Turkish sentences from Tatoeba 2

 0    1.000 Datenblatt    aleksandra.eska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
She came alone.
Lernen beginnen
O tek başına geldi.
She choked him.
Lernen beginnen
O onu boğdu.
She dumped him.
Lernen beginnen
O onu terketti.
She fooled him.
Lernen beginnen
O onu enayi yerine koydu.
She grew roses.
Lernen beginnen
O güller yetiştirdi.
She helped him.
Lernen beginnen
O ona yardımcı oldu.
She hugged him.
Lernen beginnen
O ona sarıldı.
She is a nurse.
Lernen beginnen
O bir hemşire.
She is awkward.
Lernen beginnen
O sakardır.
She is out now.
Lernen beginnen
O şimdi dışarıda.
She is prudish.
Lernen beginnen
O aşırı dürüst geçinen biridir.
She isn't poor.
Lernen beginnen
O zavallı değildir.
She kept quiet.
Lernen beginnen
O, sessiz kaldı.
She kicked him.
Lernen beginnen
O ona tekme attı.
She kissed him.
Lernen beginnen
O onu öptü.
She likes wine.
Lernen beginnen
O şarap sever.
She looked sad.
Lernen beginnen
O, üzgün ​​görünüyordu.
She loves cats.
Lernen beginnen
O kedileri seviyor.
She misses him.
Lernen beginnen
O onu özlüyor.
She seems rich.
Lernen beginnen
O zengin görünüyor.
She shot a gun.
Lernen beginnen
O bir silah sıktı.
She sings well.
Lernen beginnen
O iyi şarkı söyler.
She teased him.
Lernen beginnen
O ona sataştı.
She trusts him.
Lernen beginnen
O ona güvenir.
She types well.
Lernen beginnen
O iyi yazar.
She's a beauty.
Lernen beginnen
O güzel bir kadındır.
Smoke appeared.
Lernen beginnen
Duman ortaya çıktı.
It's spring.
Lernen beginnen
Bahar geldi.
Stop grumbling.
Lernen beginnen
Homurdanmayı bırak.
Take your time.
Lernen beginnen
Acele etmeyin.
Thanks, Yukina.
Lernen beginnen
Teşekkürler Yukina.
That's a shame.
Lernen beginnen
Bu bir utanç.
That's a tower.
Lernen beginnen
Bu bir kule.
That's my line!
Lernen beginnen
Sıra bendedir.
That's strange.
Lernen beginnen
Bu çok garip.
That's the way.
Lernen beginnen
Bu böyledir.
That's too bad.
Lernen beginnen
Bu çok kötü.
That's unusual.
Lernen beginnen
Bu sıradışı.
The birds sang.
Lernen beginnen
Kuşlar öttü.
The flag is up.
Lernen beginnen
Bayrak yukarda.
Their eyes met.
Lernen beginnen
Gözleri bir araya geldi.
Their lips met.
Lernen beginnen
Dudakları dokundu.
There is a cat.
Lernen beginnen
Bir kedi var.
They are happy.
Lernen beginnen
Onlar mutlulular.
They asked him.
Lernen beginnen
Ona soru sordular.
They hated Tom.
Lernen beginnen
Onlar Tom'dan nefret ediyorlardı.
They quarreled.
Lernen beginnen
Onlar tartıştılar.
They were busy.
Lernen beginnen
Onlar meşgullerdi.
Think about it.
Lernen beginnen
Bunu düşünün.
This annoys me.
Lernen beginnen
Bu beni rahatsız ediyor.
This is a book.
Lernen beginnen
Bu bir kitaptır.
This is a desk.
Lernen beginnen
Bu bir masa.
This is broken.
Lernen beginnen
Bu bozuk.
This is my car.
Lernen beginnen
Bu benim arabam.
This is my cat.
Lernen beginnen
Bu benim kedimdir.
This is my dog.
Lernen beginnen
Bu benim köpeğim.
Ticket, please.
Lernen beginnen
Bilet, lütfen.
Tom can't swim.
Lernen beginnen
Tom yüzemez.
Tom died young.
Lernen beginnen
Tom genç yaşta öldü.
Tom felt great.
Lernen beginnen
Tom mükemmel hissetti.
Tom felt happy.
Lernen beginnen
Tom mutlu hissetti.
Tom felt tired.
Lernen beginnen
Tom yorgun hissetti.
Tom got burned.
Lernen beginnen
Tom yandı.
Tom got robbed.
Lernen beginnen
Tom soyuldu.
Tom has a cold.
Lernen beginnen
Tom üşütmüş.
Tom has a rash.
Lernen beginnen
Tom'un bir kaşıntısı var.
Tom has asthma.
Lernen beginnen
Tom'un astımı var.
Tom hated Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'den nefret ediyordu.
Tom hates Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'den nefret ediyor.
Tom is a thief.
Lernen beginnen
Tom bir hırsız.
Tom is at work.
Lernen beginnen
Tom işte.
Tom is at work.
Lernen beginnen
Tom çalışıyor.
Tom is nervous.
Lernen beginnen
Tom sinirlidir.
Tom is out now.
Lernen beginnen
Tom şimdi dışarda.
Tom is patient.
Lernen beginnen
Tom sabırlıdır.
Tom isn't here.
Lernen beginnen
Tom burada değil.
Tom isn't home.
Lernen beginnen
Tom evde değildir.
Tom isn't tall.
Lernen beginnen
Tom uzun boylu değil.
Tom looks pale.
Lernen beginnen
Tom solgun görünüyor.
Tom set a trap.
Lernen beginnen
Tom bir tuzak kurdu.
Tom slept late.
Lernen beginnen
Tom geç uyudu.
Tom was mugged.
Lernen beginnen
Tom yağmalanmıştı.
Tom was scared.
Lernen beginnen
Tom korktu.
Tom, don't die.
Lernen beginnen
Tom, ölme.
Try this sauce.
Lernen beginnen
Bu sosu deneyin.
Turn on the TV.
Lernen beginnen
TV'yi açın.
Wash your face.
Lernen beginnen
Yüzünüzü yıkayın.
Watch yourself.
Lernen beginnen
Kendine dikkat et.
We are cousins.
Lernen beginnen
Biz kuzenleriz.
We are doctors.
Lernen beginnen
Bizler doktoruz.
We made him go.
Lernen beginnen
Biz onu gönderdik.
We need a plan.
Lernen beginnen
Bizim bir plana ihtiyacımız var.
We study music.
Lernen beginnen
Müzik çalışıyoruz.
We'll paint it.
Lernen beginnen
Biz onu boyarız.
What do you do?
Lernen beginnen
Ne iş yaparsınız?
When's it over?
Lernen beginnen
Ne zaman biter.
Where is Paris?
Lernen beginnen
Paris nerede?
Where were you?
Lernen beginnen
Neredeydin?
Which side won?
Lernen beginnen
Hangi taraf kazandı.
Who broke this?
Lernen beginnen
Bunu kim kırdı?
Who is on duty?
Lernen beginnen
Kimler görevde?
Who killed Tom?
Lernen beginnen
Tom'u kim öldürdü?
Who knows that?
Lernen beginnen
Onu kim biliyor?
Who likes Tony?
Lernen beginnen
Tony'yi kim seviyor?
Who painted it?
Lernen beginnen
Onu kim boyadı?
Why do you ask?
Lernen beginnen
Neden soruyorsun?
Why do you lie?
Lernen beginnen
Neden yalan söylüyorsun?
Why is he here?
Lernen beginnen
Neden o orada?
Why is he here?
Lernen beginnen
O niçin burada?
Will Jane sing?
Lernen beginnen
Jane şarkı söyleyecek mi?
Yes, I know it.
Lernen beginnen
Evet, bunu biliyorum.
You look bored.
Lernen beginnen
Sıkılmış görünüyorsun.
You look tired.
Lernen beginnen
Yorgun görünüyorsun.
You look upset.
Lernen beginnen
Üzgün ​​görünüyorsun.
You were right.
Lernen beginnen
Sen haklıydın.
You're in luck.
Lernen beginnen
Siz şanslısınız.
You're kidding!
Lernen beginnen
Dalga geçiyorsun!
You're my type.
Lernen beginnen
Sen benim tipimsin.
You're welcome.
Lernen beginnen
Bir şey değil.
You've changed.
Lernen beginnen
Değiştiniz.
A boat capsized.
Lernen beginnen
Bir tekne alabora oldu.
A fish can swim.
Lernen beginnen
Bir balık yüzebilir.
A man must work.
Lernen beginnen
Bir adam çalışmak zorundadır.
All are present.
Lernen beginnen
Herkes mevcut.
Allen is a poet.
Lernen beginnen
Allen bir şair.
Do I annoy you?
Lernen beginnen
Seni sıkıyor muyum?
Anybody will do.
Lernen beginnen
Herhangi biri işe yarar.
Aoi dances well.
Lernen beginnen
Aoi iyi dans eder.
Are drinks free?
