У прадажы - In sales

 0    20 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Які колер вам падабаецца?
Lernen beginnen
Which colour do you like?
Калі ў вас ёсць гарантыйны сертыфікат, мы заменім яго.
Lernen beginnen
If you have the warranty certificate we'll replace it.
Нам трэба аванс.
Lernen beginnen
We need an advanced payment.
Гэты прадукт можна выкарыстоўваць рознымі спосабамі.
Lernen beginnen
This product can be used in several ways.
Калі ласка, раскажыце мне больш аб тым, што вы шукаеце.
Lernen beginnen
Please tell me more about what you are looking for.
Вы чулі пра гэты новы прадукт?
Lernen beginnen
Have you heard of this new product?
Я думаю, вы ніколі не выкарыстоўвалі такі прадукт раней.
Lernen beginnen
I think you haven't used anything similar before.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Штодзённыя фразы на англійскай мове"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.