RM sztandar i flaga państwowa

 0    33 Datenblatt    Monika1980
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Do asystowania w czasie uroczystości fladze państwowej i sztandarowi wyznacza się (kogo? Gdzie?)
Lernen beginnen
w rozkazie oddziału kompanię honorową jednolicie uzbrojoną, poczet flagowy, poczet sztandarowy i orkiestrę.
Kompania honorowa ustawia się w szyku w następującej kolejności
Lernen beginnen
d-ca komp., w lewo od niego w odst. kroku: poczet flagowy (do-ca, flagowy, asystujący), poczet sztandar. (d-ca, sztandar., asystujący) oraz ż-rze komp. w dwuszer. Orkiestra w odległ. 5 kr. w pr. od d-cy komp., na wys. I jej szeregu, frontem jak komp.
W jakiej odległości przed dowódcą kompanii honorowej maszeruje orkiestra?
Lernen beginnen
10 kroków przed dowódcą kompanii honorowej.
Jak ustawia się kompania honorowa po przybyciu na miejsce? (odbiór sztandaru)
Lernen beginnen
w dwuszeregu, prawym skrzydłem naprzeciw wejścia do pomieszczenia, w którym są one przechowywane.
Komendy do zabrania sztandaru/flaki państwowej z miejsca przechowywania
Lernen beginnen
dowódca kompanii podaje komendy: „BACZNOŚĆ", „Poczet sztandarowy, po sztandar - MARSZ" lub „Poczty, po flagę państwową i sztandar - MARSZ", a po ich odejściu - komendę „SPOCZNIJ".
Jakie komendy podaje dowódca kompanii, gdy flaga i sztandar ukażą się w wejściu i co się potem dzieje
Lernen beginnen
„BACZNOŚĆ", „Na prawo - PATRZ". Poczty flag. i sztandar. zatrzymują się, a orkiestra (trębacz) gra hasło Wojska Polskiego. Po haśle poczty wstępują do szyku; po czym dowódca kompanii podaje komendę „BACZNOŚĆ" i formuje kolumnę czwórkową.
Jak flagowy trzyma flagę w marszu?
Lernen beginnen
przed sobą na dłoniach trzyma złożoną flagę, ramiona przyciska do tułowia
Jaką melodię gra orkiestra podczas marszu z flagą?
Lernen beginnen
Orkiestra gra melodię marsza.
Jaką komendę podaje dowódca uroczystości, gdy kompania honorowa z flagą i sztandarem zbliży się do lewego skrzydła oddziału na odległość 40-50 kroków?
Lernen beginnen
„Brygada - BACZNOŚĆ", „Brygada na lewo - PATRZ".
Co robi kompania honorowa i orkiestra z flagą i sztandarem po komendzie „Brygada - BACZNOŚĆ", „Brygada na lewo - PATRZ"?
Lernen beginnen
maszeruje kr. zwykł. przed frontem oddziału, dochodzi do prawego skrzydła i wstępuje na swoje miejsce w szyku, orkiestra przestaje grać.
Kiedy kompania honorowa z flagą i sztandarem zajmie swoje miejsce w szyku, jakie komendy podaje dowódca kompanii honorowej i co robi sztandarowy
Lernen beginnen
„W dwuszereg, w lewo - FRONT", „Na prawo - PATRZ". Na tę komendę sztandarowy wykonuje sztandarem chwyt, prezentuj".
Kiedy sztandarowy zaprezentuje sztandar, dowódca uroczystości podaje komendy
Lernen beginnen
„Brygada - BACZ NOŚĆ", „Brygada - SPOCZNIJ".
Aby podnieść flagę państwową na maszt, dowódca uroczystości podaje komendy
Lernen beginnen
„Brygada - BACZNOŚĆ", „Brygada na prawo - PATRZ", „Poczet flagowy - BACZNOŚĆ", „Do podniesienia flagi państwowej - MARSZ".
Jakim krokiem i w jakim kierunku maszeruje poczet flagowy?
Lernen beginnen
krokiem zwykłym w takt werbli (marsza) w kierunku masztu
Gdzie zatrzymuje się poczet flagowy?
Lernen beginnen
krok za masztem frontem do oddziału.
Przygotowanie do wciągania flagi
Lernen beginnen
Flagowy przymocowuje flagę do liny nośnej. W tym czasie werbliści wykonują tremolo; po czym trębacz gra sygnał „SŁUCHAJCIE WSZYSCY".
Co gra orkiestra podczas wciągania flagi państwowej?
Lernen beginnen
Orkiestra gra hymn narodowy.
Kiedy flagowy zaczyna podnosić flagę?
Lernen beginnen
Na pierwsze takty hymnu
Z czym musi być zsynchronizowany czas podniesienia flagi?
Lernen beginnen
z czasem grania hymnu narodowego.
Co gra orkiestra podczas wciągania flagi rodzaju sił zbrojnych?
Lernen beginnen
orkiestra gra hasło Wojska Polskiego.
Kto salutuje od momentu rozpoczęcia podnoszenia flagi aż do chwili wciągnięcia jej na maszt?
Lernen beginnen
dowódca pocztu flagowego i asystujący salutują.
Kiedy i jak salutuje flagowy?
Lernen beginnen
Po podniesieniu flagi flagowy daje krok do tylu i również salutuje.
Po wciągnięciu flagi na maszt dowódca uroczystości podaje komendy
Lernen beginnen
„Brygada- BACZNOŚĆ", „Brygada - SPOCZNIJ".
Gdzie stoi poczet flagowy do zakończenia uroczystości?
Lernen beginnen
stoi za masztem
Ustawienie do podnoszenia/opuszczania flagi państwowej w jednostce
Lernen beginnen
przed masztem, frontem do niego, ustawiają się: w odległości pięciu kroków oficer dyżurny jednostki i krok w lewo - trębacz-sygnalista. Poczet flagowy ustawia się krok za masztem, frontem do niego;
opuszczenie flagi państwowej w jednostce
Lernen beginnen
na komendy ODJ: „BACZNOŚĆ", „Poczet flagowy, flagę państwową - OPUŚĆ", trębacz zaczyna grać hasło WP, flagowy opuszcza flagę. ODJ, d-ca pocztu i asystujący salutują. Czas opuszcz. flagi powinien być zsynchronizowany z czasem grania hasła WP;
po złożeniu flagi
Lernen beginnen
poczet - na komendę oficera dyżurnego jednostki „Poczet flagowy, za mną - MARSZ" maszeruje do pomieszczenia oficera dyżurnego (inspekcyjnego) lub wyznaczonego przez dowódcę jednostki.
Aby odprowadzić sztandar do miejsca przechowywania, dowódca uroczystości podaje komendy i rozkaz
Lernen beginnen
„Brygada - BACZNOŚĆ", „Brygada, na prawo (lewo) - PATRZ", a następnie rozkaz „Kompania honorowa - ODMASZEROWAĆ".
Komendy dowódcy kompanii honorowej do odprowadzenia sztandaru
Lernen beginnen
„Kompania, na moją komendę - BACZNOŚĆ", „W czwórki, w prawo - ZWROT"**, „Za mną - MARSZ".
Jak się ustawia kompanię honorową przy budynku do odprowadzenia sztandaru?
Lernen beginnen
dowódca kompanii zatrzymuje kompanię, ustawia ją w dwuszeregu, prawym skrzydłem naprzeciw wejścia do pomieszczenia, w którym przechowuje się sztandar.
Odprowadzenie sztandaru
Lernen beginnen
komenda d-cy KH „Na prawo - PATRZ". Po tej komendzie orkiestra (trębacz) gra hasło WP, a po jego zak. D-ca kompanii podaje kom.: „Poczet sztandarowy - BACZNOŚĆ", „MARSZ". Poczet odmaszerowuje do miejsca przechowywania sztandaru.
Jak się podnosi flagę z kirem żałobnym?
Lernen beginnen
do szczytu masztu, następnie opuszcza do połowy.
Jak się opuszcza flagę z kirem żałobnym?
Lernen beginnen
należy podnieść ją do szczytu masztu, a następnie opuścić w dół.

