Matura ustna angielski zwroty - prowadzenie i podtrzymywanie rozmowy

 0    51 Datenblatt    Martyna15
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przepraszam. Czy mogę coś powiedzieć?
Lernen beginnen
Excuse me. Can I say something?
Przepraszam. Czy mogę o coś zapytać?
Lernen beginnen
Excuse me. Can I ask you something?
Czy mogę z tobą porozmawiać?
Lernen beginnen
Can I talk to you?
Czy możemy zamienić słowo?
Lernen beginnen
Can I have a word with you?
Czy mogę coś powiedzieć?
Lernen beginnen
May I say something?
Przepraszam, chciałem/am powiedzieć, że...
Lernen beginnen
Excuse me, I'd just like to say that...
To mi przypomina...
Lernen beginnen
That reminds me of...
Zacznę od...
Lernen beginnen
To start with,...
Przede wszystkim...
Lernen beginnen
First of all, ... / In the first place,...
Inną sprawą jest to, że...
Lernen beginnen
Another thing is that,...
Z drugiej strony...
Lernen beginnen
On the other hand,...
Głównym powodem jest...
Lernen beginnen
The main reason is...
Inny powód to...
Lernen beginnen
Another reason is...
Cóż, chodzi o to,że...
Lernen beginnen
Well, the thing is that...
Prawdą jest również to, że...
Lernen beginnen
It's also true that...
A na dodatek...
Lernen beginnen
Moreover, ... / What’s more...
I w końcu...
Lernen beginnen
And finally...
Niech zobaczę...
Lernen beginnen
Let me see,...
Cóż, niech pomyślę...
Lernen beginnen
Well, let me think...
Hm. Niech się nad tym zastanowię.
Lernen beginnen
Um, let me think about it.
Będę musiał/a się nad tym zastanowić
Lernen beginnen
I'll have to think about it.
Jakby to ująć?
Lernen beginnen
How shall I put it?
Cóź...
Lernen beginnen
Well...
W rzeczywistości, tak naprawdę...
Lernen beginnen
Actually,.../ In fact...
To, co ja mam na myśli...
Lernen beginnen
What I mean is...
Problem tkwi w...
Lernen beginnen
The point is...
Niech pomyślę...
Lernen beginnen
Let me think...
Szczerze mówiąc...
Lernen beginnen
Frankly speaking...
Słucham?
Lernen beginnen
Pardon?
Przepraszam, nie całkiem zrozumiałem/am?
Lernen beginnen
Sorry, I didn't quite catch that.
Słucham?
Lernen beginnen
Sorry?
Przepraszam, umknęło mi to
Lernen beginnen
Sorry, I missed that.
Czy możesz powtórzyć?
Lernen beginnen
Can you say it again, please?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o powtórzenie?
Lernen beginnen
Would you mind repeating that, please?
Czy mógłbyś/mogłabyś powtórzyć?
Lernen beginnen
Could you repeat that, please?
Czy możesz powiedzieć jeszcze raz?
Lernen beginnen
Could you say it again, please?
Nie jestem pewny/a, czy rozumiem.
Lernen beginnen
I'm not sure if I understand.
Czy mógłbyś/mogłabyś to wyjaśnić?
Lernen beginnen
Could you explain that, please?
Co rozumiesz przez...?
Lernen beginnen
What do you mean by...?
Co to słowo dokładnie znaczy?
Lernen beginnen
What does this word mean exactly?
Czy mógłbyś/mogłabyś to przeliterować?
Lernen beginnen
Could you spell it, please?
Czy mógłbyś/mogłabyś podać przykład?
Lernen beginnen
Could you give an example?
Na przykład...
Lernen beginnen
For example...
Jednym przykładem może być...
Lernen beginnen
One example of this is...
Innym przykładem jest...
Lernen beginnen
Another example is...
Proszę spojrzeć na ten przykład...
Lernen beginnen
Look at this example...
Aby dać pewne pojęcie...
Lernen beginnen
To give you an idea...
Chodzi mi o to...
Lernen beginnen
The point I'm trying to make is...
Krótko mówiąc...
Lernen beginnen
In short...
Innymi słowy...
Lernen beginnen
In other words...
Podsumowując...
Lernen beginnen
To sum up.../ In conclusion...

Ustny angielski – zwroty

Zwroty na maturę ustną z angielskiego, które okażą się przydatne zarówno przy rozmowach sterowanych jak i formułowaniu dłuższej wypowiedzi. Nauka przydatnych zwrotów po angielsku na maturę pomoże nam zachować zimną krew przy wylosowaniu nawet najtrudniejszego tematu.

Matura na 100%

Matura ustna z angielskiego może niepokoić nawet osoby, które stosunkowo dobrze posługują się językiem Szekspira. Bezpośredni kontakt z egzaminującym i mało czasu na zebranie własnych myśli sprawia, że zapominamy nawet najprostszych słów. Dlatego tak istotna jest nauka całych zwrotów, przydatnych na maturze ustnej z angielskiego.

Kompleksowa wiedza

Istotne jest także, że zwrotów na maturę ustną nie można po prostu wykuć, ale należy także dobrze poznać ich wymowę. Umożliwią to nagrania dźwiękowe, dołączone do każdej fiszki. Z Fiszkoteką żadne zwroty na maturę ustną z angielskiego nie będą problemem.

Kommentare:

kasandra er schrieb: 2012-07-30 16:47:31
very good

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.