RYE Maturalne CZASOWNIKI FRAZOWE

 0    123 Datenblatt    miszkurka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
be about to
Lernen beginnen
mieć zamiar coś zrobić; zrobić coś za chwilę
be out
Flared trousers are totally out this season.
Lernen beginnen
być poza domem
Dzwony są kompletnie niemodne w tym sezonie.
break down
Tom's car broke down on his way home last week.
Lernen beginnen
zepsuć się / załamać się
Samochód Tomka zepsuł się w drodze powrotnej w zeszłym tygodniu.
break into
Lernen beginnen
włamać się
break up
I think Tommy and Carly are going to break up soon. They've been arguing so much.
Lernen beginnen
rozstać się, kończyć (np. o spotkaniu, semestrze, itp.)
Wydaje mi się, że Tommy i Carly niedługo zerwą ze sobą. Ostatnio tyle się kłócą.
bring about
Lernen beginnen
spowodować
bring somebody up
Ann was brought up in Ireland.
Lernen beginnen
wychowywać kogoś
Ania wychowała się w Irlandii.
brush up on
Lernen beginnen
odświeżyć znajomość, wiedzę
bump into
Lernen beginnen
wpaść na kogoś przypadkiem, spotkać
call off
Lernen beginnen
odwołać
carry on
Lernen beginnen
kontynuować
carry out
Let's carry out Jeremy's plan to rob the bank, I think it might work.
Lernen beginnen
przeprowadzić, wykonać
Wykonajmy plan obrabowania banku, który opracował Jeremy - myślę, że może zadziałać.
catch on
The new training program caught on fast among the workers.
Lernen beginnen
stać się chwytliwym (popularnym)
Nowy program szkoleniowy szybko się przyjął wśród pracowników.
catch up with
Lernen beginnen
dogonić, nadrobić
check out
We should check out before noon.
Lernen beginnen
sprawdzać (np. informację)
Powinniśmy wymeldować się przed południem.
come across
Lernen beginnen
natknąć się na coś przypadkiem
come up with
I've come up with a brilliant idea. Let's all go on holiday together!
Lernen beginnen
wpaść (na pomysł)
Wpadłem na świetny pomysł. Pojedźmy wszyscy razem na wakacje!
come about
It all came about very quickly.
Lernen beginnen
wydarzyć się, dojść do skutku
Wszystko zdarzyło się bardzo szybko.
cut down on
Lernen beginnen
ograniczyć
cut off
Lernen beginnen
odciąć, rozłączyć
come round
I'm still coming round after my journey to Asia.
Lernen beginnen
fallodzyskać przytomność
Wciąż dochodzę do siebie po podróży do Azji.
do up a flat
Lernen beginnen
wyremontować
do without
Lernen beginnen
obejść się bez
die out
Lernen beginnen
wymierać, zanikać
dress up
Joanna dressed up for a date with Michael.
Lernen beginnen
przebrać się
Asia wystroiła się na randkę z Michałem.
fall behind
Lernen beginnen
zostawać w tyle, nie nadążać
fall out with
Lernen beginnen
kłócić się
fall through
Our cooperation has fallen through.
Lernen beginnen
nie powieść się (o planach, zamiarach)
Nasza współpraca nie doszła do skutku.
fall for
Lernen beginnen
zakochać się, dać się nabrać
find out
Lernen beginnen
dowiedzieć się
figure out
I can't figure out how to do this.
Lernen beginnen
zrozumieć
Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
get away
Lernen beginnen
uciekać
get away from it all
Lernen beginnen
uciec od tego wszystkiego
get by
Lernen beginnen
przetrwać
get down to sth.
Lernen beginnen
zabrać się za coś na poważnie
get into / get out of a car
Lernen beginnen
wejść do / wyjść z samochodu
get off a plane / bus / train
Lernen beginnen
wysiąść z samolotu, autobusu, pociągu
get on a plane / bus / train
Lernen beginnen
wsiąść do samolotu, pociągu, autobusu
get on well with sb
Lernen beginnen
dobrze z kimś żyć
get over sth
I still can't get over the fact that we didn't make it to the finals.
