Matura podstawowa: list formalny: reklamacja

 0    40 Datenblatt    twosteps
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Mam gwarancję, która jest ważna przez rok.
Lernen beginnen
I have a guarantee which is valid for a year.
Będe wdzięczna jeśli zajmą się Państwo tą sprawą jak najszybciej jak to możliwe.
Lernen beginnen
I will be gratefull if you deal with this matter as soon as possible.
Żądam natychmiastowego działania/ całkowitego zwrotu moich pieniędzy
Lernen beginnen
I demand a immediate action/ a full refund.
Pozwoliliście mi wierzyć, że...
Lernen beginnen
You led me to belive that...
W ten sytuacji oczekuję odszkodowania.
Lernen beginnen
In this situation I expect to be compensated.
Twoja usługa nie spełnia moich oczekiwań.
Lernen beginnen
Your service did not fulfill my expectation.
Pisałam już ... o tym, ale nic się nie zmieniło
Lernen beginnen
I have already written to... but nothing has changed.
Nie było odpowiedzi na mój wcześniejszy list.
Lernen beginnen
It has been no reply to my previous letter.
Wadliwy element nie został zastąpiony.
Lernen beginnen
The faulty item has not been replaced.
Kupiłam ten zegarek w twoim sklepie w...
Lernen beginnen
I bought this watch in your shop on...
Zaczęłam uczęszczać na kurs...
Lernen beginnen
I started attending this course on...
Odwiedziłam twoją restaurację...
Lernen beginnen
I visited your restaurant on...
Nagle przestał działać.
Lernen beginnen
It suddenly stopped working.
Mechanizm przestał pracować.
Lernen beginnen
The mechanism stopped moving.
Ekran wygasł.
Lernen beginnen
The screen went blank.
Okładka książki jest uszkodzona/ ubrudzona.
Lernen beginnen
The cover of the book is damaged/ stained.
Miał głębokie pęknięcie na przodzie.
Lernen beginnen
It had a deep crack on the front.
Brakowało instrukcji/kabla/ klawiatura.
Lernen beginnen
The manual instuction/cable/keyboard was missing.
Warunki w hotelu, w którym się zatrzymalismy były nie do zaakceptowania.
Lernen beginnen
The conditions in the hotel where we stayed were unacceptable.
Pokój był brudny.
Lernen beginnen
The hotel room was dirty.
Jedzenie nie było właściwie gotowane(przygotowane).
Lernen beginnen
The food was not cooked properly.
Spodziewałam się, że otrzymam moje zamówienie w ciągu tygodnia, ale musiałam czekać przeszło 2 tygodnie.
Lernen beginnen
I expected to receive my order within a week but I had to wait for over 2 weeks.
Mogłabym wymienić ten zegarek na inny?
Lernen beginnen
Could I exchange this watch for another one?
Ten kurs nie odbywa się regularnie.
Lernen beginnen
This course is not provided on a regular basic.
W ten sposób rujnuje to wszystkie moje plany jak...
Lernen beginnen
In this way it ruined all my plans as...
W rezultacie pozostałam bez...
Lernen beginnen
As a result, I was left without
Mogłabym przesłać zegarek, który kupiłam i kopie gwarancji.
Lernen beginnen
I could send you the watch I bought and a copy of guarantee.
Jeśli ta wymiana nie jest możliwe, mogłabym prosić o zwrot pieniędzy za zegarek?
Lernen beginnen
If this replacement is not possible, could I please have a refund for this watch?
Chciałabym zwrócić...
Lernen beginnen
I would like to return...
Chciałabym wiedzieć, kiedy nadejdze książka.
Lernen beginnen
I would like to know when the book will arrive.
Piszę do Państwa z reklamacją dotyczącą...
Lernen beginnen
I am writing to complain about...
Jestem niezadowolona z...
Lernen beginnen
I am dissatisfied with...
Nie wspominając, że...
Lernen beginnen
Failed the mention that...
Państwa reklama wprowadzała w błąd w tym zakresie.
Lernen beginnen
Your advertisement was misleading in this respect.
Muszę podkreślić, że...
Lernen beginnen
I must point out that...
Na domiar złego...
Lernen beginnen
To make matters worse...
Problem w tym, że...
Lernen beginnen
The problem is that...
Zamówiłam...
Lernen beginnen
I ordered...
W przeciwieństwie do opisu w broszurze...
Lernen beginnen
Contrary to the description in the brochure...
Numer zamówienia...
Lernen beginnen
The order number is...

Reklamacja angielski – zwroty

List reklamacyjny po angielsku – najważniejsze zwroty i wyrażenia, które mogą okazać się przydatne w wielu codziennych sytuacjach. Reklamacja po angielsku po nauce z fiszkami stanie prosta do napisania nie tylko na lekcji angielskiego, ale i w prawdziwych sytuacjach życiowych.

List formalny – reklamacja

List z reklamacją należy do grupy listów formalnych, przez co w trakcie pisania reklamacji po angielsku musimy przestrzegać ustalonych reguł i trzymać się schematu. Dlatego w tym przypadku nauka konkretnych zwrotów do reklamacji po angielsku jest tak istotna.

Kompendium informacji

W Fiszkotece znajdziemy więc najważniejsze zdania i wyrażenia, które z pewnością przydadzą się przy pisaniu listu reklamacyjnego po angielsku. Możliwość odsłuchania nagrania lektora pozwoli także na osłuchanie się z językiem angielskim

Kommentare:

bamb0l er schrieb: 2011-01-28 14:39:19
nie dawaj rad innym jesli sam/a nie potrafisz pisac bez bledow...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.