Top 300 English adjectives and adverbs 226-250 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 226-250

 0    15 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
positive
He has a positive influence on my son.
Lernen beginnen
pozitīvs
Viņš ir pozitīvs piemērs manam dēlam.
enough
We don't have enough money to buy a new car.
Lernen beginnen
pietiekami
Mums nav pietiekami daudz naudas, lai iegādātos jaunu mašīnu.
military
My grandfather still has his old military uniform.
Lernen beginnen
militārs
Manam vectēvam joprojām ir sava vecā militārā uniforma.
previous
I quit my previous job because it was boring.
Lernen beginnen
iepriekšējais
Es aizgāju no iepriekšējā darba, jo tas bija garlaicīgs.
usually
I usually spend Saturdays at home - I like relaxing after the whole week.
Lernen beginnen
parasti
Es parasti sestdienas pavadu mājās - man patīk atpūsties pēc garās nedēļas.
responsible
Sara is very responsible, I believe she'll be an excellent babysitter.
Lernen beginnen
atbildīgs
Sāra ir ļoti atbildīga. Es ticu, ka viņa būs lieliska auklīte.
mobile
Mobile devices made it possible to work remotely.
Lernen beginnen
mobils
Pateicoties mobilajām ierīcēm mēs varam strādāt atālināti.
+8 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.