Lernen beginnen
wydobrzeć / poradzić sobie z czymś
Wciąż nie mogę pogodzić się z faktem, że nie udało nam się dostać do finału.
get through
Lernen beginnen
przejść, ukończyć coś z sukcesem
get through to sb
Lernen beginnen
dodzwonić się
give away
Lernen beginnen
zdradzić, wyjawić
give up
Natalie has given up the idea of becoming a super star.
Lernen beginnen
poddawać się, zaprzestać
Natalia porzuciła pomysł zostania gwiazdą.
give out
The clown is giving out sweets, let's go and get some!
Lernen beginnen
look rozdawać
Klaun rozdaje słodycze, weźmy trochę!
go off
The cheese went off, we have to buy some for the pizza.
Lernen beginnen
zadzwonić, włączyć się, eksplodować
Ser się zepsuł, musimy kupić trochę do pizzy.
go off
The cheese went off, we have to buy some for the pizza.
Lernen beginnen
zepsuć się (np. p mleku, maśle)
Ser się zepsuł, musimy kupić trochę do pizzy.
grow up
My aunt grew up in Scotland.
Lernen beginnen
dorastać
Moja ciocia dorastała w Szkocji.
hold on
Please hold on, I'm putting you through.
Lernen beginnen
czekać
Proszę poczekać, już Panią łączę.
hold up
Lernen beginnen
opóźniać
keep up with
Lernen beginnen
dotrzymywać kroku, nadążać za
lay sb off
Lernen beginnen
zwolnić kogoś z pracy
lie down
Lernen beginnen
położyć się
look after
I look after my wife whenever she is sick.
Lernen beginnen
opiekować się
Zawsze opiekuję się moją żoną, gdy jest chora.
look back on
Lernen beginnen
wspominać
look down on sb
Lernen beginnen
patrzeć na kogoś z góry
look for
I'm looking for exit.
Lernen beginnen
szukać
Szukam wyjścia.
look into sth
Lernen beginnen
rozpatrzyć coś, przyjrzeć się czemuś
Look out!
Look out! The train is arriving!
Lernen beginnen
Uważaj!
Uważaj! Nadjeżdża pociąg!
look up a word
Lernen beginnen
sprawdzić słowo w słowniku
look up to sb
Lernen beginnen
podziwiać kogoś
make sth up
Lernen beginnen
zmyślić coś
make up for sth
Lernen beginnen
zrekompensować
pass away
Lernen beginnen
umrzeć
pass out
Fiona felt very faint, and was worried that she might pass out.
Lernen beginnen
zemdleć
Fionie zrobiło się słabo i przestraszyła się, że może zemdleć.
pick on
Lernen beginnen
gnębić, czepiać się kogoś
pick up
Lernen beginnen
zabrać (np. dzieci ze szkoły)
pick up (new words)
Lernen beginnen
uczyć się, podłapać
pick up a new trend
Lernen beginnen
pochwycić nowy trend
put (sb) up
Lernen beginnen
przenocować
put aside
Lernen beginnen
oszczędzać
pull back
Lernen beginnen
wycofać się
pull over
If you're driving and you feel dizzy, make sure you pull over and take a rest.
Lernen beginnen
zjechać na bok
Jeśli prowadzisz i zakręci ci się w głowie, koniecznie zatrzymaj się na poboczu i odpocznij.
put off
Lernen beginnen
odkładać / przekładać
put on
Lernen beginnen
zakładać ubrania
put on / lose weight
Lernen beginnen
przytyć / schudnąć
put sb off
Lernen beginnen
odrzucać, odstręczać
put sb through
Lernen beginnen
połączyć (telefonicznie)
put up with
Lernen beginnen
tolerować
run out of something
We have run out of sugar, use honey for your tea.
Lernen beginnen
skończyć się
Skończył nam się cukier, użyj miodu do herbaty.
see off
Lernen beginnen
pożegnać, odprowadzić na (dworzec, etc.)
set off / out
Lernen beginnen
zacząć podróż / wyruszyć w podróż (drogę)
set up
Can you set up the camera in the corner of the room please?
