Wolna elekcja

 0    18 Datenblatt    emil86
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co rozumiemy pod terminem "wolna elekcja"?
Lernen beginnen
jest to wybór monarchy przez szlachtę, a więc w sposób nieprzestrzegający zasad sukcesji dynastycznej
Gdzie i kiedy odbyła się w Polsce pierwsza wolna elekcja?
Lernen beginnen
w 1573 roku we wsi Kamień pod Warszawą
Jaki był ostatni król Polski przed nastaniem wolnej elekcji?
Lernen beginnen
Zygmunt August - ostatni z Jagiellonów
Kogo wybrano na pierwszego króla podczas wolnej elekcji?
Lernen beginnen
Henryka Walezego
Jaki dokument nakazywał w Polsce wybór króla przez wolną elekcję?
Lernen beginnen
Artykuły henrykowskie
Kiedy sformułowano Artykuły henrykowskie?
Lernen beginnen
na sejmie elekcyjnym w 1573 roku
Kiedy zniesiono w Polsce wolną elekcję?
Lernen beginnen
została zniesiona w 1791 roku przez Sejm Wielki
Ile w sumie odbyło się w Polsce wolnych elekcji?
Lernen beginnen
13
W jakim miejscu odbyła się większość wolnych elekcji?
Lernen beginnen
we wsi Wola pod Warszawą
Kto ogłaszał wybranego podczas wolnej elekcji króla?
Lernen beginnen
marszałek
Kto mianował wybranego podczas wolnej elekcji króla?
Lernen beginnen
prymas
Jakie były główne przyczyny wprowadzenia w Polsce wolnej elekcji?
Lernen beginnen
bezpotomna śmierć Zygmunta Augusta, chęć zagwarantowania sobie przez szlachtę przywilejów
Wymień (w kolejności panowania) władców Polski wybranych w wolnej elekcji.
Lernen beginnen
Henryk Walezy, Stefan Batory, Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza, Jan II Kazimierz Waza, Michał Korybut Wiśniowiecki, Jan III Sobieski, August II Mocny, Stanisław Leszczyński, August III Sas, Stanisław August Poniatowski
Ile szlachty przybyło na pierwszą wolną elekcję?
Lernen beginnen
około 50 tysięcy (rekordowo dużo)
Jakie były konsekwencje wolnych elekcji dla Polski?
Lernen beginnen
zwiększenie władzy szlachty i zagwarantowanie przez nią przywilejów, osłabienie władzy króla, możliwość ingerowania obcych dynastii w państwo polskie
Kto był ostatnim królem Polski wybranym w wolnej elekcji a zarazem ostatnim królem Polski w ogóle?
Lernen beginnen
Stanisław August Poniatowski
Do kiedy pozostawał królem Stanisław August Poniatowski?
Lernen beginnen
do 1795 roku
Podaj autora i tytuł obrazu:
Lernen beginnen
Podaj autora i tytuł obrazu: auf Polnisch
"Potęga Rzeczypospolitej u zenitu. Złota wolność. Elekcja" Jana Matejski

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.