Top 300 English adjectives and adverbs 201-225 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 201-225

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
environmental
Environmental issues are becoming more and more important to people.
Lernen beginnen
apkārtējās vides
Apkārtējās vides problēmas kļūst arvien svarīgākas cilvēkiem.
certain
particular
I was planning on standing for election but certain people advised me not to do it.
Lernen beginnen
konkrēts
Es vēlējos kandidēt vēlēšanās, bet konkrētie cilvēki ieteica man to nedarīt.
forward
adjective
All the forward seats are already taken.
Lernen beginnen
priekšējās
Visas priekšējās vietas jau ir aizņemtas.
successful
If you want to become a successful lawyer, you have to work really hard.
Lernen beginnen
veiksmīgs
Ja jūs vēlaties kļūt par veiksmīgu juristu, tad jums ļoti smagi jāstrādā.
simply
just, only
I simply don't think that it is a good idea to go to the churchyard in the middle of the night, even on Halloween.
Lernen beginnen
vienkārši
Es vienkārši neuzskatu, ka tā ir laba ideja iet uz kapsētu nakts vidū, kaut vai Halovīnu laikā.
simply
in a plain way
They decorated their new apartment very simply and yet it still was very cozy.
Lernen beginnen
vienkāršs
Viņi izdekorēja dzīvokli ļoti vienkārši, bet tai pat laikā mājīgi.
present
in a particular place
Is it necessary for me to be present at the meeting?
Lernen beginnen
klātesoš
Vai man ir jābūt klātesošam sapulcē?
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.