Budowa komórki - Nadia

 0    63 Datenblatt    jolanta.mamusia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Fosfolipidy
Lernen beginnen
tłuszcze złożone, estry glicerolu i wyższych kwasów tłuszczowych
glicerol
Lernen beginnen
gliceryna, propanotriol c3h8o3
Fosofolipid budowa
Lernen beginnen
główka hydrofilowa - glicerol i kwas forsforowy (VI), ogony hydrofobowe r. kwasów tłuszczowych
białka w błonie
Lernen beginnen
transbłonowe i peryferyjne
glikokaliks
Lernen beginnen
cienka warstwa na powierzchni komórek zwierzęcych zbudowa z glikoporteidów i glikolipidów, w których reszty cukrowe są oligosacharydami
glikoproteina
Lernen beginnen
białka złożone
funkcje białek w błonie komórkowej
Lernen beginnen
transportujące, receptorowe, strukturalne
Cecha błony komórkowej
Lernen beginnen
Jest selektywnie przepuszczalna
Dyfuzja
Lernen beginnen
Przenikanie cząsteczek z obszaru o większym stężeniu do tego o mniejszym (zgodnie z gradientem stężeń)
Transporty przez błonę komórkową
Lernen beginnen
Dyfuzja prosta, dyfuzja wspomagana, transport aktywny
Dyfuzja prosta
Lernen beginnen
transport bierny bez energii, tak tlen, co2, woda, mocznik
Dyfuzja wspomagana
Lernen beginnen
nie wymaga energii, nośniki białkowe. tak transport glukozy czy sacharozy
transport aktywny
Lernen beginnen
wbrew gradientowi stężeń, wymaga nakładu energii ATP, np. pompa protonowa sodowo potasowa
Cecha tłuszczy
Lernen beginnen
hydrofobowe
Transport pęcherzykowy - kogo dotyczy?
Lernen beginnen
większych komórek
Endocytoza
Lernen beginnen
transport do wnętrza komórki
Rodzaje endocytozy
Lernen beginnen
Fagocytoza, pinocytoza, endocytoza zależna od receptorów (np. cholesterol)
Co to kariolimfa?
Lernen beginnen
sok jądrowy
Białko związane z chromatyną
Lernen beginnen
histon
Rodzaje chromatyny
Lernen beginnen
Heterochromatyna konstytutywna, heterochromatyna fakultatywna, euchromatyna
Heterochromatyna konstytutywna
Lernen beginnen
Zawiera sekwencje niekodujące, nie jest aktywna transkrypcyjnie
Heterochromatyna fakultatywna
Lernen beginnen
zawiera sekwencje kodującą, ale nieaktywna transkrypcyjnie
euchromatyna
Lernen beginnen
zawiera sekwencje kodujące i jest aktywna transkrypcyjnie
DNA - cecha
Lernen beginnen
DNA takie samo w każdej komórce, tylko inne fragmenty są aktywne. W różnych tkankach.
Ile procent chromatyny jest ZAWSZE konstytutywna?
Lernen beginnen
ok. 75 lub więcej procent
Co zawiera jąderko?
Lernen beginnen
Sekwencje kodujące rybosomalne RNA
Co koduje gen?
Lernen beginnen
białko i niekodujące RNA
Co to znaczy że organizm jest diploidalny 2n?
Lernen beginnen
Ma podwójny zestaw chromosomów. Takie komórki zwierzęce, roślinne
Co to znaczy, że organizm jest haploidalny 1n?
Lernen beginnen
Pojedyńczy zestaw chromosómów, np. protisty, bakterie, kom. jajowa, plemnik
Opisz budowę chromosomu
Lernen beginnen
Dwie chromatydy w parze są identyczne, morfologicznie są takie same. Każda para chromosomów różni się od siebie.
Błoniaste organella:
Lernen beginnen
lizosomy, aparaty Golgiego, siateczka śródplazmatyczna
Siateczka śródplazmatyczna - rodzaje
Lernen beginnen
Szorstka i gładka
Siateczka śródplazmatyczna szorstka
Lernen beginnen
Posiada rybosomy 80s, odpowiedzialna za syntezę białek
Siateczka śródplazmatyczna gładka
Lernen beginnen
Odpowiedzialna za syntezę tłuszczy, detoksykację
Co się dzieje z rybosomami z siateczki szorstkiej?
