Chinese for children
English中文, 汉语, 漢語
€19.99
/ Jahr

Chinese for children
Your kids will learn Chinese with VocApp!

Your kid is interested in learning new languages? Why not learn Chinese?
With this course you kids will learn basic Chinese vocabulary to have conversations
This can be a good way for you to spend some time together
Forget the “Hello”, start with the “Ni hao” today!
versuchen Sie es kostenlos (20 Datenblatt) oder Kaufen Sie vollen Zugang
The basics: pronunciation - 发音The basics: pronunciation - 发音  
15 Datenblatt
Hello - 你好Hello - 你好  
15 Datenblatt
The animals - 这些动物The animals - 这些动物  
18 Datenblatt
Numbers - 数字Numbers - 数字  
19 Datenblatt
Colors - 颜色Colors - 颜色  
14 Datenblatt
My toys - 我的玩具My toys - 我的玩具  
16 Datenblatt
At school - 在学校At school - 在学校  
14 Datenblatt
My body - 我的身体My body - 我的身体  
15 Datenblatt
Alle Klassen (19)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Adresse

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


Datenblatt