letters voc.

 0    37 Datenblatt    gasienica998
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z poważaniem
Lernen beginnen
yours sincerely
z pozdrowieniami
Lernen beginnen
best regards
serdecznie pozdrawiam
Lernen beginnen
best wishes
z poważaniem (do osoby nieznanej z nazwiska)
Lernen beginnen
yours faithfully
odnośnie, jeśli chodzi o
Lernen beginnen
as for, as far as, as regards
odniesienie, nawiązanie
Lernen beginnen
reference, connection
w nawiązaniu do
Lernen beginnen
with reference to, with further to
w odpowiedzi na
Lernen beginnen
in response to, in reply to
czekam na wiadomość od Ciebie
Lernen beginnen
I look forward to hearing from you
Piszę z zażaleniem
Lernen beginnen
i am writing to complain
Piszę, aby zapytać
Lernen beginnen
I am writing to enquire
Piszę, aby przeprosić
Lernen beginnen
I am writing to apologize
Piszę, aby poinformować
Lernen beginnen
I am writing to inform
Piszę, aby potwierdzić
Lernen beginnen
I am writing to confirm
Piszę z podaniem
Lernen beginnen
I am writing to request
To stawia mnie w bardzo trudnej sytuacji
Lernen beginnen
This puts me in very difficult position
To spowodowało niedogodności
Lernen beginnen
This has caused inconvenience
spełnić nasze oczekiwania
Lernen beginnen
meet our expectations
szukać pomocy prawnej
Lernen beginnen
seek legal assistance
Oczekuję pełnego zwrotu kosztów
Lernen beginnen
I expect a full refund of the cost
Naprawdę przykro mi to słyszeć
Lernen beginnen
I am truly sorry to hear
Przepraszamy za niedogodność spowodowaną...
Lernen beginnen
We apologize for the inconvenience caused...
Zadbamy o to, aby ponownie tak się nie stało
Lernen beginnen
We will make ensure that this does not happen again
Zapewniamy, że to nie była nasza wina
Lernen beginnen
We assure you that this was not our fault
Niestety
Lernen beginnen
Unfortunately
Obawiam się
Lernen beginnen
I am afraid
Doceniłbym, jeśli mógłbyś...
Lernen beginnen
I would appreciate it if you could
Byłbym wdzięczny, gdybyś mógł...
Lernen beginnen
I would be grateful if you could...
Prosimy o pomoc w...
Lernen beginnen
We request you assistance in...
Zastanawiałem się czy mógłbyś...
Lernen beginnen
I was wondering if you could...
Piszę, aby zapytać
Lernen beginnen
I am writing to ask / enquire
Piszę w odniesieniu do twojej oferty
Lernen beginnen
I am writing with reference to your offer
Chciałbym ci przypomnieć, że...
Lernen beginnen
I would like to remind you that...
Jeśli nie spełnisz warunków umowy, będziemy musieli podjąć działania prawne przeciwko Tobie
Lernen beginnen
If you do not meet the terms of contract we will have to take legal action against you
Z przyjemnością potwierdzam...
Lernen beginnen
I am pleased to confirm...
Piszę, aby wyrazić moją szczerą wdzięczność za...
Lernen beginnen
I am writing to express my sincere gratitude for...
Dziękuję za pomoc w tej sprawie
Lernen beginnen
Thank you for your help in this matter

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.