Everyday phrases in French
EnglishFrançais
€19.99
/ Jahr

Everyday phrases in French
Learn how to survive in a French speaking country!

Learn the most common phrases in French in a short time
Boost your confidence to talk in any communicative situation
Improve your French level even more with phrases
You'll learn much more with us
versuchen Sie es kostenlos (25 Datenblatt) oder Kaufen Sie vollen Zugang
Greetings, farewells and courtesy phrases - Phrases de salutation et de politesseGreetings, farewells and courtesy phrases - Phrases de salutation et d...  
20 Datenblatt
Shopping - Faire du shoppingShopping - Faire du shopping  
20 Datenblatt
At school - A l'écoleAt school - A l'école  
19 Datenblatt
In a bank - Dans une banqueIn a bank - Dans une banque  
20 Datenblatt
In a restaurant - Au restaurantIn a restaurant - Au restaurant  
20 Datenblatt
In an interview - Pendant un interviewIn an interview - Pendant un interview  
20 Datenblatt
At work - Au travailAt work - Au travail  
20 Datenblatt
In a hotel - Dans un hôtelIn a hotel - Dans un hôtel  
20 Datenblatt
Alle Klassen (26)

Wszystkie kursy są objęte gwarancją zwrotu 100% zapłaconej ceny.

Do skorzystania z gwarancji nie jest wymagane przedstawienia żadnego powodu.

Z tej gwarancji mogą Państwo skorzystać w ciągu 30 dni od daty zakupu.

Pieniądze zostaną zwrócone na konto najpóźniej w ciągu 30 dni od kiedy dostanę informację, że chcą Państwo skorzystać z tej gwarancji.

Informacja o chęci skorzystania z gwarancji może zostać przesłana pocztą bądź e-mailem.

Marcin Młodzki, członek zarządu
(Warszawa, 1. października 2018)

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58 | 02-798 Warszawa
NIP: 951 245 79 19 | REGON: 369727696

vocapp@vocapp.com


Adresse

VocApp Sp. z o.o.
ul. Mielczarskiego 8/58
02-798 Warszawa

NIP: 951 245 79 19
REGON: 369727696


Datenblatt