300 tính từ tiếng Anh 151 - 175

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dài dòng
Bài phát biểu của ông ta dài dòng và nhàm chán.
Lernen beginnen
lengthy
His speech was lengthy and boring.
điềm tĩnh
Bình tĩnh nào, Marie. Tôi hứa với bạn mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Lernen beginnen
calm
Be calm, Marie. I promise you everything will be alright.
khó chịu
Đó là một cuộc hẹn khó chịu.
Lernen beginnen
unpleasant
It was an unpleasant meeting.
thần thánh
Phim hài thần thánh được xem là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của văn học Châu Âu.
Lernen beginnen
divine
The Divine Comedy is considered one of the most important pieces of European literature.
xứng đáng
Tôi nghĩ lời đề nghị của anh ấy đáng được xem xét.
Lernen beginnen
worthy
I think his offer is worthy of consideration.
quyền lực
Anh ấy trở thành một người đàn ông giàu có và quyền lực.
Lernen beginnen
powerful
He became a rich and powerful man.
sáng bóng
Tôi thích mái tóc sáng bóng của bạn.
Lernen beginnen
shiny
I like your shiny hair.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 tính từ tiếng Anh"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.