Poczet flagowy, sztandar i flaga państwowa, czyli niezbędnik patrioty

Wiedza patriotyczna to dziś wielkie wyzwanie. Ciągle powracają dyskusje, co należy do jej kanonu, innymi słowy: co powinien wiedzieć nowoczesny patriota. W kontekście rocznic narodowych pytania te powracają ze szczególnym natężeniem. Fiszki gromadzące wiedzę o poczcie flagowym, zasadach godnego postępowania z flagą narodową oraz reguły działań dotyczących pocztu sztandarowego, to zestaw wiedzy patriotycznej, której posiadaniem szczycić się może każdy Polak. Nie jest to wiedza łatwa i oczywista, gdyż łączy ona podstawy znajomości wojskowości, dyplomacji, a także historii Polski. I dlatego właśnie powstał ów zestaw fiszek będących niezwykle przydatną pomocą dydaktyczną. Fiszki porządkują zawiłości historyczne i dyplomatyczne i dają nam satysfakcję rozumienia gestów, symboli i działań odbywanych wokół flagi narodowej w trakcie oficjalnych uroczystości państwowych.

Flaga państwowa na maszt? Czy znasz komendy dowódcy?

Jednym z podstawowych działań symbolicznych wokół flagi narodowej jest wciągnięcie jej na maszt w trakcie trwania najważniejszych uroczystości o randze państwowej. Twórcy fiszek przygotowali więc zbiór informacji o tym momencie dyplomatycznym, wojskowym i patriotycznym, który mamy szansę obserwować wielokrotnie, choćby w relacjach medialnych, jeśli nie na żywo. Z fiszek dowiemy się, że aby podnieść flagę państwową na maszt, dowódca uroczystości podaje komendy. Jakie to komendy? Także i to podpowiedzą nam fiszki: „Brygada - BACZNOŚĆ", „Brygada na prawo - PATRZ", „Poczet flagowy - BACZNOŚĆ", „Do podniesienia flagi państwowej - MARSZ". Warto skorzystać z tego, zgromadzonego w zestawie fiszek, niezbędnika patrioty.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.