Lernen beginnen
İçecekler ücretsiz mi?
Are these yours?
Lernen beginnen
Bu sizin mi?
Are you home?
Lernen beginnen
Evde misin?
Are you excited?
Lernen beginnen
Heyecanlı mısın?
Are you kidding?
Lernen beginnen
Dalga mı geçiyorsun?
Are you serious?
Lernen beginnen
Ciddi misin?
Are you working?
Lernen beginnen
Çalışıyor musunuz?
Balls are round.
Lernen beginnen
Toplar yuvarlaktır.
Bees make honey.
Lernen beginnen
Arılar bal yapar.
Be yourself.
Lernen beginnen
Kendine gel.
Boil some water.
Lernen beginnen
Biraz su kaynatın.
Call me anytime.
Lernen beginnen
Beni her zaman arayın.
Call the police!
Lernen beginnen
Polis çağır!
Call the police!
Lernen beginnen
Polisi çağır!
Can Bob be sick?
Lernen beginnen
Bob hasta olabilir mi?
Can I go now?
Lernen beginnen
Şimdi gidebilir miyim?
Can you do that?
Lernen beginnen
Onu yapabilir misin?
Can you hear me?
Lernen beginnen
Beni duyabiliyor musun?
Cats catch mice.
Lernen beginnen
Kediler fareleri yakalar.
Clean your room.
Lernen beginnen
Odanızı temizleyin.
Come and see me.
Lernen beginnen
Beni görmeye gel.
Come and see me.
Lernen beginnen
Gel ve beni gör.
Come here, John.
Lernen beginnen
Buraya gel, John.
Come home early.
Lernen beginnen
Eve erken gel.
Come if you can.
Lernen beginnen
Gel gelebilirsen.
Come on, get up.
Lernen beginnen
Haydi, kalk.
Congratulations!
Lernen beginnen
Tebrikler!
Count to thirty.
Lernen beginnen
Otuza kadar say.
Did he go there?
Lernen beginnen
O oraya gitti mi?
Do you miss me?
Lernen beginnen
Beni özledin mi?
Do I need a tie?
Lernen beginnen
Bir kravata ihtiyacım var mı?
Do you have one?
Lernen beginnen
Bir tanesine sahip misin?
Do you know her?
Lernen beginnen
Onu tanıyor musunuz?
Do you remember?
Lernen beginnen
Hatırlıyor musun?
Do you think so?
Lernen beginnen
Öyle düşünüyor musun?
Do you want him?
Lernen beginnen
Onu istiyor musunuz?
Does he know me?
Lernen beginnen
O beni biliyor mu?
Don't apologize.
Lernen beginnen
Özür dileme.
Don't be a fool.
Lernen beginnen
Aptal olmayın.
Don't be absurd.
Lernen beginnen
Saçma olmayın.
Don't be afraid.
Lernen beginnen
Korkmayın.
Don't get angry.
Lernen beginnen
Kızma.
Don't look back.
Lernen beginnen
Geriye bakmayın.
Don't overdo it.
Lernen beginnen
Aşırıya kaçmayın.
Don't play here.
Lernen beginnen
Burada oynamayın.
Don't stop here.
Lernen beginnen
Burada durma.
Don't tell lies.
Lernen beginnen
Yalan söylemeyin.
Don't trust him.
Lernen beginnen
Ona güvenme.
Drive carefully.
Lernen beginnen
Dikkatli sür.
Emi looks happy.
Lernen beginnen
Emi mutlu görünüyor.
Enjoy your meal!
Lernen beginnen
Afiyet olsun!
Enjoy your trip.
Lernen beginnen
Seyahatin tadını çıkarın.
Follow that car.
Lernen beginnen
O arabayı izleyin.
Get out of here.
Lernen beginnen
Defol
Give her a doll.
Lernen beginnen
Ona bir oyuncak verin.
Give me a break.
Lernen beginnen
Bana bir mola verin.
Go home quickly.
Lernen beginnen
Çabucak eve git.
Goodbye, Sayoko.
Lernen beginnen
Güle güle, Sayoko.
Great, isn't it?
Lernen beginnen
Harika, değil mi?
Green suits you.
Lernen beginnen
Yeşil size uyar.
Green suits you.
Lernen beginnen
Yeşil size uyuyor.
Has he come yet?
Lernen beginnen
Henüz geldi mi?
Good afternoon.
Lernen beginnen
Good afternoon. Englisch
İyi günler.
He began to cry.
Lernen beginnen
O ağlamaya başladı.
He began to run.
Lernen beginnen
O koşmaya başladı.
He bought a hat.
Lernen beginnen
O bir şapka aldı.
He can run fast.
Lernen beginnen
O hızlı koşabilir.
He can't be ill.
Lernen beginnen
O hasta olamaz.
He did his best.
Lernen beginnen
O elinden geleni yaptı.
He felt at home.
Lernen beginnen
O evindeymiş gibi hissetti.
He gave up hope.
Lernen beginnen
O, ümidinden vazgeçti.
He had jeans on.
Lernen beginnen
Üzerinde kot pantolon vardı.
He had no money.
Lernen beginnen
Onun hiç parası yoktu.
He has a camera.
Lernen beginnen
Onun bir kamerası var.
He has a hat on.
Lernen beginnen
Kafasında bir şapkası vardı.
He has a racket.
Lernen beginnen
Onun bir raketi var.
He has a Toyota.
Lernen beginnen
Onun bir Toyotası var.
He has gone mad.
Lernen beginnen
O çıldırdı.
He has gone out.
Lernen beginnen
O gitti.
He has no money.
Lernen beginnen
Onun hiç parası yok.
He has ten cows.
Lernen beginnen
Onun on ineği var.
He has two dogs.
Lernen beginnen
Onun iki köpeği var.
He is a bad boy.
Lernen beginnen
O kötü bir çocuk.
He is a painter.
Lernen beginnen
O bir ressam.
He is a teacher.
Lernen beginnen
O bir öğretmen.
He is depressed.
Lernen beginnen
O bunalımlı.
He is my friend.
Lernen beginnen
O benim arkadaşım.
He is off today.
Lernen beginnen
O bugün izinli.
He is unmarried.
Lernen beginnen
O, bekar.
He is very kind.
Lernen beginnen
O çok kibardır.
He is very kind.
Lernen beginnen
O çok nazik.
He kept singing.
Lernen beginnen
O şarkı söylemeyi sürdürdü.
He kept talking.
Lernen beginnen
O konuşmaya devam etti.
He lied readily.
Lernen beginnen
O kolayca yalan söyledi.
He likes Disney.
Lernen beginnen
O Disney'i sever.
He likes soccer.
Lernen beginnen
O futbolu seviyor.
He likes sweets.
Lernen beginnen
O şekerlemeden hoşlanır.
He likes tigers.
Lernen beginnen
O kaplanlar seviyor.
He likes to run.
Lernen beginnen
O koşmayı sever.
He likes to run.
Lernen beginnen
O çalıştırmayı seviyor.
He looked about.
Lernen beginnen
O etrafına bakındı.
He looks strong.
Lernen beginnen
O güçlü görünüyor.
He lost his job.
Lernen beginnen
O işini kaybetti.
He loves trains.
Lernen beginnen
O trenleri sever.
He made a robot.
Lernen beginnen
O bir robot yaptı.
He made me sing.
Lernen beginnen
O bana şarkı söyletti.
He may be there.
Lernen beginnen
O orada olabilir.
He mentioned it.
Lernen beginnen
O ondan bahsetti.
He plays soccer.
Lernen beginnen
O futbol oynar.
He seems honest.
Lernen beginnen
O dürüst görünüyor.
He swindled her.
Lernen beginnen
O onu dolandırdı.
He walks slowly.
Lernen beginnen
O, yavaşça yürüyor.
He was cheating.
Lernen beginnen
O hile yapıyordu.
He was speaking.
Lernen beginnen
O konuşuyordu.
He was standing.
Lernen beginnen
O, ayakta duruyordu.
He was very old.
Lernen beginnen
O çok yaşlıydı.
He writes books.
Lernen beginnen
O kitaplar yazar.
He's a comedian.
Lernen beginnen
O bir komedyen.
He's a comedian.
Lernen beginnen
O bir komedyendir.
He's kind to me.
Lernen beginnen
O bana karşı nazik.
He's very timid.
Lernen beginnen
O çok ürkek.
Help me, please.
Lernen beginnen
[sound: LC3BCtfen+bana+yardC4B1m+et. mp3] Lütfen bana yardım et.
How about 12:45?
Lernen beginnen
12:45'e ne dersin?
How is your dad?
Lernen beginnen
Baban nasıl?
How rude of you!
Lernen beginnen
Ne kadar kabasın!
How's your cold?
Lernen beginnen
Soğuk algınlığın nasıl?
How's your wife?
Lernen beginnen
Karın nasıl?
I ache all over.
Lernen beginnen
Benim her yerim ağrıyor.
I am a bachelor.
Lernen beginnen
Ben bekarım.
