Temat 5. - Podbój Peru

 0    9 Datenblatt    julkaw1997
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wymień teksty źródłowe dot. tego tematu.
Lernen beginnen
Pedro Pizarro "Relacja o odkryciu i podboju Peru", Inca Garcilaso de la Vega "O Inkach uwagi prawdziwe"
Co pomogło Hiszpanom w podboju Inków?
Lernen beginnen
Konflikt o to, kto ma być królem w państwie (Inkowie byli agresorami, Hiszpanie wykorzystali konflikty).
Wymień nazwiska Hiszpanów, którzy podbijali Peru.
Lernen beginnen
Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Luque
Za co byli odpowiedzialni poszczególni Hiszpanie?
Lernen beginnen
Pizarro był żołnierzem, Almagro odpowiadał za zaopatrzenie, a ks. Luque sfinansował wyprawę.
Jak nazywał się dowódca Inków i jak postąpili z nim Hiszpanie?
Lernen beginnen
Atavallpa; porwali go i zażądali ogromnego okupu; okup dostali, ale i tak zabili Atavallpę.
Czym była bitwa pod Solinas i jak przebiegała?
Lernen beginnen
Konflikt między hiszpańskimi zdobywcami; Pizarro zabił Almagra, po czym sam został zabity przez ludzi Almagra.
Jak nazywał się konkurent Atavallpy do tronu?
Lernen beginnen
Guascar
Jak nazywał się bóg Inków?
Lernen beginnen
Pacha Camac
Za kogo Inkowie wzięli Hiszpanów?
Lernen beginnen
Za brodatą zjawę - Vina Cocha

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.