Łacina 1-23

 0    23 Datenblatt    xxkaiaxx0
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego
Lernen beginnen
Absentem in criminibus damnari non oportet
Przyrost przypada temu co główne
Lernen beginnen
Accessio cedit principali
Powód idzie za sądem pozwanego
Lernen beginnen
Actor sequitur forum rei
Czynność pozorna jest nieważna
Lernen beginnen
Actus simulatus nullius est momenti
Adopcja/ przysposobienie naśladuje naturę
Lernen beginnen
Adoptio naturam imitatur
Nikt nie może zawrzeć stypulacji w zastępstwie drugiego
Lernen beginnen
Alteri stipulari nemo potest
Wola testatora może być zmieniana aż do śmierci
Lernen beginnen
Ambulatoria est voluntas testatoris usque ad mortem
Należy wysłuchać drugiej strony
Lernen beginnen
Audiatur et altera pars/ Audi alteram partem
Nie można/ wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
Lernen beginnen
Bis de eadem re agere non licet/ Bis de eadem re agi non potest
Siła wyższa jest zdarzeniem, któremu słabość ludzka oprzeć się nie może
Lernen beginnen
Casus est maior vis cui humana infirmitas resistere non optest
To co jasne nie wymaga interpretacji
Lernen beginnen
Clara non sunt interpretanda
Nikt nie ponosi kary za myślenie
Lernen beginnen
Cogitationis poenam nemo patitur
Korzyść musi przypaść temu kto ponosi ryzyko
Lernen beginnen
Commodum eius esse debet cuius est periculum
Potrącenie jest wzajemnym zaliczeniem długu i wierzytelności. Art. 498 KC
Lernen beginnen
Compensatio est debiti et crediti inter se contributio
Ten kto się przyznał uważany jest za zasądzonego
Lernen beginnen
Confessus pro iudicato est
Zawarcie kontraktu jest dobrowolne, ale jego wykonanie przymusowe
Lernen beginnen
Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis
Każda umowa jest pojmowana jako obowiązująca tylko w danych, oznaczonych warunkac
Lernen beginnen
Conventio omnis intellegitur rebus sic stantibus/ Rebus sic stantibus omnis promissio intellegitur
Przestępstwa ulegają wymazaniu przez śmierć sprawcy
Lernen beginnen
Crimina morte extinguuntur
Termin wzywa za człowieka
Lernen beginnen
Dies interpelat pro homine
Złego zamiaru nie domniemuje się
Lernen beginnen
Dolus non praesumitur
Za podstęp zawsze sie odpowiada
Lernen beginnen
Dolus semper praestatur
Twarde prawo, ale prawo
Lernen beginnen
Dura lex, sed lex
Ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, a nie na tym co zaprzecza
Lernen beginnen
Ei incumbit probatio qui dicit non qui negat

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.