włoski praca

 0    17 Datenblatt    mgns
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mógłbyś mi przesłać kopię faktur odnoszących się do wskaznych bolli?
Lernen beginnen
Mi potresti mandare le copie delle fatture che si riferiscono alle bolle indicate?
To jest wystarczające.
Lernen beginnen
Questo è sufficiente
pogłębiać
Lernen beginnen
profondare
Mógłbyś wstawić...
Lernen beginnen
Potresti mettere
Nie ma potrzeby kasowania tych złych w momencie gdy zawrzesz te poprawne te wcześniejsze zablokują się automatycznie.
Lernen beginnen
Non c’è bisogno di cancellare quelle errate nel momento che inserisci quelle corrette le precedente si bloccano automaticamente.
Ile razy musimy do was pisać aby otrzymać odpowiedź?
Lernen beginnen
Quante volte dobbiamo scrivere a Voi per ricevere la risposta?
Faktura załączona odnosi się do DDT X.
Lernen beginnen
La fattura allegata si riferisce al DDT X.
Proszę was abyście dali odpowiedź jak najszybciej.
Lernen beginnen
Vi prego di darci un riscontro il più presto possibile.
ilość jest inna niż ta w systemie
Lernen beginnen
la quantità è diversa a questa nel sistema
Mógłbyś mi wskazać który podatek powinien być użyty dla faktury w załączniku?
Lernen beginnen
Potresti indicarmi qual IVA dovrebbe essere usata per la fattura in allegato?
osoba która to zamawiała
Lernen beginnen
la persona che l'ha ordinata
W naszym systemie jest skadenza inna niż ta która znajduje się u dostawcy.
Lernen beginnen
Nel nostro sistema risulta una scadenza diversa da quella che risulta al fornitore.
Możesz wskazać mi dla których faktur będą zrobione beapy a dla których muszę skontaktować się z dostawcą aby zapytać o noty kredytowe?
Lernen beginnen
Potresti indicarmi per le quali fatture saranno fatte beap e per i quali devo contattare con il fornitore per chiedere le note di accredito?
Oczekujemy twojej odpowiedzi w tej sprawie.
Lernen beginnen
Siamo in attesa di Tua risposta in merito
Proszę cię o sprawdzenie z twoja osobą kontaktową z firmy X.
Lernen beginnen
Ti prego di verificare con Tuo contatto dalla ditta X.
Potrzebujemy otrzymać twoje potwierdzenie aby móc przystąpić do zmian.
Lernen beginnen
Abbiamo bisogno di ricevere la Tua conferma per poter processare con la modifica.
W sprawie portalu proszę kontaktować się bezpośrednio z
Lernen beginnen
In merito sul portale ti prego contatare direttamente Sig Roger

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.