uzyskiwanie info

 0    7 Datenblatt    j4cm1c
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Could you tell me where I find a phone box?
Lernen beginnen
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie znajdę budkę telefoniczną?
Excuse me, do you know what this machine is for?
Lernen beginnen
Przepraszam, czy wiesz, do czego służy ta maszyna?
I wonder if you could help me. When does the evening performance end?
Lernen beginnen
Zastanawiam się czy mógłbyś mi pomóc. Kiedy kończy się wieczór?
Excuse me, what size is this jacket?
Lernen beginnen
Przepraszam, jaki rozmiar ma ta kurtka?
Does this bus go to Victoria Street?
Lernen beginnen
Czy ten autobus jedzie na Victoria Street?
Do you know where I can cash some traveller's cheques?
Lernen beginnen
Czy wiesz, gdzie mogę zapłacić czeki podróżne?
Where could I try this jacket on?
Lernen beginnen
Gdzie mogę przymierzyć tę kurtkę?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.