wyzyskiwać
Lernen beginnen
exploit
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
koszty pracy
Lernen beginnen
labour costs
przekazywać pracę/produkcję innym firmom
Lernen beginnen
outsource
przepracowany
Lernen beginnen
overworked
strajk okupacyjny
Lernen beginnen
sit-in
strajk
Lernen beginnen
a strike
bezrobotni
Lernen beginnen
unemployed
związek zawodowy
Lernen beginnen
a trade union
gruba ryba
Lernen beginnen
big fish
zakończyć pracę
Lernen beginnen
call it a day
wspinać się po szczeblach kariery
Lernen beginnen
to climb the corporate ladder
nauczyć się fachu
Lernen beginnen
learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty
Lernen beginnen
pull a few string
przyłożyć się
Lernen beginnen
pull your weight
biurokracja
Lernen beginnen
Red tape
podejmować szybkie decyzje
Lernen beginnen
think on your feet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.