На сустрэчы - In a meeting

 0    20 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Ёсць іншыя каментарыі?
Lernen beginnen
Are there any other comments?
Я ўпэўнены, што гэты праект будзе паспяховым.
Lernen beginnen
I'm convinced that this project will be a success.
Я лічу, што нам трэба больш прадаўцоў.
Lernen beginnen
From my point of view, I think we need more sellers.
Я няўпэўнены у гэтым.
Lernen beginnen
I'm not sure about that.
Што ўсе думаюць пра гэта?
Lernen beginnen
What does everyone think about it?
Мы збіраемся абмеркаваць новыя змяненні.
Lernen beginnen
We are going to discuss the new changes.
Некалькі чалавек не прысутнічалі на мінулай сустрэчы.
Lernen beginnen
Several people didn't attend the last meeting.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Штодзённыя фразы на англійскай мове"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.