У стаматолага - At the dentist

 0    20 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Гэта лячэнне вельмі каштоўнае.
Lernen beginnen
Those treatments are really expensive.
Дайце мне ведаць, калі адчуваеце боль.
Lernen beginnen
Let me know if you feel any pain.
Пасля агляду вашых здымкаў, баюся, вам трэба ставіць брэкеты.
Lernen beginnen
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
Вам трэба пломба.
Lernen beginnen
You need a filling.
Я хачу праверыцца.
Lernen beginnen
I would like a check-up.
Вы можаце прыйсці на кансультацыю ўдзень.
Lernen beginnen
You can come to the consulting room this afternoon.
Адзін з маіх зубоў зламаўся.
Lernen beginnen
One of my teeth has broken.
+13 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Штодзённыя фразы на англійскай мове"
(Insgesamt 515 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.