Lesson 6.2. and 6.3.

 0    10 Datenblatt    annasokol
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
expand
The company has expanded greatly.
Lernen beginnen
rozszerzać
Firma bardzo się rozwinęła.
find out sth
To find out more, visit our website.
Lernen beginnen
dowiedzieć sth
Żeby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę internetową.
persuade
My family persuaded me to start studying.
Lernen beginnen
namawiać
Moja rodzina namówiła mnie, abym zaczął studiować.
jump the queue
He jumped the queue at the ticket counter.
Lernen beginnen
wepchnąć się do kolejki
Wepchnął się bez kolejki do kasy biletowej.
raise money for
He has raised money for poor parents with many children.
Lernen beginnen
zebrać pieniądze na
Zbierał pieniądze dla biednych wielodzietnych rodziców.
upset
There's no need to be upset about this.
Lernen beginnen
upset Englisch
zasmucony
Nie ma powodu do martwienia się o to.
pleased
He is pleased with his exam results.
Lernen beginnen
zadowolony
On jest usatysfakcjonowany swoimi wynikami z egzaminu.
split up with someone
They decided to split after five years.
Lernen beginnen
zerwać z kimś, skończyć znajomość
Postanowili rozstać się po pięciu latach.
get promoted
He got promoted to a manager.
Lernen beginnen
awansować
On został awansowany na menedżera.
get engaged
Mike and Sarah got engaged and now they're planning their wedding.
Lernen beginnen
zaręczać się
Mike i Sarah zaręczyli się i teraz planują ślub.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.