300 tính từ tiếng Anh 26 - 50

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ngắn
Tôi mua tặng anh ấy cái áo ngắn tay.
Lernen beginnen
short
I bought him a short-sleeved shirt.
cứng
Cục đá này cứng.
Lernen beginnen
hard
The stone is hard.
thẳng
Bạn phải đi thẳng về phía trước.
Lernen beginnen
straight
You have to go straight ahead.
rộng
Đường Willow rất dài và rộng.
Lernen beginnen
wide
Willow Street is very long and wide.
đơn giản
Đây là cách đơn giản để luyện tập phát âm.
Lernen beginnen
simple
This is a simple way to practice the pronunciation.
hạnh phúc
Tôi mong bạn sẽ thật hạnh phúc.
Lernen beginnen
happy
I hope you'll be very happy.
nặng
Hành lí của bạn quá nặng.
Lernen beginnen
heavy
Your suitcase is too heavy.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 tính từ tiếng Anh"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.