Najważniejsze daty z historii. Powtórzenie do egzaminu.

4.5  17    68 Datenblatt    Clavia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Chrzest Polski
Lernen beginnen
966
Zjazd w Gnieźnie
Lernen beginnen
1000
Podział Polski na dzielnice
Lernen beginnen
1138
Sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez księcia mazowieckiego Konrada
Lernen beginnen
1226
Najazd Tatarów, bitwa pod Legnicą
Lernen beginnen
1241
Początek wojny z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1327
Bitwa pod Płowcami, pokonanie Krzyżaków
Lernen beginnen
1331
Zjazd w Wyszehradzie monarchów Czech, Węgier i Polski w celu rozstrzygnięcia wojny z Krzyżakami
Lernen beginnen
1335
Zawarcie pokoju w Kaliszu
Lernen beginnen
1343
Unia polsko - litewska
Lernen beginnen
1385
Bitwa pod Grunwaldem
Lernen beginnen
1410
Pokój w Toruniu
Lernen beginnen
1411
Wojna z Krzyżakami zakończona pokojem w Brześciu Kujawskim
Lernen beginnen
1431-1435
Bitwa po Warną
Lernen beginnen
1444
Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim
Lernen beginnen
1454-1466
II pokój w Toruniu
Lernen beginnen
1466
Ostatnia wojna Zakonu Krzyżackiego z Polską
Lernen beginnen
1519-1521
Hołd Pruski, Albrecht Hochenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu
Lernen beginnen
1525
Unia lubelska z Litwą
Lernen beginnen
1569
Unia sandomierska, porozumienie wszystkich wyznań protestanckich (z wyjątkiem arian), że nie będą się wzajemnie zwalczać
Lernen beginnen
1570
Konfederacja warszawska, pierwsza wolna elekcja
Lernen beginnen
1573
Unia brzeska
Lernen beginnen
1596
Początek wojny ze Szwedami
Lernen beginnen
1600
Bitwa pod Kircholmem
Lernen beginnen
1605
Wojna trzydziestoletnia
Lernen beginnen
1618-1648
Rozejm ze Szwedami w Mitawie
Lernen beginnen
1622
Bitwa morska pod Oliwą
Lernen beginnen
1627
Pokój w Altmarku
Lernen beginnen
1629
Wojny polsko-rosyjskie
Lernen beginnen
1609-1619
Wojny polsko-tureckie
Lernen beginnen
1620-1699
Klęska pod Cecorą
Lernen beginnen
1620
Bitwa pod Chocimiem
Lernen beginnen
1621
Najazd turecki na Polskę, zdobycie przez Turków Kamieńca Podolskiego
Lernen beginnen
1672
Zwycięstwo pod Chocimiem
Lernen beginnen
1673
Odsiecz wiedeńska
Lernen beginnen
1683
Pokój w Karłowicach
Lernen beginnen
1699
Sejm Niemy
Lernen beginnen
1717
Konfederacja barska
Lernen beginnen
1768-1772
I rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
Lernen beginnen
1772
Sejm Wielki Czteroletni
Lernen beginnen
1788-1792
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Lernen beginnen
1791
Konfederacja Targowicka
Lernen beginnen
1792
II rozbiór Polski dokonany przez Rosję, Austrię i Prusy
Lernen beginnen
1793
Powstanie Legionów Polskich we Włoszech
Lernen beginnen
1797
Utworzenie Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1807
Wojna z Austrią
Lernen beginnen
1809
Utworzenie Królestwa Polskiego
Lernen beginnen
1815
Wybuch powstania listopadowego
Lernen beginnen
1830
Wybuch powstania krakowskiego
Lernen beginnen
1846
Wybuch powstania styczniowego
Lernen beginnen
1863
I wojna światowa
Lernen beginnen
1914-1918
Utworzenie Polskiej Organizacji Wojskowej przez Józefa Piłsudzkiego
Lernen beginnen
1914
Odzyskanie niepodległości
Lernen beginnen
1918
Uchwalenie Małej Konstytucji
Lernen beginnen
1919
Wojna polsko-bolszewicka
Lernen beginnen
1919-1921
Bitwa warszawska (Cud nad Wisłą)
Lernen beginnen
1921
Traktat ryski, ustanowienie granic Polski
Lernen beginnen
1921
Konstytucja marcowa
Lernen beginnen
1926
Zamach majowy marszałka Józefa Piłsudzkiego
Lernen beginnen
1926
Zerwanie przez Niemcy paktu o nieagresji Polski, wybuch II wojny światowej
Lernen beginnen
1939
Powstanie i działalność Polskiego Państwa Podziemnego
Lernen beginnen
1940-1945
Powstanie w getcie warszawskim
Lernen beginnen
1943
Wybuch Powstania Warszawskiego
Lernen beginnen
1944
Zakończenie II wojny światowej, konfederacja w Jałcie, bezwarunkowa kapitulacja III Rzeszy, konfederacja w Poczdamie
Lernen beginnen
1945
Polska w okresie stalinizmu
Lernen beginnen
1947-1956
Powstanie NSZZ „Solidarność”
Lernen beginnen
1980
Powstanie stanu wojennego w Polsce
Lernen beginnen
1981
Obrady Okrągłego Stołu, koniec rządów komunistycznych
Lernen beginnen
1989

Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego - historia dla każdego

Egzamin gimnazjalny z historii to wyzwanie, z którym musi zmierzyć się każdy uczeń gimnazjum. Wielu uczniów obawia się tego egzaminu i generuje on u nich dużo stresu. Jednak składa on się jedynie z zamkniętych zadań, co jest sporym ułatwieniem. Zadania są zróżnicowane pod względem sprawdzanych wiadomości i umiejętności, poziomu trudności oraz sposobu udzielania odpowiedzi. Najczęściej zadania dobrane są tak, aby odwoływały się do różnych epok i tematyki, a także do zróżnicowanych materiałów źródłowych. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się w sposób kompleksowy i korzystanie z dobrych materiałów naukowych. Najważniejsze daty historyczne, które zostały przygotowane przez Fiszkotekę gwarantuje skuteczne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

Najważniejsze daty — historia z Fiszkoteką!

Nasza lekcja została stworzona w taki sposób, aby nauka była skuteczna i intuicyjna, zawiera najważniejsze daty. Historia może być naprawdę ciekawa, jeżeli zostanie przedstawiona w odpowiedni sposób. Tak właśnie jest w Fiszkotece. Podczas lekcji poznasz najważniejsze daty w historii Polski oraz świata, które z pewnością zapamiętasz na długo. Polecamy także inne lekcje dostępne na naszej platformie: historia Polski - daty, królowie Polski -daty panowania oraz różne daty z historii.

Jak uczyć się dat?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: z Fiszkoteką. Nasza innowacyjna metoda umożliwia zapamiętywanie w rekordowo krótkim czasie. W lekcjach z naszej oferty można uczyć się na wiele sposobów. Do każdej fiszki dołączone są nagrania, podczas których możesz ćwiczyć razem z lektorem. To idealny sposób na naukę szczególnie dla słuchowców. Inteligentny System Powtórek pozwala na intuicyjne powracanie do przerobionego materiału, dzięki czemu szybko i skutecznie można odświeżyć sobie wiedzę. Z naszym system szybko zapamiętasz daty - historia. Gimnazjum na pewno skończysz usatysfakcjonowany z dobrym wynikiem! Dodatkowo możesz ściągać nagrania mp3 i uczyć się gdzie tylko zapragniesz: na spacerze, czy podczas drogi do szkoły.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.