plane and hotel

 0    23 Datenblatt    korneliametoda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Prosze zapiąć pasy
Lernen beginnen
Please fasten your seatbelts
Włóż bagaż do schowka
Lernen beginnen
Put your luggage in the overhead locker
Ta torba nie mieści się pod siedzeniem
Lernen beginnen
This bag does not fit under the seat
Prosze powrócić na miejsce
Lernen beginnen
Please return to your seat
Proszę złożyć stolik
Lernen beginnen
Please, fold your table
Czy ma pan coś do oclenia?
Lernen beginnen
Do you have anything to declare?
Poproszę kawę dla mojej mamy
Lernen beginnen
Can I have coffee for my mother, please
To jest moja karta pokładowa
Lernen beginnen
This is my boarding pass
Wejście do samolotu jest o 7:30
Lernen beginnen
Boarding is at 7:30
Samolot jest opóźniony
Lernen beginnen
The plane is delayed
Jak duże jest opóźnienie?
Lernen beginnen
How long is the delay?
Nie mam nic do oclenia
Lernen beginnen
I have nothing to declare
Chciałam się zameldować?
Lernen beginnen
I would like to check in.
Mamy pokój trzyosobowy
Lernen beginnen
We have a triple room
Czy jest pokój z widokiem na morze?
Lernen beginnen
Is there a room with a view of the sea?
Mamy problem z klimatyzacją.
Lernen beginnen
We have a problem with air conditioning.
Klimatyzacja nie działa.
Lernen beginnen
Air conditioning does not work.
Poproszę dodatkowe prześcieradło.
Lernen beginnen
I would like an extra sheet.
Czy ręcznik plażowy jest za darmo?
Lernen beginnen
Is a beach towel for free?
Czy mam zapłacić dodatkowo za napoje?
Lernen beginnen
Should I pay extra for drinks?
Prysznic nie działa
Lernen beginnen
The shower does not work
Samolot jest na pasie startowym
Lernen beginnen
The plane is on the runway
Mój pokój jest brudny, proszę go wyczyścić
Lernen beginnen
My room is dirty, please clean it

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.