Keng Iwwersetzung - Untranslatable

 0    4 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
word that encompasses a lot of good feelings such as enjoyment, comfort, coziness, warmth, friendship
Many people can no longer imagine the coziness of the evening get-togethers.
Lernen beginnen
d'Gemittlechkeet
D'Gemittlechkeet vun der Uucht kënne vill Leit sech haut net méi virstellen.
joy at somenone else's misfortune, pain, failure or bad luck
I am gloating over that blabbermouth's disgrace.
Lernen beginnen
schlaudoen
Et deet mer schlau, datt deen Tutebatti sech blaméiert huet.
word which describes the sense of relaxation and comfort at the end of a working day; literally it means "evening celebration"
I'll finish writing my report and then I'll call it a day!
Lernen beginnen
Feierowend
Ech schreiwe mäi Rapport nach fäerdeg, an da maachen ech Feierowend.
to gradually experience the effect of old age in body and mind
I mislaid something again, I'm starting to become senile.
Lernen beginnen
verkënnen
Ech hu schonn nees eppes vertässelt, ech fänken un ze verkënnen.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.