300 tính từ tiếng Anh 51 - 75

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
hoàn thành
Phiên bản hoàn chỉnh bao gồm tất cả bốn mùa.
Lernen beginnen
complete
The complete edition includes all four seasons.
không chắc
Không chắc là bạn sẽ tham gia vào dự án này.
Lernen beginnen
unlikely
It's unlikely that you'll take part in this project.
nhẹ
Tôi thích những bữa ăn nhẹ hơn.
Lernen beginnen
light
I prefer eating light meals.
hợp nhất
Tôi đã chuyển đến Mĩ. / Chúng tôi hợp nhất.
Lernen beginnen
united
I've moved to the United States. / We are unified.
tươi mới
Không khí nơi đây rất trong lành.
Lernen beginnen
fresh
The air is very fresh here.
rẻ
Sản phẩm của họ rẻ.
Lernen beginnen
cheap
Their products are cheap.
mỏng
Con dao này có một cái lưỡi mỏng.
Lernen beginnen
thin
This knife has a thin blade.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 tính từ tiếng Anh"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.