I am in a spot.
Lernen beginnen
Başım dertte.
I'm in trouble.
Lernen beginnen
Başım belada.
I'm dead tired.
Lernen beginnen
Ben çok yorgunum.
I bought a book.
Lernen beginnen
Ben bir kitap satın aldım.
I broke a glass.
Lernen beginnen
Ben bir bardak kırdım.
I bump into her.
Lernen beginnen
Onu çarparım.
I call him Mike.
Lernen beginnen
Onu Mike olarak çağırırım.
I called her up.
Lernen beginnen
Onu aradım.
I called him up.
Lernen beginnen
Ben onu aradım.
I called Tom up.
Lernen beginnen
Tom'a telefon ettim.
I can swim fast.
Lernen beginnen
Ben hızlı yüzebilirim.
I can swim well.
Lernen beginnen
Ben iyi yüzebilirim.
I can't hear it.
Lernen beginnen
Ben onu duyamıyorum.
I can't help it.
Lernen beginnen
Elimde değil.
I caught a cold.
Lernen beginnen
Soğuk aldım.
I cooked dinner.
Lernen beginnen
Ben akşam yemeğini pişirdim.
I didn't see it.
Lernen beginnen
Ben onu görmedim.
I don't need it.
Lernen beginnen
Ona ihtiyacım yok.
I don't see him.
Lernen beginnen
Onu görmüyorum.
I escaped death.
Lernen beginnen
Ölüm tehlikesini atlattım.
I feel feverish.
Lernen beginnen
Ateşim çıktı./Ateşim var.
I feel homesick.
Lernen beginnen
Vatan hasreti hissediyorum.
I feel relieved.
Lernen beginnen
Ben rahatlamış hissediyorum.
I felt left out.
Lernen beginnen
Ben dışarıda bırakılmış hissettim.
I get up at six.
Lernen beginnen
Ben altıda kalkarım.
I go every year.
Lernen beginnen
Ben her yıl giderim.
I got up at six.
Lernen beginnen
Altıda kalktım.
I guessed right.
Lernen beginnen
Ben doğru tahmin ettim.
I hate politics.
Lernen beginnen
Siyasetten nefret ederim.
I hate reptiles.
Lernen beginnen
Sürüngenler nefret ediyorum.
I have a bruise.
Lernen beginnen
Bir çürüğüm var.
I have diabetes.
Lernen beginnen
Diyabetim var.
I have dry skin.
Lernen beginnen
Ben kuru bir cilde sahibim.
I have no fever.
Lernen beginnen
Ben ateşim yok.
I have no money.
Lernen beginnen
Hiç param yok.
I have ten pens.
Lernen beginnen
Benim on dolma kalemim var.
I have to work.
Lernen beginnen
Çalışmak zorundayım.
I have two cars.
Lernen beginnen
İki arabam var.
I hear the drum.
Lernen beginnen
Ben davulu duyuyorum.
I hurt my elbow.
Lernen beginnen
Dirseğimi incittim.
I just miss him.
Lernen beginnen
Ben sadece onu özlüyorum.
I know her well.
Lernen beginnen
Onu iyi tanırım.
I know the girl.
Lernen beginnen
Kızı tanıyorum.
I lay on my bed.
Lernen beginnen
Yatağımda uzandım.
I lent him a CD.
Lernen beginnen
Ona bir CD ödünç verdim.
I like baseball.
Lernen beginnen
Beyzbolu severim.
I like sleeping.
Lernen beginnen
Ben uyumayı seviyorum.
I like swimming.
Lernen beginnen
Yüzmeyi severim.
I like the cold.
Lernen beginnen
Ben soğuğu severim.
I like your car.
Lernen beginnen
Arabanı severim.
I live in Japan.
Lernen beginnen
Ben Japonya'da yaşıyorum.
I live in Tokyo.
Lernen beginnen
Tokyo'da yaşıyorum.
I lost my watch.
Lernen beginnen
Saatimi kaybettim.
I love comedies.
Lernen beginnen
Komedileri seviyorum.
I meant no harm.
Lernen beginnen
Amacım zarar vermek değildi.
I must go there.
Lernen beginnen
Oraya gitmeliyim.
I must help her.
Lernen beginnen
Ona yardım etmeliyim.
I need his help.
Lernen beginnen
Benim onun yardımına ihtiyacım var.
I need somebody.
Lernen beginnen
Birine ihtiyacım var.
I never give up.
Lernen beginnen
Ben asla vazgeçmem.
I often see him.
Lernen beginnen
Ben sık sık onu görürüm.
I outwitted him.
Lernen beginnen
Onu kurnazlıkla altettim.
I paid the bill.
Lernen beginnen
Ben faturayı ödedim.
I played tennis.
Lernen beginnen
Tenis oynadım.
I prefer coffee.
Lernen beginnen
Kahveyi öneririm.
I run every day.
Lernen beginnen
Her gün koşarım.
I run every day.
Lernen beginnen
Her gün çalışırım.
I saw her again.
Lernen beginnen
Ben onu tekrar gördüm.
I saw him again.
Lernen beginnen
Onu tekrar gördüm.
I shook my head.
Lernen beginnen
Kafamı salladım.
I stay in Osaka.
Lernen beginnen
Osaka'da kalıyorum.
I study English.
Lernen beginnen
İngilizce çalışırım.
I teach English.
Lernen beginnen
Ben İngilizce öğretirim.
I think it's OK.
Lernen beginnen
Tamam olduğunu sanıyorum.
I think so, too.
Lernen beginnen
Ben de öyle düşünüyorum.
I voted for Ken.
Lernen beginnen
Ken için oy kullandım.
I wake up early.
Lernen beginnen
Erken uyanırım.
I want a friend.
Lernen beginnen
Bir arkadaş istiyorum.
I want a guitar.
Lernen beginnen
Bir gitar istiyorum.
I want a refund.
Lernen beginnen
Paramı geri istiyorum.
I want a Toyota.
Lernen beginnen
Ben bir Toyota istiyorum.
I want that bag.
Lernen beginnen
[sound: O+C3A7antayC4B1+istiyorum. mp3] O çantayı istiyorum.
I want to drive.
Lernen beginnen
Araba sürmek istiyorum.
I want to sleep.
Lernen beginnen
Uyumak istiyorum.
I will warn him.
Lernen beginnen
Onu uyaracağım.
I wish you luck.
Lernen beginnen
Sana şanş diliyorum.
I work with him.
Lernen beginnen
Onunla çalışıyorum.
I'll be glad to.
Lernen beginnen
Memnun olurum.
I'll buy a Ford.
Lernen beginnen
Ben bir Ford alacağım.
I'll call later.
Lernen beginnen
Ben daha sonra ararım.
I'll come by 10.
Lernen beginnen
10'a kadar döneceğim.
I'll do my best.
Lernen beginnen
Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım.
I'm a bit tired.
Lernen beginnen
Ben biraz yorgunum.
I'm a good cook.
Lernen beginnen
Ben iyi bir aşçıyım.
I'm a policeman.
Lernen beginnen
Ben bir polisim.
I'm a TV addict.
Lernen beginnen
Ben bir TV bağımlısıyım.
I'm able to run.
Lernen beginnen
Koşabilirim.
I'm about ready.
Lernen beginnen
Ben neredeyse hazırım.
I'm almost done.
Lernen beginnen
Neredeyse bitirdim.
I'm begging you.
Lernen beginnen
Size yalvarıyorum.
I'm feeling fit.
Lernen beginnen
Ben formda hissediyorum.
I'm from Canada.
Lernen beginnen
Ben Kanadalıyım.
I'm from Zambia.
Lernen beginnen
Ben Zambiyalıyım...
I'm in no hurry.
Lernen beginnen
Ben hiç acelem yok.
I'm leaving now.
Lernen beginnen
Ben şimdi gidiyorum.
I'm left-handed.
Lernen beginnen
Ben solağım.
I'm on holiday.
Lernen beginnen
Tatildeyim.
I'm tired of it.
Lernen beginnen
Ondan usandım.
I'm tired of TV.
Lernen beginnen
TV'den usandım.
I'm very hungry.
Lernen beginnen
Ben çok açım.
I've had enough.
Lernen beginnen
Bu kadarı yeter.
Is anybody here?
Lernen beginnen
Burada biri var mı?
Is anybody home?
Lernen beginnen
Evde kimse var mı?
Is he a teacher?
Lernen beginnen
O bir öğretmen mi?
Is he breathing?
Lernen beginnen
O, nefes alıyor mu?
Is she a doctor?
Lernen beginnen
O bir doktor mudur?
Is she here yet?
Lernen beginnen
O henüz burada mı?
Is this a radio?
Lernen beginnen
Bu bir radyo mu?
Is this a river?
Lernen beginnen
Bu bir nehir mi?
It doesn't hurt.
Lernen beginnen
Bu incitmez.
It is necessary.
Lernen beginnen
Bu gerekli.
It is seven now.
