Top 300 English adjectives and adverbs 251-275 - Top 300 angļu valodas īpašības vārdi 251-275

 0    25 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
fully
If you haven't fully recovered from your illness, you shouldn't come back to work.
Lernen beginnen
pilnībā
Ja jūs neesat pilnībā izveseļojies, jums nevajadzētu nākt uz darbu.
relevant
That's not a relevant question, he shouldn't have asked about it!
Lernen beginnen
svarīgs
Tas nav svarīgs jautājums, viņam nevajadzēja par to prasīt!
independent
sovereign
What countries became independent after World War I?
Lernen beginnen
neatkarīgs
Kuras valstis kļuva neatkarīgas pēc Pirmā pasaules kara?
regular
Regular exercise helps you stay healthy.
Lernen beginnen
regulārs
Regulāri vingrojumi uzlabo veselību.
primary
It should be our primary aim to ensure the safety of our children.
Lernen beginnen
galvenais
Mūsu galvenajam mērķim jābūt bērnu drošībai.
regional
He works as a journalist for the regional newspaper.
Lernen beginnen
vietējais
Viņš strādā par žurnālistu vietējā laikrakstā.
sustainable
Everybody is talking about sustainable growth these days, but only a few know how to achieve it.
Lernen beginnen
pastāvīgs
Ikviens šobrīd runā par pastāvīgu pieaugumu, bet tikai daži zina kā to sasniegt.
+18 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Latvian words: Top 300 Adjectives"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.