Konsultacje angielski.

 0    15 Datenblatt    malutek1221
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Zaczynam mieć wszystkiego dość
Lernen beginnen
I'm starting to get tired of everything
Słuchaj trochę to nieręczne ale muszę z Tobą porozmawiać
Lernen beginnen
Listen, it's a little awkward but I need to talk to you
Czy miałbyś coś przeciwko temu aby tego nie robić?
Lernen beginnen
Would you mind not to do it/ not to doing this?
Mówiąc szczerze, ten problem jest już od dawna
Lernen beginnen
To be honest, this problem has been going for a long ago
Powinieneś coś wymyślić
Lernen beginnen
You should come up with something
Nie sprawdziłam tego słowa
Lernen beginnen
I didn't check/ investigate the word
O której wystartował samolot?
Lernen beginnen
What time did the plane take off?
Wódka jest zdecydowanie lepsza od szampana
Lernen beginnen
Vodka is definitely/ a way better than champagne
Angielski jest trochę mniej skomplikowany od niemieckiego
Lernen beginnen
English is a little less complicated than German
Jakbyś zareagował gdyby Ci nie zapłacili?
Lernen beginnen
How would you react if they didn't pay you?
Jeśli mi nie zapłacą pójdę na policję
Lernen beginnen
If they don't pay me I'll go to the police
Czy możesz wyjaśnić co masz na myśli?
Lernen beginnen
Could you explain to me what you mean?
Jeśli nie dostanę awansu to rzucę tę pracę
Lernen beginnen
If I don't get a promotion, I'll quit this job
Chciałbym wiedzieć dlaczego Marcin się spóźnił
Lernen beginnen
I would like to know why Marcin was late
Czy mógłbyś mi powiedzieć jak zamierzasz to zrobić?
Lernen beginnen
Would you mind tell me, how you intend to do this?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.