Lernen beginnen
Şimdi yedidir.
It looked cheap.
Lernen beginnen
O, ucuz görünüyordu.
It snowed a lot.
Lernen beginnen
Çok kar yağdı.
It tasted sweet.
Lernen beginnen
Tatlı bir tadı vardı.
It was very hot.
Lernen beginnen
Çok sıcaktı.
It's a dead end.
Lernen beginnen
Bu bir çıkmaz sokak.
It's a fine day.
Lernen beginnen
Güzel bir gün.
It's a surprise.
Lernen beginnen
O bir sürprizdir.
It's about time.
Lernen beginnen
Bu bir zaman meselesi.
It's almost six.
Lernen beginnen
Neredeyse altı.
It's an eyesore.
Lernen beginnen
O, göz zevkini bozar.
It's cool today.
Lernen beginnen
Bugün hava serin.
It's fine today.
Lernen beginnen
Bugün hava güzel.
It's impossible.
Lernen beginnen
O imkansız.
It's lunch time.
Lernen beginnen
Şimdi, öğlen yemeği zamanı.
It's lunch time.
Lernen beginnen
Öğle yemeği zamanı.
It's not so far.
Lernen beginnen
O kadar uzak değil.
It's OK with me.
Lernen beginnen
Benim için sakıncası yok.
It's okay to go.
Lernen beginnen
Gidebilirsiniz.
It's sweltering.
Lernen beginnen
Hava bunaltıcı.
It's time to go.
Lernen beginnen
Gitme zamanı geldi.
Jack isn't here.
Lernen beginnen
Jack, burada değil.
Jane was fuming.
Lernen beginnen
Jane kızgındı.
Jim is Canadian.
Lernen beginnen
Jim Kanadalıdır.
John works hard.
Lernen beginnen
John sıkı çalışır.
Kate has a cold.
Lernen beginnen
Kate soğuk almış.
Keep it in mind.
Lernen beginnen
Aklınızda bulundurun.
Keep on smiling.
Lernen beginnen
Gülümsemeye devam edin.
Keep the secret.
Lernen beginnen
Sırrı saklayın.
Ken has made it.
Lernen beginnen
Onu Ken yaptı.
Ken looks happy.
Lernen beginnen
Ken mutlu görünüyor.
Ken's turn came.
Lernen beginnen
Ken'in sırası geldi.
Kumi made a box.
Lernen beginnen
Kumi bir kutu yaptı.
Large, isn't it?
Lernen beginnen
Büyük, değil mi?
Leave him alone.
Lernen beginnen
Onu yalnız bırak.
Leave Tom alone.
Lernen beginnen
Tom'u yalnız bırak.
Lemons are sour.
Lernen beginnen
Limonlar ekşidir.
Let me check it.
Lernen beginnen
Onu kontrol edeyim.
Let me go alone.
Lernen beginnen
Ben yalnız gideyim.
Let me help you.
Lernen beginnen
Sana yardım edeyim.
Let me see that.
Lernen beginnen
Onu görmeme izin ver.
Let me see that.
Lernen beginnen
Şunu görmeme izin ver.
Let's eat lunch.
Lernen beginnen
Öğle yemeği yiyelim.
Let's eat sushi.
Lernen beginnen
Suşi yiyelim.
Let's fly kites.
Lernen beginnen
Uçurtmalar uçuralım.
Let's go by bus.
Lernen beginnen
Haydi otobüsle gidelim.
Let's go by car.
Lernen beginnen
Araba ile gidelim.
Let's rest here.
Lernen beginnen
Burada dinlenelim.
Let's stop here.
Lernen beginnen
Burada duralım.
Let's try again.
Lernen beginnen
Tekrar deneyelim.
Let's turn back.
Lernen beginnen
Geri dönelim.
Look at the cat.
Lernen beginnen
Kedi'ye bak.
Look behind you.
Lernen beginnen
Arkana bak.
Make it smaller.
Lernen beginnen
Onu daha küçük yap.
Mary helped Tom.
Lernen beginnen
Mary Tom'a yardımcı oldu.
May I go to bed?
Lernen beginnen
Ben yatağa gidebilir miyim?
May I cut in?
Lernen beginnen
Sözünüzü kesebilir miyim?
May I try it on?
Lernen beginnen
Bunu deneyebilir miyim?
Maybe he's dead.
Lernen beginnen
Belki de öldü.
Mike sings well.
Lernen beginnen
Mike iyi şarkı söylüyor.
Mike sings well.
Lernen beginnen
Mike iyi şarkı söyler.
My dog is white.
Lernen beginnen
Köpeğim beyaz.
My father is in.
Lernen beginnen
Babam içeride.
My father walks.
Lernen beginnen
Babam yürüyüş yapar.
My hat blew off.
Lernen beginnen
Şapkam uçtu.
My name is Jack.
Lernen beginnen
Benim adım Jack.
Never tell lies.
Lernen beginnen
Asla yalan söylemeyin.
Nice to see you.
Lernen beginnen
Seni gördüğüme sevindim.
No one can tell.
Lernen beginnen
Hiç kimse söyleyemez.
No, I didn't go.
Lernen beginnen
Hayır, gitmedim.
Nobody likes it.
Lernen beginnen
Kimse ondan hoşlanmıyor.
Open the bottle.
Lernen beginnen
Şişeyi aç.
Open your mouth!
Lernen beginnen
Ağzını aç!
Pass me the pen.
Lernen beginnen
Kalemi bana iletin.
Please be quiet.
Lernen beginnen
Lütfen sessiz olun.
Please call him.
Lernen beginnen
Lütfen onu ara.
Please fix this.
Lernen beginnen
Lütfen bunu tamir edin.
Please hurry!
Lernen beginnen
Lütfen acele et!
Please sit here.
Lernen beginnen
Lütfen burada oturun.
Please take one.
Lernen beginnen
Lütfen birini alın.
Please, tell me.
Lernen beginnen
Lütfen söyle bana.
Prices are high.
Lernen beginnen
Fiyatlar yüksek.
Put on your cap.
Lernen beginnen
Şapkanı giy.
Repeat after me.
Lernen beginnen
Benden sonra tekrarla.
See you about 7.
Lernen beginnen
Yedi gibi görüşürüz.
Send it by mail.
Lernen beginnen
Posta ile gönder.
He admired her.
Lernen beginnen
Ona hayran oldu.
She forgave him.
Lernen beginnen
O, onu bağışladı.
She got up late.
Lernen beginnen
O geç kalktı.
She had a radio.
Lernen beginnen
Onun bir radyosu vardı.
She is a runner.
Lernen beginnen
O bir koşucu.
She is a typist.
Lernen beginnen
O bir daktilo memuru.
She is graceful.
Lernen beginnen
O şıktır.
She is not tall.
Lernen beginnen
O uzun boylu değil.
She is very sad.
Lernen beginnen
O çok üzgün.
She looked away.
Lernen beginnen
O yüzünü çevirdi.
She married him.
Lernen beginnen
Ona evlendi.
She pinched him.
Lernen beginnen
O ona çimdik attı.
She scolded him.
Lernen beginnen
O onu azarladı.
She slapped him.
Lernen beginnen
O onu tokatladı.
She stabbed him.
Lernen beginnen
O onu bıçakladı.
She talks a lot.
Lernen beginnen
O çok konuşur.
She tempted him.
Lernen beginnen
O onu baştan çıkardı.
She tied him up.
Lernen beginnen
O ona bağlandı.
She took it off.
Lernen beginnen
Onu çıkardı.
She went inside.
Lernen beginnen
O içeri girdi.
She woke him up.
Lernen beginnen
O onu uyandırdı.
She's assertive.
Lernen beginnen
O iddialıdır.
He's depressed.
Lernen beginnen
O depresyondadır.
She's my sister.
Lernen beginnen
O, benim kız kardeşim.
Shut your mouth.
Lernen beginnen
Kapa çeneni.
Silk feels soft.
Lernen beginnen
İpek yumuşaktır.
Sit up straight.
Lernen beginnen
Dik oturun.
That car is his.
Lernen beginnen
O araba onun.
That is a table.
Lernen beginnen
Bu bir tablodur.
That is her car.
Lernen beginnen
O, onun otomobili.
It is unfair.
Lernen beginnen
Bu adil değil.
That's a relief.
Lernen beginnen
Bu bir rahatlama.
That's about it.
Lernen beginnen
Bu onun hakkında.
That's my fault.
Lernen beginnen
O, benim hatam.
That's not real.
Lernen beginnen
O gerçek değil.
That's not true.
Lernen beginnen
O doğru değil.
She's awesome.
Lernen beginnen
O korkunçtur.
That's too much.
Lernen beginnen
O çok fazla.
That's very big.
Lernen beginnen
Şu çok büyük.
The boy is kind.
Lernen beginnen
Çocuk naziktir.
The cup is nice.
Lernen beginnen
Fincan güzel.
The dog is dead.
Lernen beginnen
Köpek ölüdür.
The door opened.
