PSBS wskazówki org.-metod.

5  1    35 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Program strzelań jest dokumentem przeznaczonym do
Lernen beginnen
organizacji i prowadzenia strzelań oraz sprawdzania umiejętności prowadzenia ognia z broni strzeleckiej do różnych celów w różnorodnych warunkach.
Program strzelań stanowi podstawę do
Lernen beginnen
opracowywania „Zbioru ćwiczeń i strzelań dla JW.
Program strzelań zawiera
Lernen beginnen
ćw. przygotowawcze: ćw. w obserw. – założ.; ćw. przygotowawcze z broni strzeleckiej oraz z użyciem trenażerów – założ.; ćw. w rzucaniu granatami ręczn.; strzelania szkolne z broni strzeleckiej; strzelania boj. z broni strzeleckiej; strzelania sytuacyjne.
Zabrania się upraszczani w zakresie szkolenia z broni strzeleckiej
Lernen beginnen
(ułatwiania) strzelań, a także używania większej liczby amunicji niż przewidziano to w warunkach strzelań.
Ocenę niedostateczną ze szkol. Strzeleckiego wystawia się, jeżeli
Lernen beginnen
podczas strzelania naruszono warunki bezpieczeństwa, strzelający prowadzi ogień do nie swojego celu oraz nieprzestrzegane są warunki określone we wskazówkach warunków strzelań.
Oceniając rzut granatem ręcznym (bojowym lub ćwiczebnym), za punkt trafienia przyjmuje się
Lernen beginnen
miejsce wybuchu granatu bojowego, ćwiczebnego, a w czasie rzucania granatem treningowym lub ćwiczebnym – miejsce uderzenia granatu o ziemię lub w cel.
Nie zalicza się rzutu granatem, gdy
Lernen beginnen
w czasie wykonywania rzutu nie została wyjęta zawleczka z zapalnika. W takim przypadku po dodatkowym przeszkoleniu żołnierza, ćwiczenie (rzut) należy powtórzyć.
W strzelaniach podczas których rodzaj ognia określa strzelający oraz do prowadzenia ognia seryjnego wykorzystuje się naboje (jakie i w jakim stosunku)
Lernen beginnen
z pociskami zwykłymi i smugowymi w stosunku 3:1 (czyli: trzy „zwykłe” i jeden „smugowy”)
Jeżeli obowiązuje zakaz strzelania amunicją smugową, to ile nabojów smugowych nalicza się na zwykłe?
Lernen beginnen
za jeden nabój smugowy nalicza się dwa naboje zwykłe.
Czy w strzelaniach bojowych może pokazywać rozmieszczenie celów?
Lernen beginnen
nie
Co to jest LW?
Lernen beginnen
linia wyjściowa (LW) – określająca miejsce strzelającego przed rozpoczęciem strzelania;
Co to jest LOO?
Lernen beginnen
linia otwarcia ognia (LOO) - określająca miejsce, od którego można rozpocząć prowadzenie ognia;
Co to jest LPO?
Lernen beginnen
linia przerwania ognia (LPO) – miejsce w którym należy bezwzględnie przerwać ogień.
Odległość między LW a LOO podczas strzelań z broni strzeleckiej?
Lernen beginnen
10 m
Odległość między LW a LOO podczas strzelań z granatników?
Lernen beginnen
30 m
Oznaczenie koloru LW
Lernen beginnen
biały
Oznaczenie koloru LOO
Lernen beginnen
czerwony
Oznaczenie koloru LPO
Lernen beginnen
zielony
Punkt amunicyjny do strzelania urządza się
Lernen beginnen
przed LW lub w rejonie wyjściowym w przypadku prowadzenia ćwiczeń (zajęć taktycznych) ze strzelaniem amunicją bojową.
Jeżeli warunki strzelania nie określają inaczej to cele przewidziane do niszczenia w pierwszej kolejności ukazują się
Lernen beginnen
po 30 sekundach od komendy „Naprzód” lub „Ognia”.
Kiedy zaczyna się i kończy czas strzelania?
Lernen beginnen
liczy się od komendy kierownika strzelania „Naprzód” („Ognia”), a kończy się po trafieniu celu (ukryciu się, zakończeniu ruchu lub upływie czasu określonego w warunkach strzelania), który w warunkach strzelania określa się jako ostatni w kolejności.
Kiedy czas ukazywania się celów wydłuża się o 50%?
Lernen beginnen
Podczas wykonywania strzelań w masce lub w nocy
Prędkość poruszania się celów ruchomych imitujących pojazdy powinna wynosić
Lernen beginnen
12-16 km/h
Prędkość poruszania się celów imitujących piechotę powinna wynosić
Lernen beginnen
7-10 km/h.
W nocy strzelanie prowadzi się do celów
Lernen beginnen
oświetlonych, demaskujących się błyskami oraz nie demaskujących się.
Do celów oświetlonych i demaskujących się błyskami strzałów prowadzi się ogień wykorzystując
Lernen beginnen
podświetlenie podziałek celownika (nasadek samoświecących) i mechaniczne przyrządy celownicze.
Do celów niedemaskujących się prowadzi się ogień wykorzystując celowniki
Lernen beginnen
optoelektroniczne,
cele demaskuje się
Lernen beginnen
promiennikami podczerwieni i ciepła.
Jeżeli strzela się do celów oświetlonych, których oświetlenie umożliwia ocenę odległości do celu sposobem „na oko” oraz wycelowanie broni w cel, to do ich oświetlenia stosuje się
Lernen beginnen
naboje (pociski) oświetlające lub światło elektryczne (umieszczone na ziemi przed celem).
Na jaki czas oświetla się cele?
Lernen beginnen
na czas ich ukazywania, określony warunkami strzelania.
Czy prowadzi się strzelanie, jeżeli mimo oświetlenia celu, użycia promiennika podczerwieni lub ciepła — cel jest niewidoczny?
Lernen beginnen
nie
Co i gdzie ustawia się podczas strzelań w nocy na każdej strzelnicy?
Lernen beginnen
w głębi pola tarczowego gł. dozór świetlny oraz dozory świetlne wskazujące granicę lewego i prawego pasa ognia, różniące się od świateł urządzeń strzelnicy
Kiedy nie prowadzi się strzelań?
Lernen beginnen
w przypadku, gdy warunki atmosferyczne (mgła, zamieć, itp.) ograniczają widoczność i nie widać celu z odległości określonych dla danych warunków strzelań
Strzelania można powtórzyć w następujących przypadkach 3-4
Lernen beginnen
jeżeli do figury (celu) strzelającego ogień prowadził inny strzelający; na skutek nagłej zmiany warunków atmosferycznych uniemożliwiających obserwację celów (prowadzenie ognia).
Kto przygotowuje strzelnice, teren i sytuację tarczową?
Lernen beginnen
kierownik strzelnicy lub obiektu szkoleniowego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.