PSBS oceny i porządek strzelania

 0    36 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Warunkiem otrzymania pozytywnej oceny za przedmiot, zagadnienie, strzelanie jest uzyskanie
Lernen beginnen
co najmniej 70% ocen pozytywnych dla pododdziału.
W przypadku, gdy ocenia się dwóch strzelających (przedmiot lub zagadnienie), to ogólną ocenę ustala się stosując następującą zasadę
Lernen beginnen
jeżeli jest 1 ocena niedostateczna” ogólna ocena jest „dostateczna” pod warunkiem, że druga ocena jest co najmniej „dobra”.
W przypadku, gdy ocenia się trzech strzelających, to ogólną ocenę ustala się stosując następującą zasadę
Lernen beginnen
jeżeli jest jedna ocena „niedostateczna” ogólna ocena jest „dostateczna” pod warunkiem, że dwie pozostałe oceny są pozytywne
Generalna zasada wystawiania ocen ogólnych dla pododdziału
Lernen beginnen
średnia arytmetyczna
Podczas strzelań i ćwiczeń, w ramach których prowadzi się „ogień”, wszystkie czynności porządkowe i organizacyjne wykonuje się na komendę
Lernen beginnen
kierownika strzelania (ćwiczenia),
czynności wynikające z opisu ćwiczenia strzelający wykonują
Lernen beginnen
samodzielnie.
Jak podaje się komendy i sygnały podczas strzelania?
Lernen beginnen
głosem przez techniczne środki łączności lub inne urządzenia (znaki umowne).
1 etap strzelania
Lernen beginnen
po upewnieniu się o gotowości do strzelania obsługi strzelnicy, sprawdzeniu ubezpieczeń i otrzymaniu zgody na strzelanie, kierownik strzelania podaje komendę “Uwaga – strzelanie!”
Co robią wszyscy strzelający i osoby funkcyjne znajdujące się w strefie zagrożenia hałasem na komendę „Uwaga – strzelanie!”?
Lernen beginnen
zakładają ochronniki słuchu
2 etap strzelania - komenda kierownika strzelania
Lernen beginnen
np.: „Zmiana pobrać amunicję, amunicyjny wydać zmianie po...(wymienia wymaganą ilość amunicji,)...
2 etap strzelania – co robią żołnierze strzelający?
Lernen beginnen
ustawiają się przed punktem amunicyjnym (rejonem wyczekiwania) pobierają nakazaną ilość amunicji, ładują ją do magazynków według wytycznych prowadzącego strzelanie.
Co robią żołnierze po pobraniu amunicji?
Lernen beginnen
Magazynki wkłada się do toreb, amunicję do karabinków-granatników i granatników ładuje się do toreb i noszaków.
Meldunek kierownika punktu amunicyjnego
Lernen beginnen
„Wydałem zmianie ... nabojów” podając sumę wydanej amunicji;
3 etap strzelania - komenda kierownika strzelania
Lernen beginnen
np.: „Zmiana (strzelający) na linii wyjściowej – zbiórka”
3 etap strzelania – co robi zmiana po komendzie do zbiórki na LW i co z bronią?
Lernen beginnen
zmiana (strzelający) ustawia się na LW na wprost stanowisk ogniowych. Broń musi być zabezpieczona a magazynek bez nabojów dołączony do niej.
Do kiedy nie podłącza się magazynku do broni w przypadku ładowania amunicji do obu magazynków pistoletu wojskowego?
Lernen beginnen
przed zajęciem stanowiska na LW
4 etap strzelania – komenda i zachowanie strzelających
Lernen beginnen
na komendę kierownika strzelania „Zmiana (strzelający) – Naprzód” zmiana (strzelający) zajmuje stanowisko ogniowe.
4 etap strzelania – zachowanie strzelających po zajęciu stanowisk ogniowych
Lernen beginnen
zmiana (strzelający) przygotowuje się do strzelania – ładuje broń, prowadzi obserwację w wyznaczonym sektorze, a po wykryciu celu samodzielnie go ostrzeliwuje
W przypadku jakich strzelań nie ostrzeliwuje się celów samodzielnie i na jaką komendę to robić?
Lernen beginnen
w czasie strzelania szkolnego nr 1 z karabinka i pistoletu wojskowego, strzelający prowadzi ogień po komendzie kierownika strzelania – „Do popiersia – ognia”
5 etap strzelania - jeżeli warunki przewidują zmianę stanowiska ogniowego lub postawy strzeleckiej, to strzelający po zniszczeniu (ukryciu) celu
Lernen beginnen
zabezpiecza broń i samodzielnie zmienia stanowisko lub postawę strzelecką. Po zmianie postawy lub stanowiska strzelający prowadzi ogień do następnego celu;
jeżeli warunki strzelania wymuszają załadowanie amunicji do dwóch lub więcej magazynków to strzelający
Lernen beginnen
dokonuje samodzielnie zmiany magazynka tak, aby broń przez cały czas była skierowana w kierunku pola tarczowego (w miejsce bezpieczne), przeładowuje broń (zwalnia blokadę zamka) i dalej prowadzi ogień do celu;
jeżeli podczas strzelania nastąpi uszkodzenie (niesprawność) broni lub amunicji, strzelający
Lernen beginnen
samodzielnie je usuwa i prowadzi dalej ogień; w razie niemożliwości usunięcia podnosi rękę i melduje – „Zacięcie”
Po zakończeniu strzelania strzelający
Lernen beginnen
zabezpiecza broń
Po zakończeniu strzelania kierownik podaje komendy
Lernen beginnen
„Przerwij ogień”, „Rozładuj”, „Przejrzeć broń”.
Na komendę „Przejrzeć broń” strzelający
Lernen beginnen
samodzielnie przegląda broń
Jak wygląda samodzielny przegląd broni po strzelaniu?
Lernen beginnen
strzelający odłącza magazynek, odwodzi zamek w tylne położenie, sprawdza komorę nabojową, zwalnia zamek (lub blokadę zamka), oddaje strzał kontrolny w kierunku pola tarczowego i jeżeli zezwala na to budowa broni, zabezpiecza ją.
Przegląd broni nadzoruje
Lernen beginnen
kierownik strzelania.
po rozładowaniu i przejrzeniu broni kierownik podaje komendy
Lernen beginnen
„Powstań”, „Na linię wyjściową – marsz”
Komu strzelający zdaje niewystrzeloną amunicję?
Lernen beginnen
zdaje kierownikowi punktu amunicyjnego.
po zakończeniu strzelania przez pododdział, kierownik strzelania podaje komendę
Lernen beginnen
„Koniec strzelania”
Na koniec strzelania strzelający i osoby funkcyjne
Lernen beginnen
zdejmują ochronniki słuchu;
Kiedy w czasie strzelania w maskach przeciwgazowych podaje się komendę „Maski – włóż”?
Lernen beginnen
na LW po wydaniu amunicji zmianie strzelającej,
Kiedy w czasie strzelania w maskach przeciwgazowych podaje się komendę „Maski– zdjąć”
Lernen beginnen
po ukończeniu strzelania i powrocie na LW
Co robi pododdział z łuskami po zakończeniu strzelania?
Lernen beginnen
łuski zbiera się i przekazuje kierownikowi punktu amunicynego
podczas strzelań w ruchu, w zależności od potrzeb do nadzorowania strzelających należy wyznaczyć
Lernen beginnen
rozjemcę lub rozjemców ogniowych (wyznaczonych w rozkazie dziennym).
Skąd kierownik strzelania obserwuje przebieg strzelania?
Lernen beginnen
z LOO lub ze stanowiska dowodzenia

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.