Lernen beginnen
Kapı açıldı.
The engine died.
Lernen beginnen
Motor durdu.
The fire is out.
Lernen beginnen
Ateş söndü.
The leaves fell.
Lernen beginnen
Yapraklar düştü.
The light is on.
Lernen beginnen
Işık açık.
The man blushed.
Lernen beginnen
Adam kızardı.
The room is hot.
Lernen beginnen
Oda sıcak.
There's no soap.
Lernen beginnen
Sabun yok.
These are birds.
Lernen beginnen
Bunlar kuştur.
They are actors.
Lernen beginnen
Onlar aktördür.
They are melons.
Lernen beginnen
Onlar kavun.
They are pilots.
Lernen beginnen
Onlar pilotturlar.
Those are nice.
Lernen beginnen
Onlar güzel.
They drink coke.
Lernen beginnen
Onlar kola içerler.
They greeted me.
Lernen beginnen
Onlar beni selamladı.
They live apart.
Lernen beginnen
Onlar ayrı yaşarlar.
They live there.
Lernen beginnen
Onlar orada yaşıyor.
They seem happy.
Lernen beginnen
Onlar mutlu görünüyorlar.
They'll kill me.
Lernen beginnen
Onlar beni öldürecek.
This dog is big.
Lernen beginnen
Bu köpek büyük.
This is for you.
Lernen beginnen
Bu sizin için.
This is her pen.
Lernen beginnen
Bu onun kalemi.
This is my book.
Lernen beginnen
Bu benim kitabım.
This is my desk.
Lernen beginnen
Bu benim masam.
This is the end.
Lernen beginnen
Bu sondur.
It's too large.
Lernen beginnen
Bu çok büyük.
It's not mine.
Lernen beginnen
Bu benim değil.
Time is wasting.
Lernen beginnen
Zaman boşa geçiyor.
Tom almost died.
Lernen beginnen
Tom neredeyse ölüyordu.
Tom ate quickly.
Lernen beginnen
Tom çabucak yedi.
Tom called Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi aradı.
Tom came by car.
Lernen beginnen
Tom araba ile geldi.
Tom felt guilty.
Lernen beginnen
Tom kendini suçlu hissetti.
Tom felt hungry.
Lernen beginnen
Tom aç hissetti.
Tom felt lonely.
Lernen beginnen
Tom yalnız hissetti.
Tom felt uneasy.
Lernen beginnen
Tom huzursuz hissetti.
Tom fooled Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi aptal yerine koydu.
Tom got a raise.
Lernen beginnen
Tom'un bir zammı var.
Tom got his way.
Lernen beginnen
Tom istediğini yaptırdı.
Tom got nervous.
Lernen beginnen
Tom sinirlendi.
Tom got shot at.
Lernen beginnen
Tom'a ateş edildi.
Tom had jet lag.
Lernen beginnen
Tom'u uçak tutmuştu.
Tom had no food.
Lernen beginnen
Tom'un hiç yiyeceği yok.
Tom has a cough.
Lernen beginnen
Tom öksürüğü var.
Tom has hiccups.
Lernen beginnen
Tom hıçkırığı var.
Tom hugged Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye sarıldı.
Tom is divorced.
Lernen beginnen
Tom boşanmış.
Tom is my buddy.
Lernen beginnen
Tom benim arkadaşım.
Tom kicked Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi tekmeledi.
Tom killed Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi öldürdü.
Tom kissed Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'yi öptü.
Tom let Mary go.
Lernen beginnen
Tom Mary'nin gitmesine izin verdi.
Tom let me down.
Lernen beginnen
Tom yüzümü kara çıkardı.
Tom looks bored.
Lernen beginnen
Tom sıkılmış görünüyor.
Tom looks tired.
Lernen beginnen
Tom yorgun görünüyor.
Tom looks young.
Lernen beginnen
Tom genç görünüyor.
Tom needs a job.
Lernen beginnen
Tom'un bir işe ihtiyacı var.
Tom seems happy.
Lernen beginnen
Tom mutlu görünüyor.
Tom teased Mary.
Lernen beginnen
Tom Mary'ye şaka yollu takıldı.
Tom walked home.
Lernen beginnen
Tom eve yürüdü.
Tom was shocked.
Lernen beginnen
Tom şok oldu.
Tom went hiking.
Lernen beginnen
Tom yürüyüşe gitti.
Tom won the bet.
Lernen beginnen
Tom bahsi kazandı.
Tony is playing.
Lernen beginnen
Tony oynuyor.
Turn off the TV.
Lernen beginnen
TV'yi kapatın.
Unlock the door.
Lernen beginnen
Kapının kilidini açın.
Watch your step.
Lernen beginnen
Adımına dikkat et.
Watch your step.
Lernen beginnen
Dikkatli ol.
Watch your toes.
Lernen beginnen
Ayak parmaklarınıza dikkat edin.
We all like him.
Lernen beginnen
Hepimiz onu seviyoruz.
We are his sons.
Lernen beginnen
Biz onun oğullarıyız.
We're students.
Lernen beginnen
Biz öğrenciyiz.
We are teachers.
Lernen beginnen
Biz öğretmeniz.
We love picnics.
Lernen beginnen
Biz piknikleri seviyoruz.
We made him cry.
Lernen beginnen
Onu ağlattık.
We ought to win.
Lernen beginnen
Biz kazanmalıyız.
We sang for her.
Lernen beginnen
Biz onun için şarkı söyledik.
We went to Gifu.
Lernen beginnen
Biz Gifu'ya gittik.
What a surprise!
Lernen beginnen
Ne sürpriz!
What did he say?
Lernen beginnen
O ne söyledi?
What is he like?
Lernen beginnen
O nasıl biridir?
What is missing?
Lernen beginnen
Ne eksik?
What time is it?
Lernen beginnen
Saat kaç?
What was stolen?
Lernen beginnen
Ne çalındı ​​?
What year is it?
Lernen beginnen
Hangi yıl?
What's going on?
Lernen beginnen
Neler oluyor?
What's her name?
Lernen beginnen
Onun adı nedir?
What's kept you?
Lernen beginnen
Seni ne korudu?
What's Tom like?
Lernen beginnen
Tom nasıl biri?
What's up, Mike?
Lernen beginnen
Ne haber, Mike?
What's your job?
Lernen beginnen
Sizin işiniz nedir?
When can we eat?
Lernen beginnen
Biz ne zaman yiyebiliriz?
When do you run?
Lernen beginnen
Ne zaman çalışırsın?
Where did he go?
Lernen beginnen
Nereye gitti?
Where's my book?
Lernen beginnen
Benim kitabım nerede?
Who is that boy?
Lernen beginnen
O çocuk kimdir?
Who's this guy?
Lernen beginnen
Bu adam kim?
Who's that girl?
Lernen beginnen
O kız kimdir?
Why did you cry?
Lernen beginnen
Niçin ağladın?
You look stupid.
Lernen beginnen
Aptal görünüyorsun.
You can go home.
Lernen beginnen
Eve gidebilirsin.
You'll be sorry!
Lernen beginnen
Üzülürsün!
You'll get lost.
Lernen beginnen
Kaybolacaksın.
You're a person.
Lernen beginnen
Sen bir insansın.
You've been had.
Lernen beginnen
Aptal yerine konuldun.
Your time is up.
Lernen beginnen
Zamanın bitti.
A dog is barking.
Lernen beginnen
Bir köpek havlıyor.
A fox came along.
Lernen beginnen
A tilki birlikte geldi.
A fuse has blown.
Lernen beginnen
Bir sigorta atmış.
A girl phoned me.
Lernen beginnen
Bir kız beni aradı.
Anything will do.
Lernen beginnen
Herhangi birşey olur.
Are you busy now?
Lernen beginnen
Şimdi meşgul müsün?
Are you free now?
Lernen beginnen
Şimdi boş musun?
Are you Japanese?
Lernen beginnen
Japon musun?
Are you new here?
Lernen beginnen
Burada yeni misin?
Are you students?
Lernen beginnen
Siz öğrenci misiniz?
Are you studying?
Lernen beginnen
Çalışıyor musun?
Aren't you happy?
Lernen beginnen
Mutlu değil misin?
Aren't you ready?
Lernen beginnen
Hazır değil misin?
Ask him about it.
Lernen beginnen
Bu konuda ona sorun.
Betty killed her.
Lernen beginnen
Betty onu öldürdü.
Bite your tongue!
Lernen beginnen
Dilini ısır!
Bob is my friend.
Lernen beginnen
Bob benim arkadaşım.
Brian looks blue.
Lernen beginnen
Brian hüzünlü görünüyor.
Bring me the key.
Lernen beginnen
Anahtarı bana getir.
Brush your teeth.
Lernen beginnen
Dişlerini fırçala.
Business is slow.
Lernen beginnen
İş yavaş.
Call me sometime.
Lernen beginnen
Beni bazen ara.
Can I go to work?
Lernen beginnen
İşe gidebilir miyim?
Can I study here?
