RO Oddawanie honorów przez pododdziały

 0    28 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Oddziały (pododdziały) oddają honory w ugrupowaniu rozwiniętym lub marszowym pkt 1-5
Lernen beginnen
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; Marszałkom Sejmu i Senatu; Prezesowi Rady Ministrów; Ministrowi Obrony Narodowej; Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;
Oddziały (pododdziały) oddają honory w ugrupowaniu rozwiniętym lub marszowym pkt 6-7
Lernen beginnen
na specjalne polecenie - dostojnikom państw obcych, których ranga odpowiada funkcjom sprawowanym przez osoby wymienione w podpunktach 1-5; przełożonym od dowódcy kompanii wzwyż;
Oddziały (pododdziały) oddają honory w ugrupowaniu rozwiniętym lub marszowym pkt 8-9
Lernen beginnen
sztandarom wojskowym; przed Grobem Nieznanego Żołnierza;
Oddziały (pododdziały) oddają honory w ugrupowaniu rozwiniętym lub marszowym pkt 10
Lernen beginnen
w cz. oficj. grania hymnu państw. RP i hymnów inn. państw, Hasła WP, sygn. Służba Wartownicza, Śpij Kolego lub Cisza oraz podn. (opuszcz.) flagi państw., Proporca Prez. RP, flag MON, Marsz. Polski, Szefa SGWP i rodz. sił zbr., band. woj., pogrz z asystą
Jak oddziały (pododdziały) oddają honory w ugrupowaniu rozwiniętym?
Lernen beginnen
na komendę
Jak oddziały (pododdziały) oddają honory w ugrupowaniu marszowym?
Lernen beginnen
po zatrzymaniu i zwróceniu frontem w kierunku nakazanym przez dowódcę ugrupowania.
Po co wystawia się wojskową asystę honorową?
Lernen beginnen
do powitania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra ObronyNarodowej, Szefa Sztabu Generalnego WP oraz delegacji zagranicznych
Co poprzedza wystawienie wojsk. asysty honorowej?
Lernen beginnen
specjalny rozkaz.
Salutowanie sztandarem obowiązuje podczas 1
Lernen beginnen
oddawania honorów osobom wymienionym w pkt. 45 ppkt. 1-6 oraz przełożonym od dowódcy jednostki wzwyż,
Salutowanie sztandarem obowiązuje podczas 2
Lernen beginnen
w czasie grania (odtwarzania) hymnów państwowych, „Hasła Wojska Polskiego”, sygnałów: „Służba wartownicza”, „Śpij Kolego’’ lub, Cisza’’ oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza i w czasie pogrzebów z wojskową asystą honorową.
Zachowanie w czasie grania „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego”
Lernen beginnen
przyjmuje się postawę zasadniczą.
W czasie zajęć, odpraw, konferencji służbowych, itp. honory oddaje się na komendę (obecni tylko żołnierze)
Lernen beginnen
„PANIE ...”, „PANOWIE ...”, „PANIE, PANOWIE (OFICEROWIE, PODOFICEROWIE, SZEREGOWI)” (wymienić tylko najwyższy korpus stosownie do składu grupy).
W czasie zajęć, odpraw, konferencji służbowych, itp. honory oddaje się na komendę (obecni żołnierze i cywile)
Lernen beginnen
„PANIE”, „PANOWIE”, „PANIE, PANOWIE”.
Co robią obecni po komendzie „PANIE”, „PANOWIE”, „PANIE, PANOWIE” i co robi się potem?
Lernen beginnen
stają frontem do przełożonego (starszego), a żołnierze przyjmują postawę zasadniczą. Następnie składa się meldunek – zgodnie z zasadami zależności służbowych.
Co robi podczas zajęć, odpraw przełożony – po przyjęciu meldunku (sprawozdania)?
Lernen beginnen
słowem „DZIĘKUJĘ” zezwala przyjąć postawę swobodną.
Kiedy obecni na odprawie/zajęciach mogą usiąść?
Lernen beginnen
Po kolejnej komendzie meldującego „PROSZĘ SIADAĆ”.
Czy składa się meldunek, jeżeli zajęcia prowadzi osoba cywilna nie będąca przełożonym?
Lernen beginnen
nie
Kto podaje komendy, gdy zajęcia prowadzi osoba cywilna nie będąca przełożonym?
Lernen beginnen
przełożony grupy lub najwyższy stopniem spośród żołnierzy uczestniczących w zajęciach.
Kto wydaje komendy w sytuacji, gdy grupę stanowią doraźnie zebrane osoby?
Lernen beginnen
przed zajęciami starsi wyznaczają spośród siebie podającego komendy, który informuje szkolonych (zebranych), jak należy zachować się po podaniu komend.
Jeżeli żołnierze zawodowi występują w ugrupowaniu rozwiniętym lub marszowym, to komendy podaje się jak
Lernen beginnen
dla pododdziałów.
Czy komendę do oddania honorów podaje się również wtedy, gdy przełożony (osoba cywilna) opuszcza pomieszczenie lub zajęcia (odprawę, konferencję, itp.)?
Lernen beginnen
tak
Kiedy po wyjściu przełożonego można przyjąć postawę swobodną?
Lernen beginnen
wydający komendy słowem „DZIĘKUJĘ” zezwala się przyjąć postawę swobodną.
Zachowanie podczas pierwszego przybycia przełożonego do oddziału (pododdziału, sztabu, instytucji)
Lernen beginnen
podaje się komendę „BACZNOŚĆ” i składa meldunek
Komendy do oddania honorów nie podaje się 1-2
Lernen beginnen
po ogłoszeniu alarmu; podczas ćwiczeń taktycznych w terenie, na lotniskach w czasie lotów oraz na jednostkach pływających;
Komendy do oddania honorów nie podaje się 3-4
Lernen beginnen
na LW, LOO i stanowiskach ogn. w czasie strzelań; w czasie wyk. prac gosp., warsz..., magazynowych, prowadzenia akcji ratowniczych, na stanowiskach dowodz., w obiektach łączności, podczas czyszcz. broni oraz pobierania i spożywania posiłków;
Komendy do oddania honorów nie podaje się 5-8
Lernen beginnen
w czasie odpoczynku – od capstrzyku do pobudki; w obiektach sportowych na terenie jednostki wojskowej (pododdziału) w czasie trwania ćwiczeń i zawodów sportowych; podczas pracy bojowej, obsługiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego; w izbie chorych.
Co się robi, jeśli nie podaje się komendy do oddawania honorów, a przybywa przełożony?
Lernen beginnen
przybyłemu przełożonemu składa meldunek dowódca, żołnierz starszy stopniem lub służba dyżurna.
Jak żołnierz zachowuje się w czasie akademii, zebrań, przedstawień teatralnych, koncertów, seansów filmowych i telewizyjnych oraz w czasie ładowania i rozładowywania broni, a także w izbach żołnierskich, świetlicach, klubach – w czasie wolnym?
Lernen beginnen
w sposób zwyczajowo przyjęty, kierując się poczuciem karności, godności, szacunku do przełożonych (starszych) oraz zasadami dobrego wychowania.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.