English idioms in French with translations and definitions
EnglishFrançais
€19.99
/ Jahr

English idioms in French with translations and definitions
Everything you need to know to express yourself with French idioms and sound like a real Frenchie!

If you want to know more about French culture, there’s nothing better than learning new expressions!
You’ll be able to speak like a native and understand the jokes and nuances between the two languages in a blink of an eye!
Thanks to this course only, you’ll develop your knowledge, sense of humour and your French language skills!
Don’t worry, you just need to show patience and your efforts will bear fruit ;)
versuchen Sie es kostenlos (20 Datenblatt) oder Kaufen Sie vollen Zugang
Health idioms - Idiomes sur la santéHealth idioms - Idiomes sur la santé  
22 Datenblatt
Time idioms - Idiomes sur le tempsTime idioms - Idiomes sur le temps  
45 Datenblatt
Weather idioms - Idiomes sur le temps et la météoWeather idioms - Idiomes sur le temps et la météo  
44 Datenblatt
Music idioms - Idiomes sur la musiqueMusic idioms - Idiomes sur la musique  
22 Datenblatt
Number idioms - Idiomes sur les nombresNumber idioms - Idiomes sur les nombres  
19 Datenblatt
Food idioms - Idiomes sur la nourritureFood idioms - Idiomes sur la nourriture  
60 Datenblatt
Clothes idioms - Idiomes sur les vêtementsClothes idioms - Idiomes sur les vêtements  
14 Datenblatt
Appearance idioms - Idiomes sur l'apparenceAppearance idioms - Idiomes sur l'apparence  
8 Datenblatt
Alle Klassen (10)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Adresse

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


Datenblatt