Lernen beginnen
Burada çalışabilir miyim?
Can you meet him?
Lernen beginnen
Onu görüşebilir misin?
Can you prove it?
Lernen beginnen
Bunu kanıtlayabilir misin?
Can you run fast?
Lernen beginnen
Hızlı koşabilir misin?
Check your order.
Lernen beginnen
Siparişinizi kontrol edin.
Cherries are red.
Lernen beginnen
Kirazlar kırmızıdır.
Close the window.
Lernen beginnen
Pencereyi kapat.
Come and help us.
Lernen beginnen
Gelin ve bize yardımcı olun.
Come and join us.
Lernen beginnen
Gelin ve bize katılın.
Come on, wake up.
Lernen beginnen
Haydi, uyanın.
Come to my house.
Lernen beginnen
Evime gel.
Could I help you?
Lernen beginnen
Ben size yardımcı olabilir mi?
Cows supply milk.
Lernen beginnen
İnekler süt sağlarlar
Cross the street.
Lernen beginnen
Karşıya geç.
Did Spot go, too?
Lernen beginnen
Spot da gitti mi?
Did you know him?
Lernen beginnen
Onu tanıyor muydunuz?
Do as I tell you.
Lernen beginnen
Sana söylediğim gibi yap.
Do as I told you.
Lernen beginnen
Söylediğim gibi yapın.
Do as you please.
Lernen beginnen
Lütfen istediğiniz gibi yapın.
Do not come here.
Lernen beginnen
Buraya gelme.
Do what is right.
Lernen beginnen
Doğru olanı yapın.
Do what you like.
Lernen beginnen
İstediğinizi yapın.
Do you feel sick?
Lernen beginnen
Kendinizi hasta hissediyor musunuz?
Do you have rice?
Lernen beginnen
Pirincin var mı?
Do you like fish?
Lernen beginnen
Balık sever misiniz?
Do you live here?
Lernen beginnen
Burada mı yaşıyorsun?
Do your homework.
Lernen beginnen
Evödevinizi yapın.
Do your own work.
Lernen beginnen
Kendi işini yap.
Don't ask me why.
Lernen beginnen
Nedenini bana sormayın.
Don't deceive me.
Lernen beginnen
Beni kandırma.
Don't deceive me.
Lernen beginnen
Beni aldatma.
Don't lose heart.
Lernen beginnen
Cesaretini kaybetme.
Don't mention it.
Lernen beginnen
Estağfurullah.
Don't oppose him.
Lernen beginnen
Ona karşı gelmeyin.
Don't tell on me.
Lernen beginnen
Beni gammazlama.
Don't use my pen.
Lernen beginnen
Benim kalemimi kullanma.
Don't waste time.
Lernen beginnen
Zamanı israf etmeyin.
Don't yell at me.
Lernen beginnen
Bana bağırma.
Dreams come true.
Lernen beginnen
Hayalleri gerçek olur.
Either day is OK.
Lernen beginnen
Her iki gün de tamam.
It's all OK.
Lernen beginnen
Her şey yolunda.
Follow my advice.
Lernen beginnen
Benim tavsiyemi izleyin.
For what purpose?
Lernen beginnen
Hangi amaçla?
George was livid!
Lernen beginnen
George mosmor oldu!
Get on the horse.
Lernen beginnen
Ata bin.
Give me the book.
Lernen beginnen
Bana kitabı verin.
Goodnight, Timmy.
Lernen beginnen
İyi geceler, Timmy.
Harry is only 40.
Lernen beginnen
Harry sadece 40.
Have a good time.
Lernen beginnen
İyi eğlenceler.
Have a nice trip!
Lernen beginnen
İyi yolculuklar.
Have a safe trip.
Lernen beginnen
Güvenli yolculuklar.
Have it your way.
Lernen beginnen
İstediğin gibi yap.
Have some coffee?
Lernen beginnen
Kahve içer misin?
He ate all of it.
Lernen beginnen
O onun hepsini yedi.
He became famous.
Lernen beginnen
O ünlü oldu.
He behaved badly.
Lernen beginnen
O kötü davrandı.
He blew the deal.
Lernen beginnen
Anlaşmayı kaçırdı.
He broke the law.
Lernen beginnen
O yasayı ihlal etti.
He calls me Pete.
Lernen beginnen
O bana Pete der.
He can read well.
Lernen beginnen
O iyi okuyabilir.
He can swim fast.
Lernen beginnen
O, hızlıca yüzebilir.
He can swim well.
Lernen beginnen
O iyi yüzebilir.
He can't read it.
Lernen beginnen
O onu okuyamaz.
He died recently.
Lernen beginnen
O geçenlerde öldü.
He fell backward.
Lernen beginnen
O geriye düştü.
He fixed the net.
Lernen beginnen
O ağı onardı.
He flew to Paris.
Lernen beginnen
O, Paris'e uçtu.
He gave it to me.
Lernen beginnen
O onu bana verdi.
He got a new job.
Lernen beginnen
Onun yeni bir işi var.
He had no hat on.
Lernen beginnen
O, şapka giymemişti.
He has a Picasso.
Lernen beginnen
Onun bir Picasso'su var.
He has been busy.
Lernen beginnen
O meşguldür.
He has big hands.
Lernen beginnen
Onun büyük elleri var.
He has long hair.
Lernen beginnen
Onun uzun saçı var.
He has long legs.
Lernen beginnen
Onun uzun bacakları vardır.
He hates spiders.
Lernen beginnen
O örümceklerden nefret ediyor.
He heard a shout.
Lernen beginnen
O bir bağırma sesi duydu.
He hung up on me.
Lernen beginnen
O telefonu yüzüme kapadı.
He is a kind boy.
Lernen beginnen
O kibar bir çocuk.
He is dead drunk.
Lernen beginnen
O körkütük sarhoş.
He is doing well.
Lernen beginnen
O iyi yapıyor.
He is her friend.
Lernen beginnen
O, onun arkadaşı.
He is in pajamas.
Lernen beginnen
O pijamalarını giymiş.
He is in trouble.
Lernen beginnen
Onun sorunları var.
He's my brother.
Lernen beginnen
O benim erkek kardeşim.
He is my teacher.
Lernen beginnen
O benim öğretmenim.
He's not stupid.
Lernen beginnen
O aptal değil.
He is overweight.
Lernen beginnen
O kilolu.
He is past forty.
Lernen beginnen
O kırkı geçmiş.
He is still here.
Lernen beginnen
O hala burada.
He is unsociable.
Lernen beginnen
O sosyal değildir.
He is very angry.
Lernen beginnen
O çok kızgın.
He is very brave.
Lernen beginnen
O çok cesurdur.
He keeps a diary.
Lernen beginnen
O bir günlük tutar.
He left just now.
Lernen beginnen
Şimdiliğine buradan ayrıldı.
He likes fishing.
Lernen beginnen
O balık tutmayı seviyor.
He likes to hunt.
Lernen beginnen
O avlamayı seviyor.
He looks healthy.
Lernen beginnen
O sağlıklı görünüyor.
He loves animals.
Lernen beginnen
O hayvanları sever.
He made for home.
Lernen beginnen
O, eve doğru yürüdü.
He moves quickly.
Lernen beginnen
O hızla hareket eder.
He must be tired.
Lernen beginnen
O yorgun olmalı.
He must love you.
Lernen beginnen
O seni seviyor olmalı.
He must not live.
Lernen beginnen
O yaşamamalı.
He played tennis.
Lernen beginnen
O tenis oynadı.
He ran into debt.
Lernen beginnen
O, borca girdi.
He shares a room.
Lernen beginnen
O bir odayı paylaşıyor.
He shut the door.
Lernen beginnen
O kapıyı kapattı.
He slept all day.
Lernen beginnen
O bütün gün uyudu.
He slept an hour.
Lernen beginnen
O, bir saat uyudu.
He slept soundly.
Lernen beginnen
O adamakıllı uyudu.
He speaks French.
Lernen beginnen
O Fransızca konuşur.
He threw his toy.
Lernen beginnen
Oyuncağını attı.
He told us a lie.
Lernen beginnen
O bize bir yalan söyledi.
He took his book.
Lernen beginnen
O kitabını aldı.
He used to drink.
Lernen beginnen
O eskiden içerdi.
He was acquitted.
Lernen beginnen
O beraat ettirildi.
He was very poor.
Lernen beginnen
O, çok fakirdi.
He went bankrupt.
Lernen beginnen
O, iflas etti.
He's over thirty.
Lernen beginnen
O otuz yaşın üzerindedir.
Her hair is long.
Lernen beginnen
Onun saçlı uzun.
Here is my album.
Lernen beginnen
İşte benim albümüm.
Here is your bag.
Lernen beginnen
İşte senin çantan.
Here is your dog.
Lernen beginnen
İşte sizin köpeğiniz.
Here is your dog.
Lernen beginnen
İşte senin köpeğin.
Here is your key.
Lernen beginnen
İşte anahtarın.
