Wielki Mur Chiński

5  5    14 Datenblatt    emil86
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co określamy mianem Wielkiego Muru Chińskiego?
Lernen beginnen
jest to nazwa systemu obronnego, na który składają się m.in. mury, forty i wieże obserwacyjne
W jakim celu zbudowano Wielki Mur Chiński?
Lernen beginnen
w celu obrony północnych Chin przed najazdami ludów z Wielkiego Stepu
Ile wynosiła długość Wielkiego Muru?
Lernen beginnen
ok. 2400 kilometrów
Kiedy Wielki Mur został wpisany na listę UNESCO?
Lernen beginnen
w 2007 roku
Kiedy powstały pierwsze fragmenty Wielkiego Muru?
Lernen beginnen
w VI wieku p.n.e.
Kiedy zaczęto prace budowlane na wielką skalę?
Lernen beginnen
w III w. p.n.e. za panowania Pierwszego Cesarza zjednoczonych Chin Cin Szy Huangti
Ile osób brało udział w budowie za panowania Pierwszego Cesarza?
Lernen beginnen
około 300 000 żołnierzy i 500 000 chłopów
Jaką wysokość i szerokość ma przeciętnie Wielki Mur?
Lernen beginnen
jest wysoki na 5-10 metrów i szeroki na 5-8 metrów
Ile wież obserwacyjnych znajduje się w całym Wielkim Murze?
Lernen beginnen
około 20 000
Kiedy Wielki Mur uzyskał znaną nam dziś postać?
Lernen beginnen
w XV wieku, za dynastii Ming
W jakim celu zbudowano Mur w czasie panowania dynastii Ming?
Lernen beginnen
w celu obrony przed najazdami ludów mongolskich
Jaką inną rolę, oprócz militarnej, odgrywał Wielki Mur?
Lernen beginnen
miał również znaczenie handlowe, chronił część Jedwabnego szlaku
Czy Wielki Mur jest jedyną budowlą dostrzegalną gołym okiem z kosmosu?
Lernen beginnen
nie, z niskiej orbity okołoziemskiej widoczne są też inne budowle, np. autostrady lub lotniska
Co robiono z nieposłusznymi robotnikami pracującymi przy budowie Wielkiego Muru?
Lernen beginnen
żywcem wmurowywano ich do powstającej budowli

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.