wyjaśnić coś

 0    91 Datenblatt    anettawron
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dostać
Lernen beginnen
to get
iść
Lernen beginnen
to go
robić
Lernen beginnen
to do
widzieć
Lernen beginnen
to see
mieć
Lernen beginnen
to have
słyszeć
Lernen beginnen
to hear
mówić
Lernen beginnen
speak - spoke - spoken
jeść
Lernen beginnen
to eat
czytać
Lernen beginnen
to read
być
Lernen beginnen
to be
śpiewać
Lernen beginnen
to sing
myśleć
Lernen beginnen
think - thought - thought
kłaść
Lernen beginnen
to put
pisać
Lernen beginnen
to write
spać
Lernen beginnen
to sleep
pić
Lernen beginnen
to drink
brać
Lernen beginnen
to take
dawać
Lernen beginnen
to give
przynosić
Lernen beginnen
bring - brought - brought
pływać
Lernen beginnen
to swim
zapominać
Lernen beginnen
to forget
rozumieć
Lernen beginnen
to understand
stać
Lernen beginnen
stand - stood - stood
siedzieć
Lernen beginnen
to sit
płacić
Lernen beginnen
to pay
wybierać
Lernen beginnen
choose - chose - chosen
rysować
Lernen beginnen
draw - drew - drawn
kupować
Lernen beginnen
to buy
budować
Lernen beginnen
build - built - built
sprzedawać
Lernen beginnen
to sell
trzymać
Lernen beginnen
hold - held - held
kosztować
Lernen beginnen
to cost
czuć
Lernen beginnen
feel - felt - felt
wysyłać
Lernen beginnen
send - sent - sent
zamykać
Lernen beginnen
to close
rzucać
Lernen beginnen
to give up sth (2)
kraść
Lernen beginnen
to steal
rosnąć
Lernen beginnen
grow - grew - grown
karmić
Lernen beginnen
to feed
pokazywać
Lernen beginnen
show - showed - shown
gubić
Lernen beginnen
lose - lost - lost
dzwonić
Lernen beginnen
ring - rang - rung
krwawić
Lernen beginnen
to bleed
leżeć
Lernen beginnen
to lie down
łapać
Lernen beginnen
to catch
kopać
Lernen beginnen
dig - dug - dug
wybaczać
Lernen beginnen
forgive - forgave - forgiven
biec
Lernen beginnen
run - ran - run
gryźć
Lernen beginnen
to bite
szyć
Lernen beginnen
sew - sewed - sewn
strzelać
Lernen beginnen
shoot - shot - shot
pozwalać
Lernen beginnen
let - let - let
świecić
Lernen beginnen
to shine
prowadzić
Lernen beginnen
lead - led - led
nosić
Lernen beginnen
to wear
walczyć
Lernen beginnen
to fight
prawie
Lernen beginnen
almost
warzywa
Powinieneś jeść warzywa codziennie.
Lernen beginnen
vegetables
czy jesz codziennie warzywa
You should eat vegetables every day.
bić
Lernen beginnen
beat - beat - beaten
znaleźć
Lernen beginnen
find - found - found
powiedzieć
Lernen beginnen
to say
ciąć
Lernen beginnen
to cut
wiedzieć
Lernen beginnen
know
zapomnieć
Lernen beginnen
forget
dać
Lernen beginnen
give
złapać
Lernen beginnen
catch
przyjść
Lernen beginnen
to come
przynieść
Lernen beginnen
bring
złamać
Lernen beginnen
break
wygrać
Lernen beginnen
to win
wysłać
Lernen beginnen
send
wziąć
Lernen beginnen
take
spotkać
Lernen beginnen
meet - met - met
zranić
Lernen beginnen
to injure
uderzyć
Lernen beginnen
to hit
uczyć
Lernen beginnen
to train
uczyć się
Lernen beginnen
to learn
biegać
Lernen beginnen
to run
obcokrajowiec
Lernen beginnen
a foreigner
zrobić
Lernen beginnen
do
zobaczyć
Lernen beginnen
see
wszystkie
Lernen beginnen
all
zamknąć
Lernen beginnen
close
wyjaśnić coś
Lernen beginnen
explain something
znaczyć
Lernen beginnen
mean - meant - meant
otrzymać
Lernen beginnen
receive
zawierać
Lernen beginnen
include
chodź ze mną
Lernen beginnen
Come with me
ostatni
Jak długo trwał film? Przepraszam, nie rozumiem ostatniego zdania. Mówię ci to po raz ostatni
Lernen beginnen
last
How long did the film last? I'm sorry, I don't understand that last sentence. I'm telling you this for the last time
wygodny
Kupiliśmy kilka wygodnych krzeseł do naszego biura.
Lernen beginnen
comfortable
We bought some comfortable chairs to the office.
z wyjątkiem
Lubię owoce z wyjątkiem bananów.
Lernen beginnen
except
I like fruit except bananas.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.