RO oddawanie honorów

 0    16 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Oddawanie honorów jest oznaką
Lernen beginnen
żołnierskiego szacunku dla tradycji, symboli (barw i znaków) narodowych i wojskowych oraz przełożonych i starszych, a także przejawem koleżeństwa, dobrego wychowania, dyscypliny i spoistości wojska.
Żołnierze są obowiązani oddawać honory pkt 1-6
Lernen beginnen
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; Marszałkom Sejmu i Senatu; Prezesowi Rady Ministrów; Ministrowi Obrony Narodowej; przełożonym, starszym i równym stopniem; kombatantom występującym z widocznym oznaczeniem stopnia wojskowego;
Żołnierze są obowiązani oddawać honory pkt 7
Lernen beginnen
fladze państw., proporc. Prez. RP, fladze Ministra ON, Marsz. Polski, Szefa Szt. Gen. WP, flagom rodz. sił zbr. i banderze woj. - w czasie oficjaln. podnosz. i opuszcz., sztandarom wojsk. oraz banderze woj. podczas wch. na okręt i schodz. z okrętu;
Żołnierze są obowiązani oddawać honory pkt 8-10
Lernen beginnen
przed Grobem Nieznanego Żołnierza; symbolom i miejscom upamiętniającym bohaterską walkę i męczeństwo Narodu Polskiego i innych narodów, jeśli są tam wystawione posterunki honorowe; pogrzebom z wojskową asystą honorową.
W jakiej kolejności oddaje się honory?
Lernen beginnen
Podwładni i młodsi oddają honory pierwsi, a żołnierze równi stopniem – jednocześnie. Starsi stopniem wojskowym odwzajemniają honory.
Zachowanie żołnierzy WYSTĘPUJĄCYCH INDYWIDUALNIE w czasie oficjalnego grania (odtwarzania) hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i hymnów innych państw, „Hasła Wojska Polskiego”, sygnałów: „Służba Wartownicza”, „Śpij Kolego” lub „Cisza”
Lernen beginnen
w umundurowaniu przyjmują postawę zasadniczą, a jeśli są w nakryciu głowy – salutują.
Zachowanie żołnierzy WYSTĘPUJĄCYCH INDYWIDUALNIE w czasie oficjalnego grania Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego
Lernen beginnen
przyjmują postawę zasadniczą
Jak oddaje się honory przełożonym (starszym) w miejscach wykonywania obowiązków służbowych (w pomieszczeniach służbowych)?
Lernen beginnen
przez powstanie, przyjęcie postawy zasadniczej i skłon głowy – tylko podczas pierwszego ich przybycia.
Jak oddaje się honory żołnierzom innych państw przebywającym na obszarze naszego kraju?
Lernen beginnen
honory można oddawać na zasadach wzajemności.
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 1-2
Lernen beginnen
przechodzenia przez jezdnię oraz mijania się w odległości większej niż 15 kroków; prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn i urządzeń;
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 3
Lernen beginnen
bezpośredniego udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych, udzielania pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczania (ochrony) miejsc wypadków;
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 4
Lernen beginnen
legitymowania, doprowadzania, konwojowania, pełnienia służby wartowniczej na posterunku oraz uczestniczenia w innych interwencjach porządkowych;
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 5
Lernen beginnen
wykonywania zadań służbowych w strefie działań wojennych, wykonywania zadania bojowego lub ćwiczeń, jeżeli przerwanie związanych z nimi czynności skutkowałoby nie wykonaniem otrzymanego rozkazu;
Żołnierz nie oddaje honorów podczas pkt 6-8
Lernen beginnen
wykonywania prac porządkowo-gospodarczych; podczas zabezpieczenia uroczystości z udziałem wojska; prowadzenia psa służbowego.
Jak oddaje honory podwładny będący w ubiorze cywilnym?
Lernen beginnen
pozdrawia przełożonych (starszych) w sposób przyjęty w środowisku cywilnym.
Jak zachowuje się żołnierz w ośrodkach leczniczych, instytucjach, placówkach i miejscach publicznych, stołówkach, palarniach, czytelniach, poczekalniach, umywalniach, toaletachitp. oraz w sytuacjach nie przewidzianych w regulaminie?
Lernen beginnen
w sposób zwyczajowo przyjęty, kierując się poczuciem karności, godności i zasadami dobrego wychowania

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.