Here's my wallet.
Lernen beginnen
İşte benim cüzdanım.
How about a beer?
Lernen beginnen
Bir biraya ne dersiniz?
How about a walk?
Lernen beginnen
Bir yürüyüşe ne dersiniz?
How are you, Tom?
Lernen beginnen
Nasılsın, Tom?
How did Amy look?
Lernen beginnen
Amy nasıl görünüyordu?
How embarrassing!
Lernen beginnen
Ne kadar utanç verici!
How long is this?
Lernen beginnen
Bu ne kadar uzunluktadır?
How stupid he is!
Lernen beginnen
Ne kadar aptal!
How tall you are!
Lernen beginnen
Ne kadar uzunsun!
How tall are you?
Lernen beginnen
Ne kadar uzunsun?
How tall are you?
Lernen beginnen
Boyun ne kadar?
How unlucky I am!
Lernen beginnen
Ben ne kadar şanssızım!
How was your day?
Lernen beginnen
Günün nasıl geçti?
How you've grown!
Lernen beginnen
Nasılda büyüdün!
I agree with him.
Lernen beginnen
Onunla aynı fikirdeyim.
I almost drowned.
Lernen beginnen
Neredeyse boğuluyordum.
I also like cake.
Lernen beginnen
Ben de keki severim.
I always eat out.
Lernen beginnen
Ben her zaman dışarıda yerim.
I'm a bit drunk.
Lernen beginnen
Biraz sarhoşum.
I am a professor.
Lernen beginnen
Ben bir profesörüm.
I am an American.
Lernen beginnen
Ben bir Amerikanım.
I am called John.
Lernen beginnen
Ben John'um.
I am cooking now.
Lernen beginnen
Şimdi yemek pişiriyorum.
I am Edgar Degas.
Lernen beginnen
Ben, Edgar Degas.
I am embarrassed.
Lernen beginnen
Ben utanç duyuyorum.
I am not working.
Lernen beginnen
Çalışmıyorum.
I am on duty now.
Lernen beginnen
Şimdi görevdeyim.
I am out of time.
Lernen beginnen
Zamanım yok.
I'm unemployed.
Lernen beginnen
Ben işsizim.
I am pretty sure.
Lernen beginnen
Ben oldukça eminim.
I believe in God.
Lernen beginnen
Ben Tanrı'ya inanıyorum.
I believe in him.
Lernen beginnen
Ona inanıyorum.
I believe in Ken.
Lernen beginnen
Ben Ken'e inanıyorum.
I believe in you.
Lernen beginnen
Ben size inanıyorum.
I bought a watch.
Lernen beginnen
Ben bir saat aldım.
I can't eat meat.
Lernen beginnen
Ben et yiyemem.
I can't find Tim.
Lernen beginnen
Tim'i bulamıyorum.
I can't hear you.
Lernen beginnen
Seni duyamıyorum.
I can't reach it.
Lernen beginnen
Ben ona ulaşamam.
I can't remember.
Lernen beginnen
Ben hatırlayamıyorum.
I can't see well.
Lernen beginnen
İyi göremiyorum.
I can't stand it.
Lernen beginnen
Ona katlanamıyorum.
I can't stand up.
Lernen beginnen
Ayağa kalkamam.
I caught the flu.
Lernen beginnen
Ben gribe yakalandım.
I couldn't sleep.
Lernen beginnen
Uyuyamadım.
I didn't hear it.
Lernen beginnen
Ben onu duymadım.
I didn't like it.
Lernen beginnen
Ondan hoşlanmadım.
I didn't mean it.
Lernen beginnen
Ben onu demek istemedim.
I dislike coffee.
Lernen beginnen
Ben kahve sevmem.
I don't know her.
Lernen beginnen
Onu bilmiyorum.
I don't know yet.
Lernen beginnen
Ben henüz bilmiyorum.
I don't know you.
Lernen beginnen
Seni tanımıyorum.
I don't like her.
Lernen beginnen
Onu sevmiyorum.
I don't mean you.
Lernen beginnen
Sizi kasdetmiyorum.
I don't remember.
Lernen beginnen
Ben hatırlamıyorum.
I don't think so.
Lernen beginnen
Öyle olduğunu sanmıyorum.
I expect to come.
Lernen beginnen
Ben gelmeyi umuyorum.
I feel just fine.
Lernen beginnen
Ben tam iyi hissediyorum.
I feel lethargic.
Lernen beginnen
Ben uyuşuk hissediyorum.
I feel refreshed.
Lernen beginnen
Yenilenmiş hissediyorum.
I feel something.
Lernen beginnen
Ben bir şey hissediyorum.
I feel very cold.
Lernen beginnen
Ben çok üşümüş hissediyorum.
I feel very sick.
Lernen beginnen
Ben çok hasta hissediyorum.
I found your cap.
Lernen beginnen
Ben senin kepini buldum.
I gave up my job.
Lernen beginnen
İşimden vazgeçtim.
I get up at 6:30.
Lernen beginnen
06:30'da kalkarım.
I get up at 7:00.
Lernen beginnen
Saat yedide kalkarım.
I go to the park.
Lernen beginnen
Parka giderim.
I got her a doll.
Lernen beginnen
Ona bir oyuncak aldım.
I got hurt today.
Lernen beginnen
Bugün incindim.
I had a bad cold.
Lernen beginnen
Ben kötü soğuk almışım.
I had a flu shot.
Lernen beginnen
Ben grip aşısı oldum.
I hate chemistry.
Lernen beginnen
Ben kimyadan nefret ederim.
I have a bicycle.
Lernen beginnen
Bir bisikletim var.
I had a huge dog.
Lernen beginnen
Büyük bir köpeğim var.
I have a problem.
Lernen beginnen
Bir sorunum var.
I have few books.
Lernen beginnen
Birkaç kitabım var.
I have hay fever.
Lernen beginnen
Saman nezlem var.
I have heartburn.
Lernen beginnen
Midem ekşidi.
I have no excuse.
Lernen beginnen
Benim hiçbir mazeretim yok.
I have some pens.
Lernen beginnen
Bazı kalemlerim var.
I have sore feet.
Lernen beginnen
Ayaklarım ağrıyor.
I have the video.
Lernen beginnen
Benim bir videom var.
I have to go now.
Lernen beginnen
Şimdi gitmek zorundayım.
I have turned 20.
Lernen beginnen
Ben yirmiyi geçtim.
I have two books.
Lernen beginnen
İki kitabım var.
I hear he is ill.
Lernen beginnen
Ben onun hasta olduğunu duyuyorum.
I hear the phone.
Lernen beginnen
Ben telefonu duyuyorum.
I hit on an idea.
Lernen beginnen
Aklıma bir fikir geldi.
I know only this.
Lernen beginnen
Ben sadece bunu biliyorum.
I know the truth.
Lernen beginnen
Ben gerçeği biliyorum.
I know who he is.
Lernen beginnen
Onun kim olduğunu biliyorum.
I like astrology.
Lernen beginnen
Ben astrolojiyi seviyorum.
I like chocolate.
Lernen beginnen
Çikolatayı severim.
I like fresh air.
Lernen beginnen
Ben temiz havayı severim.
I like her novel.
Lernen beginnen
Onun romanını seviyorum.
I like his music.
Lernen beginnen
Ben onun müziğini seviyorum.
I like languages.
Lernen beginnen
Dilleri severim.
I like languages.
Lernen beginnen
Dilleri seviyorum.
I like math best.
Lernen beginnen
En çok matematiği severim.
I like pop music.
Lernen beginnen
Pop müzikten hoşlanıyorum.
I like red roses.
Lernen beginnen
Ben kırmızı gülleri severim.
I like to travel.
Lernen beginnen
Seyahat etmeyi severim.
I live near here.
Lernen beginnen
Buraya yakın yaşıyorum.
I look up to you.
Lernen beginnen
Sana saygı duyuyorum.
I lost my camera.
Lernen beginnen
Ben kameramı kaybettim.
I lost the watch.
Lernen beginnen
Kol saatini kaybettim.
I love to travel.
Lernen beginnen
Seyahât etmeyi severim.
I made a mistake.
Lernen beginnen
Ben bir hata yaptım.
I made her angry.
Lernen beginnen
Onu kızdırdım.
I made him do so.
Lernen beginnen
Ben ona öyle yaptırdım...
I made it myself.
Lernen beginnen
Onu ben kendim yaptım.
I may be too old.
Lernen beginnen
Çok yaşlı olabilirim.
I might be wrong.
Lernen beginnen
Ben hatalı olabilirim.
I missed the bus.
Lernen beginnen
Otobüsü kaçırdım.
I need some soap.
Lernen beginnen
Biraz sabuna ihtiyacım var.
I never eat meat.
Lernen beginnen
Asla et yemem.
I play in a band.
Lernen beginnen
Ben bir grupta çalıyorum.
I pointed at him.
Lernen beginnen
Ben onu gösterdim.
I sat beside her.
