SPORZĄDZANIE KORESPONDENCJI

 0    18 Datenblatt    boguszn0
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
CEIDG
Lernen beginnen
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Podpis elektroniczny
Lernen beginnen
połączenie danych w formie elektronicznej oraz innych, które razem tworzą możliwość identyfikacji osoby, która złożyła taki podpis. Ważny 3 lata, koszt 300zł/12msc
Podpis kwalifikowany
Lernen beginnen
rodzaj podpisu elektronicznego, ma taką samą moc jak podpis elektorniczny. Musi zostać poświadczony za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Certyfikat umożliwia zweryfikowanie osoby. Należy go zakupić u kwalifikowanego dostawcy
ubezpieczenia społeczne
Lernen beginnen
emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe.
ubezpieczenie zdrowotne
Lernen beginnen
Wysokość składki wynosi 9% podstawy jej wymiaru. Składka jest miesięczna i niepodzielna. Składkę w pełnej wysokości za miesiąc kalendarzowy, w którym podlegało się ubezpieczeniu, także za niepełny miesiąc, należy opłacić do 20 dnia następnego miesiąca.
Składki na ubezpieczenia społeczne
Lernen beginnen
naliczamy z siebie od 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (5922 zł na 2022 rok)
Ulgi przy zakładaniu działalności
Lernen beginnen
-Ulga na start -preferencyjne składki -mały ZUS+
Ulga na start
Lernen beginnen
-6 msc nie płacenia składek -podejmujesz po raz 1 działalność -lub ponownie po 60 msc (od zawieszenia lub zakończenia) -nie wykonujesz tego co robiłeś dla byłego pracodawcy w tym lub poprzednim roku
Preferencyjne składki
Lernen beginnen
-możesz je przez 24 miesiące odliczać od podanej kwoty nie mniejszej niż 30% wynagrodzenia -niższe składki to niższe świadczenia z ubezpieczeń społecznych - w ostatnich 60 msc nie prowadziłeś działaności
Mały ZUS +
Lernen beginnen
pages
Przy preferencyjnych składkach i Małym ZUS+
Lernen beginnen
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest ograniczona w 2022 roku 177660zł
W przypadku ubezpieczeń chorobowych
Lernen beginnen
jest ograniczona miesięcznie 1-11.2022 r 14805zł
Jeżeli zatrudniasz
Lernen beginnen
pracowników lub zleceniodawców zgłoś do ZUS
Terminy opłacania składek
Lernen beginnen
15 dzień miesiąca- spółka kapitałowa, fundacja 20 dzień miesiąca - spółka osobowa (np. jawna, partnerska)
Rezultatem rejestracji w CEIDG za pomocą formularza są
Lernen beginnen
- wpis do ewidencji - nadanie nr: NIP, REGON -zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS
ZUS otrzymuje dane z org. ewidencyjnego i sporządza
Lernen beginnen
-zgłoszenie jako płatnika składek ZUS ZFA -informacje o rachunkach bankowych jako płatnika składek ZUS ZBA -inf. o adresach prowadzenia dział ZUS ZAA
Pozarejestrowaniu działalności
Lernen beginnen
w terminie 7 dni należy zgłosić do ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych przedsiębiorcę i jego rodzinie i pracowników formularz ZUS ZUA -ub zdrowotne ZUS ZZA - ub członka rodziny ZUS ZCNA
Zgłoszenie rejestracyjne w zaskresie podatku akcyzowego
Lernen beginnen
Jeżeli prowadzimy dział gosp w zakresie wyrobów akcyzowych należy zarejestrować się jako podatnik podatku AKC-R9 obecnie 170zł należy je wpłacić na konto urzędu skarbowego lub urzędu mista

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.