sprawdzian 2 kl 4

 0    21 Datenblatt    olapiekarska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czy byłeś wczoraj w parku, gdy grała orkistra
Lernen beginnen
were you in the park yesterday when the orchestra was playing?
jeśli Majka zje kanapkę, Natalka będzie głodna
Lernen beginnen
if Majka eats a sandwich, Natalka will be hungry
Kaj zamierza kupić papugę
Lernen beginnen
Kaj is going to buy a parrot
Kaj będzie trzymać papugę w klatce
Lernen beginnen
Kaj will keep the parrot in a cage
Kaj pozwoli papudze czasem polatać
Lernen beginnen
Kaj will let the parrot fly sometimes
podczas gdy mama sprzątała mieszkanie, dzieci biły się
Lernen beginnen
while my mother was cleaning the apartment, the children were fighting
piliśmy kawę, gdy ktoś krzyknął
Lernen beginnen
we were drinking coffee when someone shouted
oni tańczyli, gdy weszła mama
Lernen beginnen
they were dancing when mom came in
Ola zapomniała zgasić światło
Lernen beginnen
Ola forgot to turn off the light
nie mogłem posprzątać ponieważ moja siostra tańczyła w pokoju
Lernen beginnen
I couldn't clean up because my sister was dancing in the room
nie powinienem oddać mojej zabawki siostrze
Lernen beginnen
I shouldn't give my toy to my sister
powinienem iść na spacer zamiast grać na komputerze
Lernen beginnen
I should go for a walk instead of playing on the computer
pójdziesz do sklepu, bo ja pójdę do babci
Lernen beginnen
you will go to the store because I will go to grandma
czy złapałeś jakąś rybę
Lernen beginnen
did you catch any fish
marchewka urosła tylko w zeszłym roku w moim ogrodzie
Lernen beginnen
carrots grew only last year in my garden
ktoś zostawił portfel w sklepie
Lernen beginnen
someone left the wallet in the store
coś uderzyło mnie w głowę
Lernen beginnen
something hit my head
czy oni zaśpiewają na koncercie?
Lernen beginnen
will they sing at the concert?
czy zamierzasz się uczyć
Lernen beginnen
are you going to study
moja mama musiała podgrzewać tosty
Lernen beginnen
my mother had to heat the toast
musisz ze mną tam pójść
Lernen beginnen
you have to go there with me

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.