Lernen beginnen
Ben onun yanında oturdum.
I saw him go out.
Lernen beginnen
Onun dışarı çıktığını gördüm.
I see your point.
Lernen beginnen
Ne demek istediğinizi anlıyorum.
I swim every day.
Lernen beginnen
Ben her gün yüzerim.
I talk to myself.
Lernen beginnen
Kendi kendime konuşuyorum.
I understand you.
Lernen beginnen
Seni anlıyorum.
I used to be fat.
Lernen beginnen
Eskiden şişmandım.
I walk every day.
Lernen beginnen
Ben her gün yürürüm.
I want you to go.
Lernen beginnen
Ben gitmeni istiyorum.
I was happy then.
Lernen beginnen
Ben o zaman mutluydum.
I was very tired.
Lernen beginnen
Ben çok yorgundum.
I'll be in touch.
Lernen beginnen
Ben irtibat halinde olacağım.
I'll do anything.
Lernen beginnen
Ben bir şey yapacağım.
I'll eat it here.
Lernen beginnen
Ben onu burada yiyeceğim.
I'll fix a drink.
Lernen beginnen
Bir içki hazırlayacağım.
I'll go to Kyoto.
Lernen beginnen
Kyoto'ya gideceğim.
I'll say no more.
Lernen beginnen
Ben artık söylemiyeceğim.
I'll treasure it.
Lernen beginnen
Ona değer vereceğim.
I'll try my luck.
Lernen beginnen
Ben şansımı deneyeceğim.
I'm a bank clerk.
Lernen beginnen
Ben bir banka memuruyum.
I'm a bit hungry.
Lernen beginnen
Biraz açım.
I'm able to swim.
Lernen beginnen
Ben yüzebilirim.
I'm already late.
Lernen beginnen
Ben zaten geciktim.
I'm best at math.
Lernen beginnen
Matematikte en iyiyim.
I'm checking out.
Lernen beginnen
Ben çıkış yapıyorum.
I'm cold and wet.
Lernen beginnen
Ben üşüdüm ve ıslağım.
I'm free tonight.
Lernen beginnen
Bu gece boşum.
I'm from Sapporo.
Lernen beginnen
Ben Sapporo'luyum.
I'm going to bed!
Lernen beginnen
Yatmaya gidiyorum.
I'm good at math.
Lernen beginnen
Ben matematikte iyiyim.
I'm killing time.
Lernen beginnen
Zaman geçiriyorum.
I'm not busy now.
Lernen beginnen
Ben şimdi meşgul değilim.
I'm off duty now.
Lernen beginnen
Şimdi izinliyim.
I'm proud of you.
Lernen beginnen
Seninle gurur duyuyorum.
I am truly sorry.
Lernen beginnen
Gerçekten üzgünüm.
I'm really tired.
Lernen beginnen
Ben gerçekten yorgunum.
I'm still single.
Lernen beginnen
Hala bekarım.
I'm still single.
Lernen beginnen
Ben hala bekarım.
I'm Susan Greene.
Lernen beginnen
Ben Susan Greene.
I'm very thirsty.
Lernen beginnen
Ben çok susadım.
Is everything OK?
Lernen beginnen
Herşey yolunda mı?
Is he still here?
Lernen beginnen
O hala burada mı?
Is it really bad?
Lernen beginnen
Gerçekten kötü mü?
Is she nice?
Lernen beginnen
O iyi mi?
Is the bank open?
Lernen beginnen
Banka açık mı?
Is this 223-1374?
Lernen beginnen
Orası 223-1374 mi?
Is this your pen?
Lernen beginnen
Bu senin kalemin mi?
Is your dog mean?
Lernen beginnen
Köpeğiniz huysuz mudur?
It began to snow.
Lernen beginnen
Kar yağışı başladı.
It can't be true.
Lernen beginnen
O doğru olmayabilir.
It is cloudy now.
Lernen beginnen
Hava şimdi bulutlu.
It is in the way.
Lernen beginnen
O ayak altındadır.
It may rain soon.
Lernen beginnen
Çok geçmeden yağmur yağabilir.
It was freezing!
Lernen beginnen
Hava çok soğuktu.
It'll snow today.
Lernen beginnen
Bugün kar yağacak.
It's a clear day.
Lernen beginnen
Bu açık bir gün.
It's a good deal.
Lernen beginnen
Bu gerçek bir pazarlık.
It's a rainy day.
Lernen beginnen
Yağmurlu bir gün.
It's a sunflower.
Lernen beginnen
Bu bir ayçiçeği.
It's a sunflower.
Lernen beginnen
O bir ayçiçeği.
It's a sunny day.
Lernen beginnen
Güneşli bir gün.
It's a windy day.
Lernen beginnen
Rüzgarlı bir gün.
It's almost over.
Lernen beginnen
Neredeyse bitti.
It's almost time.
Lernen beginnen
Neredeyse zamanı.
It's April first.
Lernen beginnen
Bugün bir Nisan.
It's frozen hard.
Lernen beginnen
Bu sıkı dondurulmuş.
It's interesting.
Lernen beginnen
Bu ilginç.
It's just a cold.
Lernen beginnen
Bu sadece bir soğuk algınlığı.
It's now my turn.
Lernen beginnen
Şimdi benim sıram.
It's on the sofa.
Lernen beginnen
O kanepenin üzerinde.
It's pretty cold.
Lernen beginnen
Hava oldukça soğuk.
It's pretty good.
Lernen beginnen
Oldukça iyi.
It's probably OK.
Lernen beginnen
Muhtemelen tamam.
It's really good.
Lernen beginnen
Bu gerçekten iyi.
It's so exciting.
Lernen beginnen
Çok heyecan verici.
It's time to eat.
Lernen beginnen
Yemek zamanı.
It's worth a try.
Lernen beginnen
Denemeye değer.
Jane looks happy.
Lernen beginnen
Jane mutlu görünüyor.
John likes chess.
Lernen beginnen
John satranç sever.
Kate keeps a dog.
Lernen beginnen
Kate bir köpek besliyor.
Keep the dog out.
Lernen beginnen
Köpeği dışarda tutun.
Keep to the left.
Lernen beginnen
Soldan git.
Ken has a guitar.
Lernen beginnen
Ken'in bir gitarı var.
Let go of my arm.
Lernen beginnen
Kolumu bırak.
Let me repair it.
Lernen beginnen
Onu tamir edeyim.
Let them come in.
Lernen beginnen
Onlar içeri gelsinler.
Let's cross here.
Lernen beginnen
Buradan geçelim.
Let's fly a kite.
Lernen beginnen
Bir uçurtma uçuralım.
Let's go dancing.
Lernen beginnen
Dans etmeye gidelim.
Let's keep quiet.
Lernen beginnen
Sessiz olalım.
Let's play cards.
Lernen beginnen
Kart oynayalım.
Let's play catch.
Lernen beginnen
Yakalamaç oynayalım.
Let's take a bus.
Lernen beginnen
Haydi otobüs çağıralım.
Listen carefully.
Lernen beginnen
Dikkatlice dinle.
Lucy is American.
Lernen beginnen
Lucy, Amerikalıdır.
Mail this letter.
Lernen beginnen
Bu mektubu postala.
May I open a can?
Lernen beginnen
Ben bir kutu açabilir miyim?
May I smoke here?
Lernen beginnen
Burada sigara içebilir miyim?
My album is here.
Lernen beginnen
Benim albümüm burada.
My car is German.
Lernen beginnen
Arabam Alman'dır.
My eyes are blue.
Lernen beginnen
Benim gözlerim mavi.
My eyes are blue.
Lernen beginnen
Gözlerim mavidir.
My eyes smart.
Lernen beginnen
Gözlerim acıyor.
My father is out.
Lernen beginnen
Babam dışarıda.
My father smokes.
Lernen beginnen
Babam sigara içer.
My feet are cold.
Lernen beginnen
Ayaklarım üşüyor.
My mother is out.
Lernen beginnen
Annem dışarıda.
My mouth was dry.
Lernen beginnen
Ağzım kuruydu.
My nose itches.
Lernen beginnen
Burnum kaşınıyor.
My pulse is fast.
Lernen beginnen
Benim nabzım hızlı.
My pulse is slow.
Lernen beginnen
Benim nabzım yavaş.
My stomach hurts.
Lernen beginnen
Midem acıyor.
My throat is dry.
Lernen beginnen
Boğazım kuru.
No need to worry.
Lernen beginnen
Endişelenmenize gerek yok.
No one helped me.
Lernen beginnen
Hiç kimse bana yardım etmedi.
No one likes war.
Lernen beginnen
Kimse savaşı sevmez.
No one thinks so.
Lernen beginnen
Hiç kimse öyle düşünmüyor.
No pain, no gain.
Lernen beginnen
Emek yoksa yemek te yok.
No pain, no gain.
Lernen beginnen
Zahmet yoksa kazanç ta yok.
Nobody knows why.
Lernen beginnen
Hiç kimse sebebini bilmiyor.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.