Tłumacz Google

 0    16 Datenblatt    adamkubansa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zdobędzie to piękne trofeum, które trzyma tutaj Marilyn.
Lernen beginnen
will win this handsome trophy that Marilyn here is holding.
Straciłeś ze mną szansę.
Lernen beginnen
You missed out on a chance with me
Pocieszcie się, piękni ludzie.
Lernen beginnen
Cheer up, beautiful people.
Nawiasem mówiąc, bardzo podziwiam twoje zdjęcia.
Lernen beginnen
By the way, I admire your pictures very much.
mam czas na reakcję
Lernen beginnen
have time to react
Nie martw się, on przestanie płakać, jeśli nie zareagujesz.
Lernen beginnen
Don't worry, he'll stop crying if you don't react.
Jaka jest pierwsza nagroda?
Lernen beginnen
What is the first prize?
Jaka szkoda!
Lernen beginnen
What a shame!
Miałeś szczęście uciec!
Lernen beginnen
You were lucky to escape!
To naprawdę ekscytujące pana poznać, panie Holmes.
Lernen beginnen
It really is quite a thrill to meet you, Mr. Holmes.
Noc była zimna i wietrzna
Lernen beginnen
The night was cold and windy
Nie zastosował się do instrukcji
Lernen beginnen
He didn't apply the instructions
Ta zasada nie dotyczy mnie
Lernen beginnen
This rule doesn't apply to me
Nigdy nie mówiłem po angielsku przed zamieszkaniem w Irlandii.
Lernen beginnen
I never spoke English prior to living in Ireland.
Obiecuję, że już nigdy cię nie zawiodę.
Lernen beginnen
I promise I'll never let you down again.
Jest zadowolony z wyników egzaminu
Lernen beginnen
He is pleased with his exam results

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.