300 tính từ tiếng Anh 176 - 200

 0    25 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cùn
Con dao này cùn.
Lernen beginnen
blunt
This knife is blunt.
rủi ro
Đó là một trường hợp đầy rủi ro.
Lernen beginnen
risky
It's about a very risky case.
ngu đần
Thế giới không có văn chương là một thế giới buồn tẻ.
Lernen beginnen
dull
A world without literature would be a dull world.
khác thường
Anh ta luôn ăn mặc khác thường.
Lernen beginnen
fancy
He always dresses in a fancy way.
mệt mỏi
Tôi mệt và tôi muốn về nhà.
Lernen beginnen
tired
I'm tired and I want to go back home.
thận trọng
Khi bạn nói chuyện với khách hàng, bạn cần phải thận trọng.
Lernen beginnen
discreet
When you're talking to customers, you have to be very discreet.
khao khát
Anh ấy là một người sưu tầm tem cuồng nhiệt.
Lernen beginnen
avid
He is an avid stamp collector.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"300 tính từ tiếng Anh"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.