Lernen beginnen
zakładać/zaczynać / organizować (firmę, grupę, spotkanie)
Czy mógłbyś rozstawić aparat w rogu pokoju?
settle down
Lernen beginnen
osiedlać się/ustatkować się/uspokoić się
show off
I'm going to wear my new necklace to school so I can show off to my friends.
Lernen beginnen
popisywać się
Założę mój nowy naszyjnik do szkoły, żeby pochwalić się koleżankom.
show up / turn up
Lernen beginnen
przyjść, pojawić sie
sort out
The party-planning has got out of control. We need to sort out who will organise what.
Lernen beginnen
naprawić, zająć się czymś, rozwiązać problem
Planowanie imprezy wymknęło się spod kontroli. Musimy ustalić, kto organizuje co.
speak up
Lernen beginnen
mówić głośniej
stand out
Lernen beginnen
wyróżniać się
take (sth) back
Lernen beginnen
wycofywać coś
stand aside
When the president's son appeared she stood aside.
Lernen beginnen
odsunąć się na bok, nie brać udziału
Kiedy pojawił się syn prezesa odsunęła się na bok.
take sb on
Lernen beginnen
zatrudnić
take after
Lernen beginnen
być podobnym
take (sth) over
Lernen beginnen
przejąć kontrolę nad (np. czyjąś firmą, pracą, obowiązkami)
take after sb
Lernen beginnen
być do kogoś podobnym
take off
The plane took off on time.
Lernen beginnen
startować (o samolocie)
Samolot wystartował o czasie.
take off
The plane took off on time.
Lernen beginnen
ściągać, zdjemować
Samolot wystartował o czasie.
take on
Lernen beginnen
zatrudnić
take to sb
Lernen beginnen
polubić kogoś (albo coś)
take up
Lernen beginnen
zacząć coś robić, uprawiać np. sport
take up sth
Lernen beginnen
zajmować lub wypełniać np. przestrzeń
think over
Lernen beginnen
przemyśleć, zastanawiać się
try sth on
Lernen beginnen
przymierzyć
turn down
I think I'm going to have to turn down the job offer because I don't want to relocate to America.
Lernen beginnen
odmówić
Myślę, że będę musiała odrzucić tę ofertę pracy, ponieważ nie chcę przenosić się do Ameryki.
turn on/ off
Lernen beginnen
włączyć / wyłączyć
turn out
Lernen beginnen
okazać się
turn up
Kate didn't turn up at the lecture yesterday.
Lernen beginnen
pojawić się, przybyć
Kasia nie pojawiła się wczoraj na wykładzie.
work out
Our plan has worked out pretty well. / I work out three times a week.
Lernen beginnen
obliczyć, zrozumieć, opracować, znaleźć rozwiązanie
Nasz plan poszedł całkiem nieźle. / Gimnastykuję się trzy razy w tygodniu.
go up
At the beginning of the year all prices went up.
Lernen beginnen
wzrastać
Na początku roku wszystkie ceny poszły w górę.
pull off
Lernen beginnen
udać się zrobić coś
put out
Lernen beginnen
ugasić ogień
get sb down
Lernen beginnen
zasmucać, przygnębiać
get away with it
Lernen beginnen
ujść (coś) komuś na sucho
fall apart
His world fell apart after Susan cancelled their wedding.
Lernen beginnen
rozpadać się
Jego świat się rozpadł po tym jak Zuzia odwołała ślub.
bring sb round to sth
Lernen beginnen
przekonać kogoś do czegoś
pull through
Lernen beginnen
wyzdrowieć
come out
This week a new album of my favourite band is coming out.
Lernen beginnen
ukazywać się (np. o filmie, książce)
W tym tygodniu wychodzi nowy album mojego ulubionego zespołu.
get round to
Lernen beginnen
znaleźć czas na
go down with sth
Lernen beginnen
zachorować na coś
make out
Lernen beginnen
dostrzec, zrozumieć
stand by sb
Lernen beginnen
stać przy kimś, wspierać kogoś
put sb off
Lernen beginnen
zniechęcać, odstręczać
make up
Lernen beginnen
pogodzić się

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.