Moja pierwsza lekcja

 0    97 Datenblatt    alicjakurkowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
trzeźwy
Nie mogę prowadzić samochodu, nie jestem trzeźwy
Lernen beginnen
sober
I can't drive a car, I am not sober.
chwiać się, chybotać
Stół się chybocze, napraw to.
Lernen beginnen
wobble
This table wobbles, repair it.
punk
Lernen beginnen
smarkacz, śmieć, gnojek
przemycać coś, podkradać coś
Podkradałem ciastka z kuchni
Lernen beginnen
sneak
I have been sneeking cookies out of kitchen
opiekun
Byłem opiekunem na obozie
Lernen beginnen
attendant
I was an attendant on a camp last month
fabrykant
Kto jest najbardziej znanym producentem czekolady?
Lernen beginnen
manufacturer
Who is the most famous manufacturer of chocolate?
szkic
(Ona zrobiła szybki szkic ołówkiem
Lernen beginnen
sketch
She made a quick pencil sketch
włożyć
On włożył dyskietkę do napędu
Lernen beginnen
insert
He inserted the floppy disk into the drive.
rozterka, dylemat
On ma dylemat, bo nie wie jak rozwiązać problem
Lernen beginnen
dilemma
He has a dilemma, because he doesn't know how to solve a problem
pokrywka
Ona ostrożnie podniosła pokrywkę
Lernen beginnen
lid
She carefully lifted the lid
kopuła
Ta kopuła jest pokryta miedzią
Lernen beginnen
dome
This dome is lined with copper
spuchnięty / nadęty, napuszony
Lernen beginnen
puffy
trzaskać drzwiami
Lernen beginnen
slam a door
zrobić stratę
Lernen beginnen
make a loss
drgać
Ogon kota drgnął
Lernen beginnen
twitch
The cat's tail twitched
wewnętrzne przekonanie
Lernen beginnen
sneaking belief
kierownica, ster
Lernen beginnen
steering wheel
znieść, ścierpieć
Nie mogę znieść twojego zachowania
Lernen beginnen
bear
I can't bear your behaviour
stado ptaków
Lernen beginnen
flock of birds
okazywać (np. uczucia)
Ona nie za często okazuje swoje prawdziwe uczucia
Lernen beginnen
display
She doesn't display her real feelings often
w końcu, wreszcie
W końcu skończyłem moje wypracowanie
Lernen beginnen
at last
I've finished my essay at last
lubić kogoś
Bardzo ją lubisz, prawda?
Lernen beginnen
be fond of somebody
You're very fond of her, aren't you?
cytrynowy sorbet / oranżada w proszku
Lernen beginnen
sherbet lemon
wzdrygnąć się
Lernen beginnen
flinch
odklejanie, odlepianie
Lernen beginnen
unsticking
całować się, obściskiwać
Lernen beginnen
make out
odprężyć się
Lernen beginnen
mellow out
presja grupy
Lernen beginnen
peer pressure
soczysty, zuchwały
Lernen beginnen
saucy
oczekiwany z niecierpliwością
Lernen beginnen
eagerly awaited
coroczny
Lernen beginnen
annual
odsuwać na bok
Lernen beginnen
brush aside
zabierać się, przystępować do czegoś
Lernen beginnen
proceed
zatkany, zszokowany
Lernen beginnen
gobsmacked
wywołać poruszenie
Lernen beginnen
cause a stir
całość
Lernen beginnen
entirety
tak jakby, poniekąd; całkiem
Chciałbym z wami porozmawiać o czymś poniekąd wielkim
Lernen beginnen
kinda
I want to talk to you about something kind of big
przymus
Lernen beginnen
compulsion
współpracownik
Ona jest przyjaciółką jednego z moich współpracowników
Lernen beginnen
coworker
She's friends with a co-worker of mine
chustka na głowę (jak we wschodniej Europie)
Lernen beginnen
babushka
wydalać (ucznia ze szkoły, członka z organizacji
Uczeń został wydalony ze szkoły
Lernen beginnen
expel
The student was expelled from school
naszyjnik
(Kupiłem jej naszyjnik z pereł i kolczyki
Lernen beginnen
necklace
I got her a pearl necklace and earrings
impreza pożegnalna
Lernen beginnen
farewell / leaving party
pożegnanie
To nie jest nasze ostatnie pożegnanie
Lernen beginnen
farewell
This isn't our last farewell
datować wstecz
Lernen beginnen
date back
podarty, zużyty
(Ona nigdy nie założyłaby zużytych ubrań.