Lernen beginnen
Do aparatu Golgiego, tam modyfikowane, np. dołączane r. cukrowe i lipidowe. W pęcherzykach z aparatu przedsotają się dalej
Lizosom
Lernen beginnen
Jest kwaśny (5Ph), enzymy w lizosomach są hydrolityczne
Enzymy w lizosomach:
Lernen beginnen
Są hydrolityczne, lipazy (rozkładające tłuszcze), glikozydazy (rozkładające r. cukrowe), proteazy (białka rozkładające), fosfotay (defosforelacja od r. fosforanowej w związku)
Jaki odczyn komórki?
Lernen beginnen
Obojętny, 7,2 Ph
Jakie rybosomy w mitochondriach?
Lernen beginnen
70s
Jakie rybosomy w chloroplastach?
Lernen beginnen
70s
Z jakich podjednostek składa się rybosom 80s?
Lernen beginnen
40s mniejsza i 60 s większa
Z jakich podjednostek składa się rybosom 70s?
Lernen beginnen
30s mniejsza i 50s większa
Rybosomy cechy:
Lernen beginnen
najmniejsze organella, z rRNA i białek, nie posiadają błon
Cytozol skład
Lernen beginnen
woda, cukry, tłuszcze, jony nieorganiczne, białka, wolne aminokwasy
Cytoszkielet
Lernen beginnen
mikrotubule, mikrofilamenty (aktynowe), filamenty pośrednie, mikrociałka
Mikrotubule
Lernen beginnen
śr. ok 25 nm, z białka tubuliny, powstają w centrosomie, wchodzą w skład wici i rzęsek, odpowiedzialne za transport wewnątrz komórki, tworzą wrzeciono podziałowe, rozmieszczają organelle błoniaste
mikrofilamenty (aktynowe)
Lernen beginnen
śr. 7nm, z białka aktyny, odpowiedzialne za poruszanie się komórki, skurcz mięśni, wchodzą w skład połączeń międzykomórkowych
filamenty pośrednie
Lernen beginnen
śr. 10 nm, mieszane białka, odpowiedzialne za wytrzymałość mechaniczną komórki, w skład połączeń międzykomórkowych, usztywniają otoczkę jądrową
mikrociałka
Lernen beginnen
peroksysomy - rozkładają wolne rodniki, glioksysomy - Boksydacja tłuszczy, rozkład tłuszczy w komórkach roślinnych
Wolne rodniki
Lernen beginnen
mają niesparowane elektrony, dążą do uzupełnienia elektronu. Uszkadzają DNA chcąc połączyć elektrony.
Glukoneogeneza
Lernen beginnen
Powstają związki cukrowe z bezcukrowych, dzięki Boksydacji tłuszcze są rozkładane i może nich powstać glukoza
Chloroplasty, jaka błona?
Lernen beginnen
podwójna, tworzy wewnętrzny system lamelarny, stosy z błony tworzą tylakoidy granum i stromy
Wnętrze chloroplastu
Lernen beginnen
matrix
Jakie są chloroplasty?
Lernen beginnen
Półautonomiczne, powielają się niezależnie od jądra, są endoenergiczne, mają chloroplastowe DNA i własne rybosomy 70s
Jakie są mitochondria?
Lernen beginnen
Półautonomiczne, dzielą się niezależnie od jądra, powstały (teoria endosymbiozy), oddychanie wewnątrzkomórkowe, egzoenergiczne
Jaka błona w mitochondriach?
Lernen beginnen
Podwójna błona białkowo-lipidowa, wypuklenia błony to grzebienie mitochondrialne
Katabolizm
Lernen beginnen
rozkład (np. w mitochondriach rozkład glukozy)
Anabolizm
Lernen beginnen
synteza (w chloropolaście fotosynteza co2+h20)
Roztwór hipertoniczny
Lernen beginnen
stężenie jest większe niż wewnątrz komórki
Roztwór hipotoniczny
Lernen beginnen
stężenie jest mniejsze niż wewnątrz komórki
Roztwór izotoniczny
Lernen beginnen
Stężenie jest równe jak w komórce
Osmoza
Lernen beginnen
Przez półprzepuszczalne z roztworu o mniejszym stężeniu do tego o większym (wbrew gradientowi stężeń)
Protoplast
Lernen beginnen
Wnętrze komórki bez ściany komórkowej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.