Lernen beginnen
tattered
She would never wear tattered clothes.
zazdrość
(Kiedyś patrzyłam na ludzi w restauracjach z zazdrością
Lernen beginnen
envy
I used to look at people in restaurants with envy
wyrosnąć (na przykład z ubrań)
Lernen beginnen
outgrow
kajdany
Lernen beginnen
shackles
godny, wart
Ten temat jest godny uwagi
Lernen beginnen
worthy
This topic is worthy of note
sprawiać przyjemność
Lernen beginnen
bring pleasure
materiał filmowy o określonym wydarzeniu
On pokazał mi nagranie z nim i moją matką
Lernen beginnen
footage
He showed me some video footage of him and my mother
zadanie, przydział
Te zadania nie są trudne
Lernen beginnen
assignment
These assignments are not difficult
fałszywy alarm o podlożeniu bomby
Lernen beginnen
bomb hoax
mistyfikacja, żart, głupi kawał
Ostrzeżenie telefoniczne okazało się głupim żartem
Lernen beginnen
hoax
The telephone warning turned out to be a hoax
zdrowie psychiczne, zdrowy rozsądek
Lernen beginnen
sanity
zbieg okoliczności
Nie wierzę w zbiegi okoliczności
Lernen beginnen
coincidence
I don't believe in coincidences
wesoły, optymistyczny
Lernen beginnen
upbeat
orzeł
Orzeł znajduje się na polskim godle narodowym
Lernen beginnen
eagle
There's an eagle on the Polish national emblem
obowiązki domowe
Lernen beginnen
chores
neobliczalny, nierówny
Lernen beginnen
erratic
chichot, stłumiony śmiech
Lernen beginnen
chuckle
uzyskać, zyskiwać
Lernen beginnen
elicit
nastawiebie, postawa
Lernen beginnen
attitude
zaniepokojony
Lernen beginnen
anxious
sygnał
Lernen beginnen
cue
całkowity, ogólny
Lernen beginnen
overall
utrzymanie, pielęgnacja
Lernen beginnen
upkeep
opad
Lernen beginnen
precipitate
stan stały
Lernen beginnen
solid state
miedź
Lernen beginnen
copper
prąd elektryczny
Lernen beginnen
electric current
podział
Lernen beginnen
division
węgiel
Lernen beginnen
coal
paliwo kopalne
Lernen beginnen
fossil fuel
jednocześnie
On jednocześnie pracuje i studiuje
Lernen beginnen
simultaneoulsy
He studies and works simultaneously
spieniężyć
Idę do banku, żeby spieniężyć ten czek
Lernen beginnen
cash
I'm going to the bank to cash this cheque
w dużej mierze, w dużym stopniu
To jest w dużej mierze twoja wina
Lernen beginnen
largery
It is largely your fault
spotkanie, kontakt, zetknięcie
Pamiętam moj pierwszy kontakt ze smartfonem. Nie mialem pojęcia, jak zacząć.
Lernen beginnen
encounter
I remember my first encounter with a smartphone. I had no idea how to start with it
ściśle ze sobą połączone, skręcony ze sobą
Lernen beginnen
intertwined
ujawnienie, wyjawienie
Lernen beginnen
disclosure
wyjawiać, ujawniać
Lernen beginnen
reveal
skórka z cytryny
Lernen beginnen
lemon peel
podobnie, w ten sam sposób
Lernen beginnen
likewise
pilny, naglący
Lernen beginnen
urgent
tęsknota, pragnienie
Lernen beginnen
longing
rozpalić na nowo
Lernen beginnen
reignite
olej opałowy / podsycać, napędzać
Ostrzegam cię, nie podsycaj mojej złości
Lernen beginnen
fuel
I warn you, do not fuel my anger
nowość
Lernen beginnen
newness
mijać, przemijać, ustępować
Lernen beginnen
wear off
bielizna damska
Lernen beginnen
lingerie
polować, poszukiwać
Lernen beginnen
hunt
pobudzenie, podniecenie
Lernen beginnen
arousal
obok siebie, ręka w rękę
Lernen beginnen
side by side
smutek, żal, zmartwienie
Lernen beginnen
grief
gwizdanie (głównie za kobietą idącą na ulicy)
Lernen beginnen
catcalling
pyzaty, pulchny
Lernen beginnen
chubby

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.